Gigtforeningen

Gigtforeningen foreslår afklaringsgaranti

Del

”Det er dybt umenneskeligt, at syge mennesker i årevis bliver kastet rundt i det kommunale system. Det vil være rimeligt med en tidsfrist. Derfor foreslår vi i Gigtforeningen, at der indføres en afklaringsgaranti på 12 måneder, så den enkelte kan få ro om sin situation og komme videre med sit liv.”

Det siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind. Hun fortsætter:

”En afklaringsgaranti skal sikre, at mennesker, der er langtidssygemeldte, får en garanti for, at der senest 12 måneder efter sygedagpengenes ophør er truffet afgørelse om en varig løsning. Løsningen kan være fleksjob (evt. af afgrænset varighed), førtidspension eller revalidering.”

Forslaget om en afklaringsgaranti kommer på baggrund af, at Gigtforeningen får et stigende antal henvendelser fra syge mennesker, som oplever at blive kastet rundt i systemet i årevis. Arbejdsprøvning på arbejdsprøvning, vurdering på vurdering, forløb efter forløb. Der er eksempler på, at kommuner bruger op til otte år på at finde ud af, om borgere er berettiget til fleksjob.

Modellen om en fast tidsfrist kendes fra sundhedsvæsenet, hvor der i 2013 blev indført en udredningsret (diagnosegaranti).  

”Sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, kontanthjælp eller ingenting – ydelsen er forskellig, men oftest er situationen den samme: En person med alvorlig sygdom bliver fastholdt i et kommunalt hamsterhjul uden udsigt til afklaring. Det er både fysisk og psykisk nedslidende at leve i et vakuum, hvor fremtiden på arbejdsmarkedet og ens økonomiske situation er uafklaret. Med en afklaringsgaranti vil den sygemeldte inden for 12 måneder få klarhed over sin situation og vil kunne begynde sit nye liv,” siger Mette Bryde Lind og understreger:

”I Gigtforeningen anerkender vi, at det kan tage tid at afklare en borgers arbejdsevne. Men det hjælper ikke nogen at være under afklaring i årevis, tværtimod. At den enkeltes ressourcer og arbejdsevne så ændrer sig på sigt, må systemet tage hånd om.”

 

Fakta

 

  • Omkring 90.000 personer har årligt et sygedagpengeforløb på over 22 uger (Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2012), der i dag er varighedsbegrænsningen. Herefter overgår de til jobafklaringsforløb, hvis de ikke opfylder forlængelseskriterierne.
  • Afklaringsgarantien er relevant for alle, der ikke kan forlænges efter forlængelsesregler.  Indenfor 12 måneder efter ophør af sygedagpenge skal borgeren overgå til revalidering, fleksjob eller førtidspension.
  • Bevægeapparatsygdomme er den anden hyppigste årsag til førtidspension og den hyppigste årsag til længerevarende sygefravær.

 

For flere oplysninger eller kommentarer, kontakt:
Mette Bryde Lind, direktør i Gigtforeningen, tlf. 39 77 80 36 / mob. 24 40 17 13
eller
Birgitte Vinding, pressechef i Gigtforeningen, tlf. 39 77 80 14 / mob. 20 97 49 08

Billeder

Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind
Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind
Download

Information om Gigtforeningen

Gigtforeningen
Gigtforeningen
Gentoftegade 118
2820 Gentofte

3977 8000http://www.gigtforeningen.dk/

Følg pressemeddelelser fra Gigtforeningen

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Gigtforeningen

Ankestyrelsen tvinger Københavns Kommune til at dække merudgifter for en familie med et sygt barn.8.1.2015 11:50pressemeddelelse

En helt ny afgørelse fra Ankestyrelsen tvinger nu Københavns Kommune til at dække merudgifter for en familie med et gigtsygt barn til et kursus i barnets sygdom. Gigtforeningens direktør, Lene Witte, siger i en kommentar: ”Det er en retfærdig afgørelse. Den sætter en tyk streg under alvoren af at have et barn med en kronisk sygdom. Og den understreger, at man som kommune ikke kan løbe fra sin forpligtelse til at hjælpe familien.” Sagen udspringer, da en familie fra København får afslag på dækning af merudgifter til deltagelse i et introduktionskursus arrangeret af Gigtramte Børns Forældreforening (GBF). Forældrene har en søn på nu 7 år, der har børnegigt. De ønsker at deltage i kurset for at få supplerende viden til samtalerne på hospitalet og møde andre familier i samme situation. Imidlertid mente Københavns Kommune, at kurset var af så generel en karakter, at det ikke satte forældrene bedre i stand til at varetage deres søn i hjemmet. Københavns Kommune lagde vægt på, at forældrene k

Godt med penge til forskning i medicinsk cannabis31.10.2014 10:36pressemeddelelse

"Alle Folketingets partier fortjener anerkendelse for at have afsat en forskningspulje på 65 millioner kroner, der blandt andet gør det muligt at forske i medicinsk cannabis." Det siger Lene Witte, direktør i Gigtforeningen, i en kommentar til en særlig pulje, som partierne i dag har afsat i en stor aftale om millioner til forskning og innovation. "I Gigtforeningen har vi længe efterlyst mere forskning inden for alternativ behandling. Det er et område, hvor der er store økonomiske interesser og kyniske købmænd på spil. Derfor er det vigtigt med forskning og dokumentation på området, så den enkelte kan skelne mellem fup og fakta, og mellem harmløst og farligt brug. Jeg håber derfor, at dygtige forskningsmiljøer vil gribe den mulighed, der nu er, og forske i, om medicinsk cannabis har en effekt på gigtsmerter." Lene Witte peger på, at kroniske smerter er en fast følgesvend for mange mennesker med gigt. "Vi ved, at mange kroniske smertepatienter forsøger sig med mange forskellige alternat