3F

Gode takter i pensionsudspil

Del

3Fs formand ser gode takter i regeringens forslag til at mindske samspilsproblemer mht. pensionsopsparing – men finder også behov for at målrette initiativerne

”Regeringens udspil er et godt, første skridt til at få løst samspilsproblemerne på pensionsområdet gennem et ekstra pensionsfradrag og et beskæftigelsesfradrag, som omfatter pensionsbidraget,” siger 3Fs formand Per Christensen.

”Det er især lønmodtagere, som ikke betaler topskat og har mindre end tyve år til pension, der med de nuværende regler risikerer at blive straffet for at indbetale pensionsbidrag. Den foreslåede model fjerner dog ikke samspilsproblemerne for de ramte grupper, men er et godt afsæt for den videre debat og dialog. For os er det afgørende med et bredt politisk forlig i Folketinget på et så væsentligt område, så arbejdsmarkedets parter kan handle i fuld tillid til de fremtidige regler for pension, skat og modregning i offentlige ydelser.”

Regeringens udspil føjer sig til aftalen af 20. juni med Dansk Folkeparti om ændrede regler for aldersopsparing: ”Juni-aftalen om nye regler for aldersopsparing virker kun de sidste 5 år inden folkepensionen og er langt fra tilstrækkeligt målrettet, selv om Finansministeriet delvist har givet Folketinget indtryk af, at aftalen gavner medlemmer af 3F. Der er behov for løsninger, der virker mange år tidligere – helt op til 20-25 år før folkepensionen.”

”I lyset af hvem, der bliver ramt af de aktuelle samspilsproblemer, er regeringens nye udspil derfor heller ikke tilstrækkelig målrettet til fuldt ud at genskabe tilliden til pensionssystemet for de lavere indtægtsgrupper. Det kan man sikre ved at reservere de nye fradragsmuligheder til indkomster under et vist niveau og personer, som har mindre end 20 år til pensionsalderen.”

”Der er også behov for bedre muligheder for delpensionering for de lønmodtagere og 3F-medlemmer, som er nedslidte, før de når frem til pensionsalderen, så de får mulighed for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Her er det igen reglerne for aldersopsparingen, der er problemet.”

3Fs formand understreger, at han kvitterer for regeringens vilje til hen over sommeren at søge dialog med pensionsbranchen, herunder arbejdsmarkedspensionsselskaber. Efter juni-aftalen mellem regeringen og DF opfordrede repræsentanter for både arbejdsgivere og lønmodtagere regeringen – på vegne af godt 3,1 mio. pensionsopsparere – til en dialog om samspilsproblemerne for at undgå mistillid og underminering af arbejdsmarkedspensionsordningerne.

 ”Regeringens udspil afspejler dog også et borgerligt ønske om at lette beskatningen for de bedre stillede, som ikke er ramt af samspilsproblemer. Det er jo et politisk valg, om man vil prioritere skattelettelser for i forvejen velstående pensionister, men i 3F ser vi naturligvis gerne dette provenu omprioriteret, så man i stedet fremtidssikrer og konsoliderer tilliden til vores enestående pensionssystem for alle de samspilsramte lønmodtagere.”

Nøgleord

Information om 3F

3F
3F
Kampmannsgade 4
1790 København V

70 300 300http://www.3f.dk/

Følg pressemeddelelser fra 3F

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra 3F

3F om nye tal fra STAR: Mangel på arbejdskraft er overdrevet18.6.2018 22:05pressemeddelelse

Berlingske Tidende bringer mandag aften på www.b.dk en artikel om stigende mangel på arbejdskraft. Artiklen baserer sig på nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer er steget ganske beskedent fra 15.500 i foråret 2017 til 16.800 i foråret 2018. - Men der er fortsat meget langt op til de mere end 58.000 forgæves rekrutteringer, som vi oplevede i foråret 2007. Så jeg synes ærligt talt, at både arbejdsgiverne og beskæftigelsesministeren endnu engang overdriver den trussel, som mangel på arbejdskraft udgør, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han hæfter sig ved, at hvis man piller de ti stillingsbetegnelser ud, som har det største antal forgæves rekrutteringer, så er antallet nede på ca. 10.000 – eller svarende til det niveau, man så i 2014/2015. - Det viser bare, at der nok er visse udfordringer inden for særlige stillingskategorier, f.eks. tømrer, kokke og tjenere. Men at der skulle være tale om en udbredt mangel

Lovændring om ressourceforløb skal efterprøves hurtigst muligt1.6.2018 05:00pressemeddelelse

Organisationerne bag samarbejdet ”#VærdigReform” hilser lovændringerne om ressourceforløb og førtidspension velkommen. Vi er dog bekymret for, hvorvidt lovændringen vil have den ønskede effekt, selv inden for det begrænsede område den er tiltænkt. Vi vælger derfor at tro på, men også at teste vores folkevalgte, Kammeradvokaten og Ankestyrelsen, når de siger, at ændringerne vil få den ønskede betydning. Vi vil derfor gerne hjælpe alle borgere med et forslag til en tekst, man kan sende til sin sagsbehandler i jobcentret efter den 1. juni: ”Der er lige vedtaget nye regler for, hvornår man har ret til førtidspension. Det nye er, at man kun skal i ressourceforløb, hvis der er en realistisk mulighed for, at arbejdsevnen kan udvikles (Beskæftigelsesloven § 68 a, stk. 2). På den baggrund vil jeg gerne have, at kommunen tager stilling til, om jeg kan få førtidspension efter Pensionslovens § 17, stk. 2. I mellemtiden vil jeg naturligvis gerne deltage i det ressourceforløb, jeg er i gang med.” Lo

3F: Ris og ros til regeringens beskæftigelsesudspil29.5.2018 18:37pressemeddelelse

Regeringen har i dag fremlagt en række forslag, der skal sikre kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark. - 3F er helt enige med regeringen i, at det er helt afgørende for dansk økonomi, at der er tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft i hele landet. Vores udgangspunkt er, at det sker bedst gennem uddannelse og opkvalificering af de ledige, og derfor er det positivt, at regeringens udspil indeholder en række indrømmelser på uddannelsesindsatsen over for de ledige, siger forbundssekretær i 3F Søren Heisel. Han understreger imidlertid, at alle regeringens intentioner kan vise sig at være skønne spildte kræfter, hvis ikke kommunerne i højere grad begynder at tænke i investeringer i de ledige i stedet for at tænke i kortsigtede løsninger. - Vi kan af statistikkerne se, at der i kommunerne er massive forskelle på, hvor mange 3F’ere der bliver tilbudt ordinær uddannelse i forbindelse med deres aktivering. Og det på trods af, at ordinær uddannelse er et af det mest effektive aktiveringsr

Enig hovedbestyrelse i 3F anbefaler et ja til de indgåede forlig3.5.2018 11:41pressemeddelelse

Hovedbestyrelsen i Danmarks største fagforening, 3F, har besluttet, at de bakker op om de overenskomster, der blev forhandlet på plads i Forligsinstitutionen i sidste uge. - Vi fik opfyldt vores to altafgørende krav: At sikre reallønsfremgang for alle vores medlemmer. Og at få en ordning, der garanter, at de offentlige lønninger følger de private. Det er et godt resultat, og jeg er glad for, at hovedbestyrelsen bakker massivt op, siger Ellen K. Lykkegård, der er formand for Den Offentlige Gruppe i 3F. Det var en enig hovedbestyrelse, der torsdag gav deres opbakning til forligene. Udover den samlede stigning i lønrammen på 8,1 procent glæder 3F sig over, at der i overenskomsterne for første gang er åbnet for, at lavtlønnede medarbejdere skal have et særligt lønløft. Det er en vigtig principiel sejr for 3F, der netop organiserer mange lavtlønnede faggrupper, siger Lykkegård. På kommunernes og regionernes område er der desuden sat penge af til at løfte kompetence- og uddannelsesniveauet,

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum