Furesø Kommune

Furesøs Trafik- og mobilitetsplan i offentlig høring

Del

Frem til den 8. april kan borgerne komme med input til Furesøs nye Trafik- og mobilitetsplan, der netop er sendt i høring. Planen er bygget om 7 indsatsområder, der er anbefalet af borgerudvalg på støj- og trængselsområdet. Borgmesteren opfordrer folk til at deltage i debatten.

Bekæmpelse af støj og trængsel står højt på Furesø-borgernes dagsorden. I 2018 og årene frem arbejdede borgere, politikere og eksperter sammen i to rådgivende udvalg om ’trafikstøj’ og om ’trafiksikkerhed og fremkommelighed’. I 2030-målene har Furesø siden besluttet at sætte mål for både mindre CO2-udledning og mindre støj. Og senest arbejder Furesø på at påvirke Folketinget til at skabe en grøn infrastrukturplan med mindre støj.

”Vores ønske er at få trafikstøjen ned i Furesø og sikrer samtidig at fremme bæredygtige trafikmønstre. I forhold til regeringens kommende infrastrukturplan arbejder vi målrettet på, at der prioriteres midler til at mindske støjen fra Hillerødmotorvejen, samt midler til en forundersøgelse for en forlængelse af S-togsbanen fra Farum til Hillerød. Den plan, vi nu sender i høring her i Furesø indeholder helt konkrete forslag til indsatser, der kan mindske trafikstøjen på vore egne veje, forbedre fremkommeligheden og skabe en grønnere mobilitet. Planen er dermed et bidrag til at nå vores ambitiøse mål om at mindske vores CO2-udledning med 70 procent frem mod 2030”, siger Ole Bondo Christensen, Furesøs borgmester.

Ambitiøs plan

Trafik- og mobilitetsplanen beskriver syv indsatsområder på trafikområdet og opsætter en række konkrete mål, som Furesø Kommune vil arbejde for frem mod 2030.

”Jeg vil gerne sige en stor tak for de borgerne, der har arbejdet i de to rådgivende udvalg om støj, trafiksikkerhed og fremkommelighed. Borgernes anbefalinger har i høj grad inspireret os i arbejdet med den ambitiøse trafik- og mobilitetsplan, som vi nu sender i høring. Planen vil være et vigtigt værktøj til at nå vores mål om en grøn omstilling frem mod 2030. Vi vil opfodre alle borgere til at give deres mening til kende i høringsperioden,” siger Lene Munch-Petersen (S), formand for Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling.

”Målet er, at borgere og erhvervsliv i fremtiden vælger mere bæredygtige transportformer til at komme støjsvagt, sikkert og aktivt rundt i kommunen. Det betyder primært flere ture med cykel, el-cykel, bus og tog. De syv indsatser handler om at skabe bedre fremkommelighed, forbedre den kollektive transport, mindske trafikstøjen, øge trafiksikkerheden, forbedre transporten til skole, fritidsinstitutioner og arbejdspladser og arbejde for en regional indsats. Vi skal altså både gøre noget lokalt, og vi skal sørge for, at de miljørigtige forbindelser til og fra kommunen bliver bedre,” siger Øjvind Vilsholm (Ø), næstformand for Udvalget for Natur, miljø og grøn omstilling. 

Fakta:

Furesø Kommunes Trafik- og mobilitetsplan omtaler en række udfordringer afledt af trafikken i kommunen og peger på 7 indsatser, der skal medvirke til at afbøde udfordringerne.  Under hver indsats, er der opsat indtil flere mål, som forventes indfriet i 2030.

Datarapporten til Trafik- og mobilitetsplanen giver dokumentation for, hvordan trafikken udfolder sig i Furesø Kommune, dokumenterer konsekvenserne og opstiller forskellige scenarier for, hvad der kan ændres, for at konsekvenserne reduceres.

Læs mere på www.furesoe.dk/tmp.

Udfordringerne:

 • Trafikstøj til gene for 20 pct. af boligerne i Furesø
 • Trængsel på trafikvejene i myldretiden
 • CO2 udslip fra transporten
 • Uudnyttet kapacitet i den kollektive trafik
 • Trafiksikkerhed specielt for gående og cyklister
 • Utrygge adgangsvejene til og fra skoler  
 • For få, der anvender bæredygtig transport til og fra arbejde
 • Behov for en regional indsats på infrastrukturområdet med målsætninger om mindre støj, CO2 udslip og trængsel    

Indsatserne:

 1. Trafikstøj,
 2. Fremkommelighed,
 3. Kollektiv transport,
 4. Trafiksikkerhed,
 5. Transport til skole og fritidsinstitutioner,
 6. Transport til virksomheder i Furesø Kommune,
 7. Den regionale indsats.

Kontakter

Lene Munch-Petersen (A)

Formand for Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling; Medlem af Udvalg for byudvikling og bolig; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:7216 5660lmp@furesoe.dk

Øjvind Vilsholm (Ø)

Medlem af Økonomiudvalget; Medlem af Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:2027 4465oev@furesoe.dk

Billeder

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum