Furesø Kommune

Furesø hilser fredningsafgørelse velkommen om Farumgård

Del

Furesø Kommune er tilfreds med, at Fredningsnævnet har truffet en klar afgørelse om offentlighedens adgang gennem Farumgård den 10. november 2021. Kommunen ser frem til at samarbejde med ejeren.

”Jeg er tilfreds med, at Fredningsnævnet nu har truffet en endelig afgørelse vedrørende offentlighedens adgang gennem Farumgård. Vi ser frem til den videre dialog med ejeren,” siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (A).

Viceborgmester Lars Carstensen (C) er også tilfreds med, at der er en afgørelse i sagen.

”Det er nu en gang fredningsmyndighederne, der træffer afgørelse i fredningssager. Derfor har vi afventet Fredningsnævnets afgørelse. Nu ligger der en afgørelse, som parterne skal have tid til at nærlæse. Jeg mener, afgørelsen åbner for en løsning, der på den ene side respekterer fredningen og borgernes mulighed for at opleve området og på den anden side værner om privatlivets fred. Det bakker vi op om”, siger Lars Carstensen (C).

Gruppeformand for Venstre, Gustav Juul (V) hilser ligeledes afgørelsen velkommen:

”Jeg synes, det er positivt, at Fredningsnævnet med kendelsen giver mulighed for en stiføring længst tilbage i Barokhaven, så man ikke længere skal gå gennem gårdspladsen. Det opfatter jeg som en imødekommelse af ejerens ønske om at værne om privatlivets fred. Nu må sagen gå sin gang, men mit håb er, at vi på baggrund af Fredningsnævnets kendelse kan finde en god løsning i samarbejde med ejeren”, siger Gustav Juul (V).

Fredningsnævnets afgørelse

Fredningsnævnet skriver i afgørelsen fra den 10. november 2021, at: ”Fredningsnævnet lægger derfor til grund, at muligheden for at tilbagekalde færdselsretten i overensstemmelse med bestemmelserne i fredningsbestemmelserne fra 1949 bortfaldt, da der i 1969 blev ydet erstatning for den indskrænkning i ejendomsretten, som færdselsretten indebar.”

Fredningsnævnet skriver videre i afgørelsen følgende: ”På baggrund af det anførte om fredningsnævnets vurdering af den nuværende retsstilling, svarer omfanget af færdselsretten i fredningsforslaget til det allerede gældende.”

Fredningsnævnet fastholder det nuværende stiforløb, men åbner for at flytte offentlighedens færdsel til den nordlige del af barokhaven, hvis ejer ønsker det.

4 ugers klagefrist

”Kendelsen giver mulighed for en løsning, hvor offentligheden får adgang til Farumgård i overensstemmelse med fredningens formål samtidig med, at der tages hensyn til ejers behov for at værne om privatlivets fred. Nævnet åbner for en alternativ stiføring gennem barokhaven, hvis ejeren ønsker det. Det bakker vi op om. Og vi samarbejder meget gerne med ejeren om at gennemføre den løsning,” siger Ole Bondo Christensen.

Furesø Kommune vil nu nærlæse afgørelsen og afvente udløbet af klagefristen på 4 uger.

Kontakter

Lars Carstensen (C)

2. viceborgmester; Formand for Udvalg for digitalisering og innovation; Medlem af Økonomiudvalget

Tlf:7216 3997lnc1@furesoe.dk

Gustav Juul (V)

Medlem af Økonomiudvalget; Medlem af Udvalg for kultur, fritid og idræt; Medlem af Udvalg for digitalisering og innovation

gju@furesoe.dk

Billeder

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum