Hjørring Kommune

Genstart af fritids- og foreningslivet bliver sat i fokus i Hjørring Kommune

Del

Offentliggørelsen af Dansk Idrætsforbunds (DIF) og Danske Gymnastik Foreningers (DGI) medlemstal er første indikation på, hvordan situationen generelt set er i idrætsforeninger landet over men også lokalt i Hjørring Kommune.

Én gang om året melder medlemsforeninger deres medlemstal ind til de store idrætsorganisationer DIF og DGI via det centrale foreningsregister, hvor medlemstallene for 2020 blev offentliggjort torsdag d. 8. april 2021. Det seneste års nedlukninger og restriktioner har gjort, at det frivillige folkeoplysende fritids- og foreningsliv har været i dvale. Nye ideer og tiltag er poppet op undervejs, men det vi alle kender med at kunne samles fysisk i foreningsfællesskabet har været i stilstand.

”Der skal derfor lyde et anerkendende tak for det arbejde som de frivillige foreningsledere, instruktører og trænere har gjort det seneste års tid for at holde hjulene i gang i fritids- og foreningslivet” - siger Formand for Fritids- & Folkeoplysningsudvalget, Børge Bech.

En helt naturlig og forventelig konsekvens af Covid-19 er, at Hjørring Kommunes ca. 130 idrætsforeninger oplever en samlet tilbagegang. Tallene viser, at der er sket et fald i antal medlemmer på 2.283 fra 2019 til 2020. Der er således nu ca. 23.959 medlemmer i Hjørring Kommunes idrætsforeninger ifølge DIF og DGI’s foreningsregister.

”Det er særlig de store klassiske idrætter som f.eks. gymnastik, fodbold, håndbold og badminton, der er blevet berørt, og ser vi på aldersgrupper, så er det faldene medlemstal i alle aldersgrupper. Dog er det desværre også sådan, at det særligt er børn under 12 år, som står for halvdelen af frafaldet” – udtaler Formand for Fritids- & Folkeoplysningsudvalget Børge Bech.

Fritids- & Folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune har møde i næste uge, hvor det vigtigste punkt er et fokus på genstart af fritids- og foreningslivet, samt hvordan Hjørring Kommune bedst muligt kan understøtte foreninger med at genrekruttere både medlemmer og frivillige tilbage i foreningsfællesskaberne. Et fokusområde der bl.a. blev drøftet på et dialogmøde den 9. marts 2021 med fritids- og foreningslivet, hvor bekymringen for frafald af medlemmer og frivillige ulønnede instruktører fyldte mest.

”I Hjørring Kommune er vi stolte af at have et varieret og mangfoldigt fritids- og foreningsliv. Overalt ser vi et bredt alment foreningsliv med mange idrætsgrene, spejdere og andre aktiviteter.” Derfor handler det, ifølge Børge Bech, om at få alle trygt tilbage til foreningsfællesskaberne igen. Formand for Fritids- & Folkeoplysningsudvalget Børge Bech fortsætter:

”I Hjørring Kommune har vi allerede søsat nogle målrettede indsatser, som løber over de næste år. De indsatser skal bl.a. styrke samarbejdet mellem fritids- og skoleområdet, få flere unge i sunde ungefællesskaber i fritiden samt at få flere aktive +60 seniorer med. I næste uge har vi som sagt fokus på genstart af fritids- og foreningslivet.”

Hjørring Kommune vil gerne fortsat sende et signal om, at det er vigtigt at støtte op om de lokale foreningsfællesskaber og give de frivillige et anerkendende klap på skulderen for deres ekstraordinære bidrag det seneste års tid. Slutteligt opfordrer Børge Bech til at deltage i aktiviteter og frem for alt komme tilbage til fællesskabet i takt med, at der lukkes op for aktiviteterne. Det er vigtigt for den mentale og fysiske sundhed, at vi er klar til at værne om samvær og bevægelse.

Kontakter

For yderligere oplysninger kontakt Formand for Fritids- og Folkeoplysningsudvalget Børge Bech, tlf. 41 93 77 03

Information om Hjørring Kommune

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

72 33 33 33https://hjoerring.dk/
Hjørring Kommune er med sine knap 65.000 indbyggere den næst største kommune i Nordjylland. Du finder os centralt placeret i Vendsyssel og dermed i centrum af Skandinavien og Nordeuropa. Klik dig videre og bliv meget klogere på Hjørring Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Et af de største projekter nogensinde skal redde masser af sommerhuse langs med vestkysten24.3.2021 11:24:41 CET | Pressemeddelelse

Efter et langt tilløb begynder nu et stort sandfodringsprojekt, der er blevet til i et tæt samarbejde mellem 12 grundejerforeninger, Skallerup Seaside Resort A/S og Hjørring Kommune. Alle projektdeltagerne har været til lommerne, og projektet har modtaget støtte fra Statens kystbeskyttelsespulje for 2020. Derfor kan sandfodringen for i alt 11 millioner kroner nu begynde. - Det er helt unikt i national målestok at både grundejerforeninger, en privat virksomhed og en kommune kan finde sammen om et fælles mål. Og alene omfanget af både udgiften og hvor meget sand der skal flyttes, gør det her kystsikringsprojekt til et af de største i Danmark nogensinde, siger borgmester Arne Boelt (S). Sandfodringen vil ske ud for Nr. Lyngby og på en lang strækning omkring Lønstrup fra Mårup i syd til Udemarken i nord. Området dækker de 12 deltagende grundejerforeningernes kyststrækninger. Sandet stammer fra en nødvendig oprensning af indsejlingen til Hirtshals Havn. En oprensning der er nødvendig for at

Sindals nye ældrecenter bliver i et plan – bygget med fokus på tryghed og hjemlighed.3.3.2021 09:24:42 CET | Pressemeddelelse

Udover at være et hjem for borgere, der ikke længere kan klare sig selv i eget hjem, skal det nye Vendelbocenter indeholde et aktivitetscenter for ældre borgere, træningsfaciliteter til genoptræning samt en sygeplejeklinik. Desuden skal der være plads til de mange frivillige, der hjælper til på centeret, og til foreningen Solgårdens Venner. Der arbejdes også på at skabe et cafétilbud på centeret, hvor borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eksempelvis kan betjene en café. Med 96 plejeboliger bliver det nye Vendelbocenter kommunens hidtil største. Hjørring Kommune har været igennem en længere proces for at vælge den rette arkitekt til byggeriet, og et enigt bygherreudvalg har nu valgt arkitektfirmaet Cubo. - Det nye Vendelbocenter skal både være et hjem for mange beboere og et sted, hvor borgere fra lokalområdet kan komme til genoptræning, i aktivitetscenter eller få kop kaffe i cafeen – og samtidig skal det være en arbejdsplads. Det er en svær opgave at rumme alle de

Lærerkreds Nord og Hjørring Kommune har indgået en lokal arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere på kommunens folkeskoler, Hjørringskolen og Hjørring Ny 1016.2.2021 09:45:43 CET | Pressemeddelelse

I 2020 indgik KL og Lærernes Centralorganisation igen en central arbejdstidsaftale på skoleområdet, A20. Intentioner og værdier i A20 er i god overensstemmelse med det mangeårige gode og stærke samarbejde mellem Lærerkreds Nord og Hjørring Kommune. Et samarbejde der allerede i 2018 førte til en lokal arbejdstidsaftale, som sikrede god sammenhæng mellem tid til undervisning og til forberedelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum