Globenewswire

German High Street Properties A/S

Del

Værdiregulering af ejendomme og resultatforventninger 2020

Værdireguleringer pr. 31.12.2020 og præcisering af forventninger for regnskabsåret 2020

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 1. marts 2021

Meddelelse nr. 215

 

Værdiregulering af ejendomme og resultatforventninger

Ejendomsmægler Ralph Hagedorn GmbH har vurderet GHSP- koncernens tyske ejendomsportefølje til EUR 100 mio., hvilket giver en positiv værdiregulering på EUR 3 mio. i årsregnskabet 2020 i forhold til 3. kvartalsregnskab 2020.

Tyske ejendomsvurdering siden 31.12.2019:
Tyske ejendomme værdiansættelse EUR    109,5 mio. pr. 31.12.2019
Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      97,0 mio. pr. 31.3.2020
Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      97,0 mio. pr. 30.6.2020
Tyske ejendomme værdiansættelse EUR      97,0 mio. pr. 30.9.2020
Tyske ejendomme værdiansættelse EUR    100,0 mio. pr. 31.12.2020

Årsagen til stigningen fra 3. kvartal er, at selskabet nu har en mere præcis vurdering af lejesituationen end den vurdering der var gældende pr. 30.9.2020.

Den svenske ejendom har et stabilt cash flow og der er ingen ændringer af forudsætningerne for det fremtidige cash flow, hvorfor der ikke er nogen værdiregulering af den svenske ejendom. Der vil dog være en mindre negativ valutakursregulering i forhold til 31.12.2019.

Selskabet har i 3. kvartalsregnskabet udmeldt et resultat før værdireguleringer og skat i intervallet EUR 1,6 – 1,9 mio. for regnskabsåret 2020. Selskabet forventer at resultat ligger i den høje ende af intervallet.

Selskabet planlægger fortsat at offentliggøre årsrapporten for 2020 den 31. marts 2021.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen

German High Street Properties A/S

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK