Lederne

Glædeligt at flere unge vælger erhvervsuddannelse

Del

Lederne håber, at den gode udvikling for erhvervsskolerne vil fortsætte de kommende år, når iværksætteri og ledelse forventeligt bliver en større del af uddannelserne.

En større andel af de unge vælger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. 20,1 procent af de unge har i år valgt at søge en erhvervsuddannelse mod 18,4 procent i 2016. Dermed er andelen steget støt de seneste tre år, viser en netop offentliggjort opgørelse fra Undervisningsministeriet.

- Hos Lederne tror vi på, at den gode udvikling vil fortsætte de kommende år, når den nye reform af erhvervsuddannelserne fra 2018 træder i kraft, og reformen fra 2015 får fuld effekt. Det er ikke sket endnu, siger chefkonsulent hos Lederne Henrik Casper.

Han peger på, at iværksætteri og ledelse de kommende år vil fylde mere på erhvervsuddannelserne, efter Christiansborg-politikerne i efteråret sendte et klart signal om, at iværksætteri og ledelse skal indgå i erhvervsuddannelserne.

- Det er glædeligt, at politikerne har lyttet til Ledernes forslag om at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive ved at få mere ledelse og iværksætteri på uddannelserne. Dels fordi virksomheder etableret af faglærte generelt klarer sig godt, og dels fordi iværksætteri interesserer de unge. To ud af tre elever på erhvervsuddannelserne anser det for vigtigt, at uddannelsen fører til, at de på sigt kan blive selvstændigt erhvervsdrivende, siger Henrik Casper.

Selvom andelen, der søger en erhvervsuddannelse, er stigende, er vi stadig et godt stykke fra det mål, som blev sat, da erhvervsuddannelsesreformen blev vedtaget i 2014. Den gang lød ambitionen, at mindst 25 procent i 2020 skal søge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. Det mål er mere end opfyldt for drengenes vedkommende, men andelen af piger, som søger en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, halter stadig efter.

- Derfor har vi hos Lederne blandt andet foreslået, at der formuleres nationale måltal for andelen af kvinder og mænd på erhvervsuddannelserne, ligesom der skal afsættes en pulje til udvikling og forsøg med nye toninger af eksisterende uddannelser på det tekniske område, så de appellerer mere til kvinderne, siger Henrik Casper.

Kontakter

Morten Bonde Pedersen
Pressekonsulent i Lederne
2948 4086
mpe@lho.dk

Information om Lederne

Lederne
Lederne
Vermlandsgade 65
2300 København S

3283 3283https://www.lederne.dk/

Følg pressemeddelelser fra Lederne

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Lederne

PRM: Nye barselsregler skal fremme kvinders karrierer8.3.2019 07:00:00 CETPressemeddelelse

Vi har brug for at tiltrække, fastholde og udvikle flere kvindelige talenter på det danske arbejdsmarked. Det er uholdbart, at der i dag er langt færre kvindelige end mandlige ledere, og at kvinderne tjener mindre end mændene. Lederne foreslår derfor nu at ændre barselsreglerne for at fremme kvinders løn- og karriereudvikling. - For et lille land som Danmark er det fuldstændig afgørende, at vi udnytter talentmassen så godt som overhovedet muligt. Det gør vi desværre ikke i dag, når kvinderne kun udgør mindre end en tredjedel af lederne på det danske arbejdsmarked, og kvinder samtidig tjener betydeligt mindre end mænd. Derfor må vi som samfund tage markante skridt for at fremme kvinders karriereudvikling. Og det er et vigtigt skridt at ændre barselsreglerne. Sådan siger Bodil Nordestgaard Ismiris, viceadministrerende direktør i Lederne, som begrundelse for, at Lederne i dag fremlægger fem konkrete forslag til, hvordan staten kan fremme kvinders løn- og karriereudvikling. Det mest markan

PRM: Lederne og DA går sammen om uddannelse i trivsel28.2.2019 07:00:00 CETPressemeddelelse

DA og Lederne etablerer ny fælles uddannelse for ledere i trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er både godt for medarbejdere, ledere og virksomheder. Dansk Arbejdsgiverforening og Lederne er enige om, at danske ledere skal have et bredt udvalg af muligheder for at dygtiggøre sig inden for trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Derfor har de to parter indgået en aftale om en ny uddannelse for ledere. Uddannelsen retter sig primært til privatansatte ledere. ”Vi er enige om, at det er vigtigt, at lederne er klædt på til at udvikle og fastholde et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er ikke blot vigtigt for de enkelte medarbejdere, men også for lederne og virksomhederne. Flere undersøgelser viser en tæt sammenhæng mellem virksomhedernes produktivitet og indtjening og et godt psykisk arbejdsmiljø,” siger Henrik Bach Mortensen, direktør hos Lederne. Med udgangspunkt i konkrete situationer fra virksomhedernes hverdag får ledere på den nye uddannelse med titlen ”Trivsel & ledelse” flere

PRM: Vigtigt med fortsættelse af IGU25.2.2019 10:16:58 CETPressemeddelelse

Ledernes Hovedorganisation er en del af trepartsaftalen om fortsættelse af Integrationsgrunduddannelsen (IGU) og glæder sig over, at IGU er blevet et nyttigt redskab i indsatsen for at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked. Vigtigt, at aftalen betyder mere fokus på at få flygtningekvinder ud på arbejdsmarkedet. Berit Toft Fihl, sekretariatschef i Ledernes Hovedorganisation, er meget tilfreds med den trepartsaftale om fortsættelse af Integrationsgrunduddannelsen (IGU), som regeringen og arbejdsmarkedets parter netop har indgået. - IGU har vist sit værd som et meget nyttigt redskab til at få flygtninge ud på det danske arbejdsmarked, og derfor er det helt rigtigt, at ordningen nu forlænges med yderligere tre år. Det er også positivt, at kommunerne får et større ansvar for at få flygtninge ind i IGU, og at der kommer mere fokus på at få flygtningekvinder ind i ordningen. De foreløbige resultater viser desværre, at langt færre kvinder end mænd kommer ind i IGU-ordningen. Det ska

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum