World Economic Forum

Global Risk Report: Skarp opfordring fra World Economic Forum: I skal samarbejde - og I skal forstå, at kriser hænger sammen - ellers går det galt

Del

World Economic Forums årlige Global Risk Report er skræmmende læsning, der peger på, at gamle kriser er vækket til live igen og er blevet forstærket i en giftig cocktail af konflikter og klimaforandringer. Rapporten danner grundlag for de centrale drøftelser på topmødet i Davos den 16. -23. januar 2023, hvor verdens ledere samles.

Klimaforandringer udløser bl.a. folkevandringer, der igen kan udløse væbnede konflikter. Men når økonomi og vækst sluges af konflikter er det første offer indsatsen mod den globale opvarmning og stabilitet i samfundet, der så igen er en væsentlig udløsende faktor til mange af problemerne.

Rapporten peger på, at mange politikere både aktuelt og i de kommende år kommer til at stå overfor svære valg, da de skal balancere både akutte og langsigtede kriser inden for klima og biodiversitet. Kriser der kun ser ud til at blive forværrede, hvis man udskyder indsatsen.

Samtidig er der en opfordring til virksomheder om at fortsat investere i miljø og samtidig opbygge en resiliens - eller robusthed - mod de kriser, der kommer.

Den stærkeste opfordring er til politikere og erhvervslivet: samarbejd om effektive langsigtede indsatser, der kan hjælpe miljøet.

Til danske virksomheder er rådet fra Johan Koop, Marsh Danmark: “Tag risikoen alvorligt. Overvej en mere regional struktur både af supply chain, produktion og salg for at afbøde de store geopolitiske kriser”. Marsh er en af bidragsyderne til rapporten.

Top 5 Danske trusler

 • Sammenbrud af kritisk infrastruktur
 • Stigende eller vedvarende inflation
 • Store udsving i råvarepriser
 • Geoøkonomiske konflikter
 • Værdiboblen brister for huspriser og aktier

Top 10 globale trusler inden for de næste 2 år – prioriteret

 • Stigende leveomkostninger
 • Naturkatastrofer og ekstreme vejrsituationer
 • Geoøkonomiske konflikter
 • Manglende afbødning af klimaforandringer
 • Udhuling af social sammenhængskraft og stigende polarisering i samfundet
 • Stor-skala miljøkatastrofer
 • Manglende evne til at håndtere effekten af klimaforandringer
 • Udbredt cyberkriminalitet og cyber-usikkerhed
 • Krise om naturlige ressourcer
 • Stor skala ufrivillig migration (flygtninge, klima og krig)

Top 10 globale trusler inden for de næste 10 år – prioriteret 

 • Manglende afbødning af klimaforandringer
 • Manglende evne til at håndtere effekten af klimaforandringer
 • Naturkatastrofer og ekstreme vejrsituationer
 • Tab af biodiversitet og kollaps af økosystemer (nyt)
 • Stor skala ufrivillig migration (flygtninge, klima og krig)
 • Krise om naturlige ressourcer
 • Udhuling af social sammenhængskraft og stigende polarisering i samfundet
 • Udbredt cyberkriminalitet og cyber-usikkerhed
 • Geoøkonomiske konflikter
 • Stor-skala miljøkatastrofer

Global Risk report er fundamentet for World Economic Forums Global Risks Initiative, der arbejder for at skabe en større fælles forståelse af kort-, mellem- og langsigtede globale risici for dermed at forberede samfundet på risici og opbygge modstandsdygtighed. Dette års rapport undersøger også hvordan nuværende og fremtidige risici interagerer med hinanden og danner “polykriser” – en sammenhængende gruppe af globale risici, der i sammenhæng påvirker hinanden med uforudsete konsekvenser.

Nedenfor er den fulde pressemeddelelse fra World Economic Forum.

 

 

Under embargo til Onsdag den 11. januar 2023 EMBARGOED UNTIL 10:30 CET

 

Sam Werthmuller, Public Engagement, +41 79 267 80 17, swer@weforum.org

 

Global Risks 2023:

Presset bliver større og fokuspunkterne modarbejder hinanden: Stærkt stigende leveomkostninger presser indsatsen mod klimaforandringer.

 • Øgede leveomkostninger er den største kortsigtede risiko, der samtidig sætter pres på de største langsigtede ricisi: migration og folkevandring på grund af klimaforandringer og svækket indsats mod klimaændringer.
 • Geopolitisk rivalisering og holdninger, der fremmer nationale interesser vil øge økonomiske usikkerhed og yderligere forværre både kort- og langsigtede risici.
 • Global Risks Report opfordrer lande til at arbejde sammen for at undgå kamp om knappe ressourcer.
 • Rapporten er baseret på interviews med mere end 1,200 eksperter, politikere og erhvervsledere. Læs hele rapporten Global RisksReport 2023 her, læs mere om Global Risks Initiative og følg debatten på de sociale medier med #risks23

Geneva, Switzerland, Januar 2023 – I de sidste 17 år har World Economic Forum's Global Risks Report advaret mod de dybt forbundne globale risici. Konflikter og geo-økonomiske spændinger har udløst en serie af forbundne globale risici. Det omfatter adgangen til energi og fødevarer, som efter al sandsynlighed vil fortsætte de næste to år, en øgning af leveomkostningerne og øgede finansielle omkostninger. Samtidig er der risiko for, at disse kriser underminerer de initiativer, der er sat i gang, for at tackle langsigtede risici, især inden for klimaforandringer, biodiversitet og investeringer i mennesker og uddannelse.

Det er disse resultater, der er baggrunden for en klar anbefaling af, at der bliver igangsat fælles initiativer, før de langsigtede risici når et kritisk vendepunkt.

Rapporten, der er baseret på data input fra Marsh & McLennan og Zurich Insurance Group, samt interviews med mere end 1,200 eksperter, politikere og erhvervsledere. Gennem tre tidsperioder, viser rapporten et billede af de globale risiko landskaber, der indeholder elementer der både er nye og uhyggeligt velkendte, fordi vi globalt set ser mange eksisterende risici få ny aktualitet efter i lang tid at have været aftagende.

Netop nu har den globale pandemi og krigen i Europa bragt kriser tilbage inden for energi, inflation, mad og sikkerhed. Dette udløser nye risici, som vil dominere de næste to år: Risiko for recession, øget gældskrise, stadigt øgede leveomkostninger, polarisering af samfund på grund af disinformation og misinformation; opbremsning i indsatser mod klimaforandringer og geoøkonomisk krigsførelse.

Med mindre verdenssamfundet begynder at samarbejde mere effektivt for at bremse klimaforandringer, vil det i løbet af de næste 10 år føre til en fortsat øget global opvarmning og sammenbrud i økosystemer.

Fem af verdens største risici er netop inden for miljø: manglende opbremsning af global opvarmning, naturkatastrofer, tab af biodiversitet og nedbrydning af miljøet. Tab af biodiversitet er den risiko, der vurderes at ville udvikle sig mest negativt over det næste årti.

Samtidig er kriseledelse og geopolitiske konflikter med til at skabe social nød i et hidtil uset omfang, hvor investeringer til opbygning af samfundet forsvinder fra områder som sundhed, uddannelse og økonomisk udvikling og skader dermed den sociale sammenhængskraft. Endelig er den øgede risiko for konflikter medvirkende til flere og nye typer af våben, særligt gennem nye teknologier, der anvendes af skruppelløse aktører og nationer.

I de kommende år skal regeringer finde en svær balance mellem hensynet til samfundet, miljøet og sikkerheden. Allerede nu udfordrer kortsigtede geo-økonomiske risici målsætningerne og fremhæver kløften mellem, hvad der er videnskabeligt nødvendigt, og hvad der er politisk muligt at gennemføre. Det er nødvendigt med en dramatisk øget indsats mod klimakrisen for at begrænse konsekvenserne af den globale opvarmning. Samtidig er sikkerhedsspørgsmål blevet langt vigtigere og øgede omkostninger til militær levner mindre plads til at afbøde effekten af en udstrakt forøgelse af leveomkostningerne. Uden ændringer i denne udvikling vil sårbare nationer ende i en konstant tilstand af krise, hvor de ikke er i stand til at investere i fremtidig vækst, uddannelse af befolkningen og grønne teknologier.

Rapporten sender en stærk opfordring til ledere om i fællesskab – konkret og handlingsorienteret – at balancere indsatsen mellem de korte- og langsigtede risici. En øjeblikkelig og koordineret fælles indsats for klimaet anbefales mellem nationer såvel som private og offentlige virksomheder for dermed at styrke den finansielle stabilitet og en sund regulering af teknologier, økonomisk udvikling samt videnskab, uddannelse og sundhed.

“Det kortsigtede risiko landskab er domineret af energi, fødevarer, gæld og katastrofer. De mest sårbare lande lider allerede – og med udsigten til adskillige kriser øges antallet af sårbare i både rige og fattige lande. Klima og menneskelig udvikling bør vær de vigtigste fokusområder for globale ledere, samtidig med at de håndterer de aktuelle kriser”, udtaler Saadia Zahidi, Managing Direktør, World Economic Forum.

 

John Scott, Head of Sustainability Risk, Zurich Insurance Group, udtaler:

“Samspillet mellem effekten af klimaforandringer, tab af biodiversitet, fødevaresikkerhed og udnyttelse af naturlige ressourcer er en farlig cocktail. Med mindre der sker et klart skift i den førte politik eller tilføres betydelige investeringer til disse områder, vil kollapset accelerere i økosystemerne, der igen vil true produktionen af fødevarer, forstærke effekten af naturkatastrofer og svække effekten af de indsatser, der allerede er sat i gang for at stoppe klimaforandringerne. Hvis vi øger indsatsen mod klimaforandringer, er der stadig en mulighed for at vi inden for dette årti kan opnå den planlagte reduktion på 1,5ᵒC og adressere den kritiske situation, miljøet er i. Nylig udvikling i teknologier inden for vedvarende energi og elektriske biler giver os grund til optimisme”.

Carolina Klint, Risk Management Leader, Continental Europe, Marsh, udtaler:

“2023 vil blive præget af stigende risici relateret til fødevareforsyning, energi, råmaterialer og cyber sikkerhed, der alt sammen kan forstyrre globale supply chains og påvirke investeringsbeslutninger. I en tid hvor nationer og organisationer burde fokusere på at opbygge robusthed og parathed, forhindre økonomisk ustabilitet, har de en mulighed for at gøre netop det. Vi står overfor de mest komplicerede geo-økonomiske udfordringer i generationer. Virksomheder er derfor tvunget til ikke kun at fokusere på kortsigtede udfordringer, men samtidig på at udvikle strategier, der vil sætte dem i stand til at håndtere langsigtede risici og strukturelle ændringer”.

Global Risk report er fundamentet for World Economic Forums  Global Risks Initiative, der arbejder for at skabe en større fælles forståelse af kort-, mellem- og langsigtede globale risici for dermed at forberede samfundet på risici og opbygge modstandsdygtighed. Dette års rapport undersøger også, hvordan nuværende og fremtidige ricisi interagerer med hinanden og danner “polykriser” – en sammenhængende gruppe af globale risici der i sammenhæng påvirker hinanden med uforudsete konsekvenser. Rapporten undersøger ressource konflikter – en gruppe af internt afhængige klimamæssige, geopolitiske og socioøkonomiske ricisi, der i sammenhæng påvirker udbud og efterspørgsel efter naturlige ressourcer som fødevarer, vand og energi.

Notes to editors

How to contact the World Economic Forum:

How to contact the following partner companies:

 • Jason Groves, Director of Communications, International, Marsh & McLennan Companies, United Kingdom, +44 (0)20 7357 1455, jason.groves@marsh.com
 • Pavel Osipyants, Head of Media Relations EMEA, Investment Management, Risk Management, Zurich Insurance Group, Switzerland, +41 (0)44 625 20 13, pavel.osipyants@zurich.com


About the Annual Meeting 2023
The Global Risks Report 2023 comes ahead of the Annual Meeting 2023, which will convene the world’s foremost leaders under the theme, Cooperation in a Fragmented World
Read more about the Global Risks Report 2023 and join the conversation using #risks23

Watch the report launch press conference here

Find out more about the Annual Meeting 2023 here
Read the Forum Agenda also in French | Spanish | Mandarin | Japanese
Learn about the Forum’s impact

Check out the Forum’s Strategic Intelligence Platform and Transformation Maps
Follow the Forum on Twitter via @wef@davos | Instagram | LinkedIn | TikTok | Weibo | Podcasts
Become a fan of the Forum on Facebook

Watch Forum videos
Subscribe to Forum news releases and podcasts

The World Economic Forum, committed to improving the state of the world, is the International Organization for Public-Private Cooperation. The Forum engages the foremost political, business and other leaders of society to shape global, regional and industry agendas. (www.weforum.org).

Kontakter

Dansk pressekontakt:
Kristen Dinesen, 22170339, kirsten.dinesen@frontpage.dk

Information om World Economic Forum

World Economic ForumFølg pressemeddelelser fra World Economic Forum

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.