Furesø Kommune

Furesø står sammen om budgettet

Del

På tværs af samtlige partier i Furesø Byråd er der indgået en tillægsaftale til budgettet for 2020. Aftalen tilfører blandt andet flere midler til de ældre og børnene i Furesø. Klima og miljø prioriteres højt, og så sættes der gang i renovering af kommunens kunstgræsbaner.

Allerede før sommerferien sendte byrådet et budgetkatalog i høring for at sikre en tidlig inddragelse, inden de politiske forhandlinger for alvor tog fart.

Nu er der indgået en budgetaftale mellem alle de politiske partier med fokus på ældre- og børneområdet. Vi bliver flere ældre i Furesø, og derfor sættes der midler af til flere hjemmehjælpere og flere plejehjemspladser. Normeringen på plejecentrene løftes med 1,5 mio. kr. årligt, ligesom ansættelse af plejehjemslæger fortsætter.

Samtidig styrker byrådet det gode børneliv ved at forhøje normeringen i børnehaverne med 1 mio. kr. Ferielukningen i dagtilbud droppes, hvilket har været et stort ønske fra børnefamilierne. Budgetforslaget om forhøjet forældrebetaling på FFO1 er ligeledes taget af bordet, ligesom det også er lykkedes at finde midler til en styrkelse af sundhedsplejens arbejde.

På kultur-, fritids- og idrætsområdet er der enighed om at sikre en hurtig afklaring vedrørende renovering af eksisterende kunstgræsbaner og den planlagte nye bane i Hareskovby. Samtidig vil byrådet gerne bakke op om et anlæg for rulleskøjter og skatere på Flyvestationen.

Borgmester Ole Bondo Christensen (A) udtaler i forbindelse med budgettet: ”Jeg vil gerne sige tak til borgerne for mange gode høringssvar, som i høj grad har påvirket den endelige budgetaftale. Vi har i Furesø vanskelige økonomiske grundvilkår på grund af vores store gæld fra Farum-tiden, hvor vi stadig skylder 2,3 mia. kr. Samtidig betaler vi hvert år 320 mio. kr. i udligning til andre kommuner. Vores udgifter til ældrepleje, sundhed og voksenhandicap er markant stigende. I den situation er det vigtigt, at vi kan stå sammen i byrådet om en aftale, der både er økonomisk ansvarligt og som fastholder og udvikler vores gode service for kommunens borgere.

Tillægsaftalen betyder også, at der sættes skub i arbejdet med at give kommunens unge et spændende og inspirerende ungemiljø. Ligeledes fortsættes kursen på klimaområdet, hvor byrådet styrker arbejdet for CO2 neutral energiforsyning, grøn mobilitet og et lavere CO2 aftryk fra kommunens egne bygninger og gadelys.

Der er samlet indkommet 48 høringssvar fra borgere, brugere og foreninger. Budgettet bliver 1. behandlet i byrådet den 25. september og endeligt vedtaget på byrådsmødet den 30. oktober.

Aftalepartierne er enige om, at der efter gensidig aftale kan ske ændringer i den indgåede budgetaftale i lyset af drøftelser med kommunens medarbejderorganisationer og den kommende 1. og 2. behandling af budgettet i byrådet.

Kommentarer fra partierne:

Preben Sandberg Pettersson, 1. viceborgmester og gruppeformand (A)
”I Socialdemokratiet er vi glade for, at vi endnu engang kunne nå til enighed om et budget, der både er økonomisk ansvarligt og peger fremad. Vi får et markant løft med flere plejehjemspladser, samtidig med at vi finder midler til bedre normeringer i daginstitutionerne. I økonomisk svære tider er det vigtigt, at vi bevarer en god kernevelfærd.”

Gustav Juul, gruppeformand (V)
”Fra Venstres side er vi tilfredse med, at vi har afsat ekstra penge til folkeskolerne, at vi undgår stigninger på FFO-taksterne og at vi stadig prioriterer den grønne omstilling. Vedrørende fritidsordningen på Marie Kruses Skole har det været vigtigt for os, at der til næste år skal forhandles en aftale på plads. Samtidig har det været helt afgørende for os, at der snarest findes en løsning vedrørende kunstgræsbanen i Hareskovby.”

Lars Carstensen, 2. viceborgmester og gruppeformand (C)
”Fra Konservativ side gik vi ind i budgetforhandlingerne med fire store ønsker: En løsning på besparelsen på Marie Kruses Skole. Lille eller ingen besparelse på kultur- og fritid. Bedre normering på ældre- og skoleområdet samt en god løsning på diskussionen om kunstgræs. Vi har fået vores ønsker opfyldt gennem en konstruktiv dialog med borgmesteren og ved at være aktive i hele forhandlingsprocessen.”

Tine Hessner, gruppeformand (B)
”Jeg er glad for, at vi nu får sat skub i arbejdet med kunstgræsbaner i både Hareskov, Værløse og Stavnsholt, og at vi vil støtte op om nye faciliteter med skaterpark og rulleskøjtemuligheder på Flyvestationen. Det er også lykkedes at reducere besparelserne på aktivitetstilskud. Budgetaftalen er alt i alt et godt startskud for den nye kultur, fritids- og idrætspolitik.”

Øjvind Vilsholm, gruppeformand (Ø)
“Vi har i Enhedslisten lagt vægt på at undgå reduceret åbningstid og ekstra lukkedage i daginstitutionerne, og vi har derudover sikret mindst en mio. kr. til bedre normeringer. Vi har også krævet, at familier til børn med handicaps kan vælge den form for aflastning, der passer dem bedst. Samtidig har det været vigtigt for os at fastholde indsatsen for natur, miljø og grøn omstilling. Det betyder bl.a. at vi skal stoppe forurening med mikroplast fra kommunens forældede kunstgræsbaner.”

Ole Holleufer, gruppeformand (I)
”Fra Liberal Alliances side lægger vi vægt på, at vi har styr på vores økonomi og holder igen med skatter og udgifter. Derfor er vi også tilfredse med, at den øgede forældrebetaling i forhold til FFO er taget af bordet, og at der sættes midler af til at bekæmpe trafikstøj og fremme mobiliteten, som har stor betydning for furesøborgernes livskvalitet. Vi har sat vores tydelige fingeraftryk på aftalen, og derfor er vi med.”

Carsten Svensson, gruppeformand (O)
”Dansk Folkepartis støtte til budgettet har været afhængig af, at vi får en kommune i bedre balance. Med den aftale, der ligger nu, kommer der flere midler til ældreområdet, såsom bedre normeringer på plejecentrene i aftentimerne. Vi vil også prioritere børn og familier. Samtidig har jeg fået håndslag på, vi fremover vil arbejde for flere netværksanbringelser for børn i udsatte familier, og for at forbedre vore idrætsfaciliteter.

Til pressen vedrørende genudsendelse: Rettelse af citat fra Ole Holleufer (I)

Nøgleord

Kontakter

Ole Bondo Christensen, borgmester (A), 7216 5200
Preben Sandberg Petterson, 1. viceborgmester og gruppeformand (A), 7216 5007
Gustav Juul, gruppeformand (V), gju@furesoe.dk
Lars Carstensen, 2. viceborgmester og gruppeformand (C), 2498 2040
Tine Hessner, gruppeformand (B), 4119 6041
Øjvind Vilsholm, gruppeformand (Ø), 2027 4465
Ole Holleufer, gruppeformand (I), 2067 3261
Carsten Svensson, gruppeformand (O), 9393 1164
Steen Vinderslev, kommunaldirektør, 7216 5100

Vedhæftede filer

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum