Furesø Kommune

Furesøs børn og unge skal turde række ud mod omverdenen

Del

Modet til at prøve, fejle, lære - for så at prøve igen - skal være drivkraften for Furesøs børn og unge, fra de begynder i dagtilbuddet, til de forlader skolen.

Furesøs børn skal have mod på at gå på opdagelse. Her er det en 0. klasse fra Jonstrup, der har flyttet skolen ud på Flyvestationens landingsbaner.
Furesøs børn skal have mod på at gå på opdagelse. Her er det en 0. klasse fra Jonstrup, der har flyttet skolen ud på Flyvestationens landingsbaner.

Furesøs børn skal ikke kun stræbe efter det perfekte. Den røde tråd gennem barnelivet skal være, at alle børn trives, lærer og dannes med mod på at engagere sig, tage ansvar, begå fejl og skabe nyt sammen med andre.

Sådan lyder tankerne bag Furesøs nye lærings- og dannelsessyn for 0-18-årige, som de to politiske udvalg, Udvalget for dagtilbud og familier og Udvalget for skole og ungdomsuddannelse netop har vedtaget.

”Furesøs børn skal være trygge ved at vide, at de kommer til at begå fejl og må starte forfra eller tænke i helt nye baner. Det er ikke et nederlag. Det er læring,” understreger Bettina Ugelvig Møller (A), formand for Udvalget for dagtilbud og familier.

”Med fejlmodige børn og unge kan vi forhåbentlig tage skridtet væk fra perfekthedskulturen og i stedet i højere grad give dem lyst til at gå på opdagelse, søge indsigt, tage hånd om hinanden, så man i fælleskab lykkes. Det er den barndom, vi gerne vil give vores børn frem mod 2030,” siger hun.

Politikerne har arbejdet tæt sammen med kommunens lærere, pædagoger, forældre og børn om at formulere de fælles pejlemærker for læring og dannelse i Furesø. Nu ligger pejlemærkerne der, og kan bruges i det daglige arbejde i børneinstitutioner, skoler og fritidstilbud.  

Udvalgsformand for Skole og Ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen (A) mener, at det fælles dannelsessyn er en vigtig ballast at give børnene i en tid med mange krav og forandringer, der præger børn og unge.

”Vi er generelt gode til at fokusere på at blive til noget. Det fælles lærings- og dannelsessyn handler både om, at alle børn skal blive så dygtige, de kan blive. Men det handler også om værdier. At vi skal hjælpe vores børn og unge til at blive til nogen i de fællesskaber, de indgår i,” siger han og fortsætter.

”Børn og unge vokser i dag op i et samfund med en øget individualisering og hastige forandringer både teknologisk og klimamæssigt, hvor de kan opleve store krav til deres præstationer. De møder også et øget pres i forhold til at navigere på de sociale medier. Her er det vores ambition, at de skal turde spille ind med idéer og have mod på at vise ansvarlighed, hver for sig og i fællesskab. Det kan give dem håb og mod på fremtiden.”

Lærings- og dannelsessynet skal integreres i tilrettelæggelsen af pædagogiske aktiviteter og læringsmiljøer i dagtilbud, FFO og skoler, og i undervisningen i skolens fag.

Det fælles lærings- og dannelsessyn er en del af udmøntningen af Furesøs 2030-mål om at sikre det gode børneliv og målene for børn og unges trivsel og læring.

FAKTA om Furesøs lærings- og dannelsessyn

Det fælles lærings- og dannelsessyn for 0 – 18 års området er politisk vedtaget af Udvalget for Dagtilbud og Familier og Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse den 17. og 18. august 2021. Det realiseres i perioden 2021-2023.

Med vedtagelsen af lærings- og dannelsessynet har de politiske udvalg besluttet, at Furesøs dannelsesformål skal hjælpe børn og unge til at blive:

-          Engagerede og deltagende

-          Innovative og fejlmodige

-          Ansvarlige og klimabevidste

Furesøs dannelsesformål og kendetegnene tager udgangspunkt i formålene i Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven samt i Furesø Kommunes vision om, at alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber.

Læs mere om Furesø Kommunes 2030 mål her: https://www.furesoe.dk/politik/furesoe-visionen/2030-maal/  

Kontakter

Bettina Ugelvig Møller (A)

Formand for Udvalg for dagtilbud og familier; Medlem af Udvalg for skole og ungdomsuddannelse; Næstformand af Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Tlf:7216 5909bum1@furesoe.dk

Henrik Poulsen (A)

Formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelser; Medlem af Udvalg for dagtilbud og familier

Tlf:7216 5008hpo@furesoe.dk

Tine GramVelfærdsdirektør

Center for Dagtilbud og Skole, Center for Børn og Voksne, Center for social og sundhed.

Tlf:7235 4004tgr@furesoe.dk

Billeder

Furesøs børn skal have mod på at gå på opdagelse. Her er det en 0. klasse fra Jonstrup, der har flyttet skolen ud på Flyvestationens landingsbaner.
Furesøs børn skal have mod på at gå på opdagelse. Her er det en 0. klasse fra Jonstrup, der har flyttet skolen ud på Flyvestationens landingsbaner.
Download

Vedhæftede filer

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum