Furesø Kommune

Furesø giver plads til flere senioregnede boliger

Del

Furesø planlægger en bred variation af boliger til seniorer med både ejer- og lejeboliger, seniorbofællesskaber, tryghedsboliger og plejeboliger. På den måde sikres gode boliger til alle frem mod 2030, hvor antallet at ældre i kommunen er stigende. Det sker på baggrund af en ny analyse af behovet for ældreegnede boliger, tryghedsboliger og plejehjemspladser i Furesø.

Foto: Mikkel Arnfred
Foto: Mikkel Arnfred

Frem mod 2033 forventes antallet af borgere over 80 år at stige med 56 % i Furesø Kommune. Det svarer til 1425 flere borgere over 80 år, og der er derfor brug for en plan for, hvordan der sikres et varieret boligtilbud til denne aldersgruppe. For trygheden hænger ofte sammen med ens boligforhold.

Den 1. september blev Furesø Byråd præsenteret for en analyse, der viste, at kommunen er godt med i Furesø ift. at dække de behov for boliger, der er i den ældre del af befolkningen over de næste 10 år, idet der forventes etableret ca. 950 nye, senioregnede boliger (inkl. plejehjemspladser).

Med til analysen fulgte også en handleplan, der bl.a. skal sikre en løbende opfølgning på realiseringen af de planlagte senioregnede boliger, ligesom der skal arbejdes videre med introduktion af tryghedsboliger som helt ny boligtype. Det skal supplere de 55 plejeboliger, der er ved at blive bygget på Plejehjemmet Lillevang. Analysen viser, at der herefter først bliver behov for yderligere ca. 45 plejeboliger omkring 2028-2031.

Handleplanen ligger i tråd med den nyligt vedtagne boligpolitik, der angiver en række pejlemærker for den samlede boligudvikling i Furesø Kommune.

Både analyse og handlingsplan blev modtaget med åbne arme af Matilde Powers (A), formand for Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv:

"I Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv har vi flere gange betonet vigtigheden af, at vi får lavet en langsigtet plan, der omfatter alle de boligtyper, der er relevante for seniorerne. Det har vi fået nu via interviews med borgere og dialogmøder med Seniorrådet og Handicaprådet om, hvad der virkelig betyder noget i det levede liv. Vi kan fx se, at det vil være relevant at gå i dialog med boligselskaber om mulighederne for enten at omdanne eksisterende visiterede boliger til tryghedsboliger eller etablere nye i forbindelse med andet byggeri. Det er ikke en boligform vi har i dag, men det vil kunne tilbyde ældre med et vist plejebehov en ekstra tryghed, og det vil formentlig kunne udskyde eller helt erstatte et behov for plejeboliger for en del. Analysen giver os et solidt grundlag at stå på, så vi med de nye boliger på vej og det nye koncept med tryghedsboliger kan sikre, at det fortsat vil være trygt at blive gammel i Furesø".

Analysen og de tilhørende anbefalinger bliver præsenteret på et informationsmøde for alle interesserede borgere i efteråret 2021.

Fakta

  • Det er forventningen, at der i perioden 2021-31 vil blive etableret knap 1000 nye senioregnede boliger, herunder 55 plejeboliger på Lillevang i 2023-24
  • Dette kommer i forlængelse af en målrettet indsats de seneste ti år, hvor der er bygget et helt nyt plejehjem - Svanepunktet, udbygget Ryetbo og planlagt /bygget 6 nye seniorbofællesskaber. 
  • Handleplanen har sit ophæng i Strategi for fremtidens boliger til seniorer og borgere med funktionsnedsættelse i Furesø Kommune, som blev udarbejdet af et §17, stk. 4 udvalg og godkendt af byrådet i 2017.
  • Analysen og handleplanen baserer sig på udtræk af data fra kommunens fagsystemer, rapporten fra det tidligere § 17,4-udvalg, interviews med udvalgte borgere, dialogmøder med Seniorrådet, Handicaprådet og Ældre Sagen samt forskellige landsundersøgelser
 

Kontakter

Tine GramVelfærdsdirektør

Center for Dagtilbud og Skole, Center for Børn og Voksne, Center for social og sundhed.

Tlf:7235 4004tgr@furesoe.dk

Billeder

Foto: Mikkel Arnfred
Foto: Mikkel Arnfred
Download
Download
Download

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

 

 

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum