Lederne

God aftale om fremtidens arbejdsmiljø

Del

Lederne roser den nye politiske aftale om styrkelse af arbejdsmiljøindsatsen. I aftalen tages flere vigtige skridt for at fastholde og udvikle det gode arbejdsmiljø og målrette indsatsen til virksomhedernes behov.

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne
Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne, er meget tilfreds med den aftale om styrket arbejdsmiljøindsats, som et bredt flertal i Folketinget netop har indgået. Aftalen flugter i hovedlinjerne med det udspil, som ekspertudvalget kom med i september 2018.

- Langsigtet politisk enighed og stabilitet om de lovmæssige rammer for arbejdsmiljøindsatsen er alfa og omega, når det handler om at understøtte ledernes arbejde med arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser. Det betyder meget for lederens indsats, at både politikere, myndigheder og organisationer trækker i samme retning og gennem fælles indsats bidrager til at styrke rammerne for arbejdspladsernes forebyggende arbejde, siger Lars Andersen.

Han fremhæver også, at den politiske aftale ikke skærer alle virksomheder over en kam, men langt hen ad vejen respekterer, at mange virksomheder har et godt arbejdsmiljø og en rigtig god dialog mellem ledere og medarbejdere.

- Ledere og medarbejdere, der både kan og vil skabe et godt arbejdsmiljø, skal ikke lægges i en spændetrøje gennem kontrol og påbud, men skal mødes af vejledning og dialog. Derfor er det rigtig godt, at Arbejdstilsynets indsats og ressourcer i endnu højere grad skal målrettes de arbejdspladser, der har den største risiko for arbejdsmiljøproblemer. Til gengæld skal virksomheder med et godt arbejdsmiljø have færre besøg.

Godt med klarere regler

Undersøgelser viser igen og igen, at lederne ser arbejdsmiljø som en vigtig ledelsesmæssig opgave. Eksempelvis mener 96 procent af lederne, at håndtering af stress blandt medarbejderne er en vigtig del af den ledelsesmæssige opgave. Derfor ser Lars Andersen også positivt på, at den nye aftale sætter endnu mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø, blandt andet ved at lave en selvstændig bekendtgørelse for psykisk arbejdsmiljø og gøre reglerne tydeligere og nemmere at forstå.

- Det er meget vigtigt, at reglerne på arbejdsmiljøområdet både er tilgængelige, forståelige og ikke mindst til at administrere i praksis. Det er de ikke altid i dag. Og jeg tror, at klarere regler kan blive en stor hjælp for både arbejdsmiljøet og ledernes indsats, siger Lars Andersen, som også glæder sig over, at politikerne med aftalen har øje for værdien af at udvikle ledernes kompetencer uden at gribe til rigide lovkrav:

- Arbejdsmiljø, trivsel og personaleledelse er naturligvis en væsentlig del af god ledelse. Det er der ikke noget nyt i. Men lederens trivsels-værktøjskasse skal fyldes op i takt med, at man udvikler sig som leder. Man kan gøre det ved læring og sparring internt på virksomheden, eller man kan gøre det på et af de mange kurser, der udbydes i offentligt eller privat regi. Listen over kurser er lang og varieret, og sådan skal det være.

Kontakter

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne, 2428 2481

Søren Kudahl, pressechef i Lederne, 2338 4211

Billeder

Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne
Lars Andersen, arbejdsmiljøchef i Lederne
Download

Information om Lederne

Lederne
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

3283 3283https://www.lederne.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lederne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lederne

PRM: Starthjælp til grøn omstilling er for lidt2.10.2019 11:00:00 CESTPressemeddelelse

Der er brug for langt flere midler til udvikling og forskning i grøn omstilling end den milliard, regeringen vil sætte af i sit finanslovsforslag. Med en målrettet indsats kan klimaløsninger blive en dansk eksportsucces. Lederne bakker op om regeringens ambition om grøn omstilling. Det er dog vigtigt, at der de kommende år afsættes langt flere midler til grøn forskning og udvikling. Den milliard kroner, regeringen vil bruge i 2020, tages for en stor del fra andre forskningsområder, og dermed får den samlede forskning ikke det nødvendige løft. - Hvis vi skal løse klimaudfordringerne og samtidig holde gang i væksten, er det helt centralt, at vi som samfund investerer massivt i klimaforskning, siger direktør hos Lederne Henrik Bach Mortensen Han understreger, at øget fokus på klimaproblemerne på ingen måde behøver at hæmme den økonomiske vækst. Der findes en række gode eksempler på, at avanceret klimateknologi, som danske virksomheder har udviklet, er blevet eksportsucceser. - Klima og bæ

Glædeligt at løngab mellem kønnene skrumper14.9.2019 08:00:00 CESTPressemeddelelse

Der bliver mindre og mindre forskel på mænds og kvinders løn, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Lederne foreslår at dele barselsdagpengene ligeligt mellem forældrene for at skubbe ydere til udviklingen. De nyeste tal viser, at kvinder i 2018 tjener 12,8 procent mindre end mænd. Ti år tidligere, i 2008, var forskellen på 15,6 procent. - Det er en glædelig udvikling, og vi ser frem til, at forskellen i lønniveau mellem mænd og kvinder helt forsvinder. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at løngabet mellem mor og far er mindre i familier, hvor fædre tager mere barsel, så moren kommer hurtigere tilbage i job. Derfor regner vi med, at kommende EU-regler om en mere ligelig fordeling af barselsreglerne vil skubbe til den positive lønudvikling, siger Nanna Simone Jensen, ligestillingspolitisk konsulent hos Lederne. De kommende EU-regler indebærer, at begge forældre har ret til mindst 8 ugers barselsdagpenge. Lederne ser dog gerne, at vi i Danmark er mere ambitiøse og deler de 32 ugers bars

Vindervirksomheder skal være bæredygtige og digitale9.9.2019 15:00:00 CESTPressemeddelelse

Vi er midt i en transformation, hvor den digitale verden udfordrer vores traditionelle opfattelse af, hvad en arbejdsplads er, og det stiller nye krav til virksomheder, ledere og medarbejdere. Med konferencen ’Fremtidens Arbejdsplads’ sætter Lederne Østjylland fokus på netop dette og kigger nærmere på, hvordan man som leder kan være med til at skabe de bedste rammer for sig selv og sine medarbejdere, så arbejdspladsen kan imødegå omstillingen med en kombination af god menneskelig balance og konkurrencekraft. Bæredygtighed og digitalisering er de nye business-buzzwords Hvis deltagerne vil vide lidt om, hvilke tendenser de skal holde øje med, så holder Carsten Beck, som er fremtidsforsker på Instituttet for Fremtidsforskning, oplæg om kommende megatrends i samfundet, og han kommer blandt andet ind på, hvordan fremtidens vindere bliver de virksomheder, som kombinerer de kortsigtede og langsigtede mål i deres planlægning. Mød også Varan Pathmanathan, som er såkaldt millennial, iværksætter

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum