Varde Kommune

Genskabt vandløb sikrer tusind nye laks til Ansager Å

Del

Genskabelsen af et oprindeligt vandløb i Ansager Å har resulteret i tusind nye lakseunger. Det viser en ny undersøgelse, der samtidig bekræfter, at Varde Kommune er på vej til at bryde en national tendens.

NATUR

I 2018 blev Ansager Dambrug nedlagt og erstattet med et såkaldt grusstryg, der skulle skabe bedre vilkår for ynglende laks, der indtil da havde været fraværende i området.

Nu viser ændringen sig at give resultater. En aktuel undersøgelse konkluderer, at stryget nu er hjem for cirka tusind lakseunger. Efter to år på stryget vil laksene søge mod havet, inden de yderligere et par år senere vender tilbage til stryget for at gyde.

De tusind lakseunger er dermed begyndelsen på en øget tilstrømning af fisk, der både skal styrke naturen og gøre Varde Kommune til en attraktiv destination for lystfiskere.

Bryder national tendens
Undersøgelsen kommer samtidig med, at miljøminister Lea Wermelin har rykket alle landets kommuner for ikke at gøre nok i forhold til den nationale vandområdeplan, der skal forbedre det danske vandmiljø.

Ministerens vurdering er, at kommunerne med det nuværende tempo samlet set kun kan nå 30 procent af målsætningen inden planens udløb i 2021.

Varde Kommune er allerede 80 procent i mål ved blandt andet at gennemføre projekter som i Ansager Å, etablering af okkeranlæg og nedlægning af faunaspærringer.

CITAT
Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune:

”Genskabelsen i Ansager Å er et godt eksempel på, at vi med naturen i vores kommune har mulighed for at skabe stor variation i vandområderne. Med visionen ”Vi i Naturen” er det naturligt for os at prioritere vandområderne, og det giver heldigvis også et positivt udslag i forhold til vores bidrag til den nationale vandområdeplan.”

FAKTA

  • Genskabelsen af det oprindelige vandløb i Ansager er et stryg på 640 meter. Det er et fiskeproduktionsareal på cirka 3800 m2.
  • Genskabelsen bryder samtidig en tidligere faunaspærring, der forhindrede fisk i at svømme videre til 74 km vandløbsstrækninger.
  • Undersøgelsen af fiskebestanden er gennemført i tæt samarbejde med DTU Aqua og Varde Sportsfiskerforening.

Kontakter

Billeder

Fra undersøgelsen af fiskebestanden i Ansager Å.
Fra undersøgelsen af fiskebestanden i Ansager Å.
Download
En af de cirka tusind nye lakseunger i Ansager Å. Foto: www.fiskepleje.dk
En af de cirka tusind nye lakseunger i Ansager Å. Foto: www.fiskepleje.dk
Download

Information om Varde Kommune

Varde Kommune
Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde

7994 6800http://www.vardekommune.dk/

Om Varde Kommune:
- 52 km sandstrande.
- UNESCO Verdensarv (Nationalpark Vadehavet).
- Tre garnisoner (Oksbøl, Varde og Nymindegab).
- En del af Destination Vesterhavet.

Følg pressemeddelelser fra Varde Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Varde Kommune

Varde Kommune indgiver politianmeldelse i sagen om Skovlund/Ansager Hallen20.1.2021 18:11:28 CETPressemeddelelse

Den 7. januar behandlede Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune sagen om uretmæssig udbetaling af lokaletilskud til Skovlund/Ansager Hallen og besluttede da en række tiltag, der skulle stramme op og sikre en tillid i det fortsatte samarbejde med hallerne. Udvalget har dog lyttet til den kritik, der har været efterfølgende og finder derfor, der er et behov for at afklare spørgsmålet om muligheden for domsfældelse i sagen om uretmæssig udbetaling af lokaletilskud til Skovlund/Ansager Hallen. Derfor har Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune besluttet, at der skal indgives poltianmeldelse i sagen om Skovlund/Ansager Hallen. Udvalget har på den baggrund bedt forvaltningen om at indgive politianmeldelse i sagen. Dokumenter i sagen kan findes under dagsordenpunkt 501 fra udvalgets møde den 7. januar 2021.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum