Globenewswire

Gabriel Holding A/S

Del

Gabriel Holding A/S - første kvartal af regnskabsåret 2020/21

Resume:

Gabriel Holding A/S leverer en solid omsætning og indtjening i regnskabsårets første kvartal.

Forventningerne til hele regnskabsåret fastholdes.

  • Den igangværende pandemi fortsatte som forventet med at udfordre forudsætningerne for vækst.
  • Koncernens omsætning blev 186,6 mio. kr. (204,4 mio. kr.) svarende til et fald på 9%.
  • Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) faldt med 5% til 24,7 mio. kr. (26,0 mio. kr.)
  • Resultat af primær drift (EBIT) faldt med 13% til 14,9 mio. kr. (17,1 mio. kr.).
  • Resultat før skat faldt med 21% til 12,3 mio. kr. (15,6 mio. kr.).
  • Afkastningsgraden blev 14,7% (20,2%).
  • Overskudsgraden blev 8,0% (8,4%).

Forventninger til regnskabsåret 2020/21:

I årsrapporten for 2019/20 beskrev ledelsen, at udviklingen i koncernens omsætning og indtjening i første halvår ville udvise en negativ tendens og blive efterfulgt af en tilsvarende positiv udvikling i 2. halvår.

Den realiserede omsætning og indtjening før skat svarer til ledelsens forventninger for regnskabsårets første kvartal. Forventningerne til hele regnskabsåret fastholdes uændret til en omsætning i niveauet 760-790 mio. kr. og et resultat før skat i niveauet 50-55 mio. kr.

Vedhæftet fil


Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK