Furesø Kommune

Furesø Kommune glæder sig til mindre bureaukrati i ældreplejen

Del

Furesøs politikere glæder sig over statsministerens udmelding om at sætte kommuner fri på ældreområdet. Det kan komme til at betyde færre rigide regler, når borgere skal visiteres til hjælp eller bor på plejehjem, og det kan give ældre Furesø-borgere større indflydelse på den hjælp, de har behov for.

”Jeg er meget begejstret for den nye udmelding om, at alle kommuner kan blive sat fri på ældreområdet og muligheden for en forenklet ældrelov. Det er der store perspektiver i, fordi vi kan sætte ledelsen på ældreområdet fri til at tilrettelægge ældreplejen på en måde, som fjerner bureaukrati, skaber mere selvstyring og medarbejdertrivsel, og vi kan levere flere borgertilpassede ydelser. Det bliver interessant at følge, om alle de gode intentioner om frisætning af kommunerne bliver gennemført. Hvis det sker, så er vi i Furesø klar til at tænke nyt,”siger Lars Carstensen (K) formand for udvalget Ældre og Sundhed.

”Vi vil gribe meldingerne fra Christiansborg om mindre registrering og kontrol. Vi vil en værdig ældrepleje, hvor den ældre bliver hørt og set. Det giver ikke hverken borgere eller ansatte glæde at være underlagt to sæt lovgivninger på ældreområdet. Det vanskeliggør det daglige arbejde. Vi ønsker enkle og smidige arbejdsgange, så vores ansatte på bl.a. plejehjem kan bruge deres tid på beboerne i stedet for komplicerede og bureaukratiske regler, og vi ønsker at udvikle området i tæt dialog med de ældre brugere, de pårørende og Seniorrådet”, siger Lene Bang (A), næstformand i udvalget Ældre og Sundhed.

Kommune ønsker færre rigide regler

I Furesø Kommunes forvaltning er der også tilfredshed med udsigten til mindre bureaukrati og mulighederne for færre rigide regler.

”Vi har i Furesø i årevis været i dialog med borgere og pårørende omkring deres oplevelser af kommunens hjælp og støtte. Vi og de ønsker, at langsommelige arbejdsgange og rigide regler afskaffes. Vi ønsker fx mindre hjemmehjælpsteams, hvor borgerne får besøg af de samme kendte hjemmeplejere, og hvor alle opnår nærhed og tæt kendskab til hinanden. Det skal også være sådan, at borgere, der har hjemmehjælp, skal kunne blive mødt af et tværfagligt team, der straks vurderer og beslutter omfanget af hjælpen,” siger sundhedschef Annelia Fähnrich Jensen.

Nemt at få de rette hjælpemidler og hjemmetræning

Sundhedschefen forklarer, at det er meget tilfældigt lovgivningsmæssigt, hvor ældre kan undgå bureaukratiet, og hvor de ikke kan. I dag kan ældre fx møde direkte op på Furesø Kommunes hjælpemiddeldepot, afprøve hjælpemidler og med det samme få en snak med medarbejderne der om mulighederne for at modtage netop det hjælpemiddel, der bedst understøtter dem i hverdagen.

Og når hjemmehjælpsmodtagere har brug for hjemmetræning og udredning, mødes de i deres hjem af et tværfagligt team med sygeplejersker og ergo- eller fysioterapeuter. Via én samtale får borgerne en afklaring og et tilbud om et skræddersyet forløb, der netop passer til dem i den konkrete situation. Borgeren får stor indflydelse og bliver hørt, når hjælpen eller træningen skal sættes i værk.

Besværligt at få ændret hjemmehjælp

Men har en ældre borger brug for mere hjemmehjælp, er sagen en helt anden. Furesø Kommune ønsker, at borgeren skal opleve, at ændringer i visiteringen hænger bedre sammen med den daglige hjælp fra hjemmeplejen. Borgeren skal kunne blive mødt af visitator og hjemmeplejen samtidig, så hjælpen tilpasses ved både at inddrage borgeren og de medarbejdere, der er tæt på borgeren i hverdagen. Det kan der frigives tid til, hvis loven fx ændres, så der ikke altid skal laves en omfattende skriftlig afgørelse til borgeren ved hver mindre ændring i hjælp til borgeren.

Samtidig ønsker Furesø Kommune at få ryddet op i lovgivningen. I dag er ældreområdet underlagt både serviceloven og sundhedsloven. Det vanskeliggør det daglige arbejde og komplicerer dokumentationen, når man skal være skarp på, om det konkrete arbejde hører under den ene eller den anden lovgivning.

Furesø Kommune vil i den kommende tid se på hvilke områder, der med fordel kunne have glæde af enklere regler og nye løsninger. Medarbejdere i felten vil kunne byde ind med ideer til mere fleksible arbejdsgange til glæde for borgere, der møder kommunen og har brug for hjælp til at leve et værdigt og selvstændigt liv.

Kontakter

Annelia JensenCenterchef i Center for Sundhed og SeniorlivCenter for Sundhed og Seniorliv

Tlf:72164968ajs@furesoe.dk

Billeder

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum