FTF

FTF: Vis tillid til ansatte og lederes faglighed

Del

Politikerne skal vise tillid til de ansatte og ledernes faglighed i ny reform, mener FTF. Målstyring og konkurrencer, der sammenligner institutioner, kan skabe mistillid. Lad medarbejderne være medudviklere af nye digitale løsninger, forslår FTF.

Færre regler og dokumentation. Bedre ledelse og samarbejde på tværs af sektorer. Flere og bedre digitale løsninger.

Målsætningerne for regeringens udspil til en ”sammenhængsreform” møder opbakning fra hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

”Det er den helt rigtige tankegang, at regeringen vil skabe mere sammenhæng på tværs af fx dagtilbud og skole, ældre- og socialområdet. Vi skal først analysere hver enkelt sektor for sig og se på, hvordan sammenhængen med andre sektorer bliver bedre. Der er brug for at se på hele styringskæden fra top til bund,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

”Der er brug for færre styringsmål, mere tillid til ansattes faglighed og større ledelsesrum for den enkelte leder. Kontrol- og dokumentationskrav, som ikke giver mening i praksis, skal væk. Det må være målsætningen, men der findes ikke en quick-fix løsning for hele den offentlige sektor. Derfor er det fornuftigt at tage sektor for sektor og samtidig se på sammenhængen”.

Lad ansatte være meduviklere af digitale løsninger
Regeringen vil finde flere digitale løsninger i den offentlige sektor. Det perspektiv er FTF enig i. Den offentlige sektor i Danmark er allerede langt forud for de fleste andre lande og medarbejderne er åbne overfor – og bidrager i høj grad til teknologiudviklingen på deres områder. Men der er desværre også en del fejlslagne it-projekter i den offentlige sektor.

”Det er helt afgørende, at udviklingen af nye digitale løsninger i den offentlige sektor sker i tæt samarbejde med de ansatte, så de er medudviklere af de nye løsninger. Det er samtidig afgørende, at medarbejderne sikres relevant efter- og videreuddannelse, så de er klædt på til digitaliseringen af deres arbejde”, siger Bente Sorgenfrey.

Fokuser på faglighed frem for konkurrencer
Mål- og resultatstyring på fx skole og socialomrrådet virker ikke altid efter hensigten og kan skabe mistillid og ramme de svageste borgere. Det viser en stor evalueringsrapport fra KORA.

”Lad os sprede de gode eksempler mellem institutionerne. Men systematiske sammenligninger og benchmarks af fx de enkelte skoler og dagtilbud, som regeringen ønsker, giver næppe mening, da de har meget forskellige forudsætninger. Man kan ikke køre det samme koncept ned over alle. Man risikerer at bygge et nyt måle- og vejesystem op, som ikke bidrager til at løfte kvaliteten”, mener Bente Sorgenfrey.

FTF har netop besluttet et stort udviklingsprojekt, der skal komme med nye bud på styring af den offentlige sektor:

"Der har været for meget fokus på processtyring og økonomi. Der skal fortsat være styr på økonomien, men vi kan få mere kvalitet til borgerne, hvis vi fokuserer mere på tillid til de ansattes og ledernes faglighed. Det vil vi komme med forslag til, og jeg vil gerne rose regeringen for at nedsætte en følgegruppe, hvor hovedorganisationerne netop kan komme med forslag til reformen på medarbejdernes vegne", siger Bente Sorgenfrey, der sidder med i følgegruppen til den ny Ledelseskommission.

Stram økonomi kan spænde ben for reform
For at regeringens sammenhængsreform kan få succes er det nødvendigt at se på den offentlige sektors økonomi, som er strammet igennem flere år. Regeringen bør droppe sine planer om kun 0,3 pct. vækst i offentligt forbrug frem til 2025. Der er brug for en vækst på 1,1 pct. frem mod 2025, hvis velfærden skal udvikles i takt med det markant stigende antal børn og ældre og kvalitetsudviklingen i samfundet (så der fx er råd til ny medicin mv.). Det har flere topøkonomer fastslået - læs mere her.

Samtidig bør regeringen give kommunerne lov til at lave flerårige budgetter, så de kan investere i forebyggelse og sociale indsatser. Læs mere om det forslag her

Nøgleord

Links

Information om FTF

FTF
FTF
Niels Hemmingsens Gade 12
1153 København K

33 36 88 00http://www.ftf.dk/forside/

Mål- og resultatstyring på fx skole og socialomrrådet virker ikke altid efter hensigten og kan skabe mistillid og ramme de svageste borgere. Det viser en stor evalueringsrapport fra KORA.

Læs rapport fra KORA her

Læs også: Dagbladet Politiken: Omfattende rapport: Målstyring i det offentlige går ud over de svageste

Ifølge rapporten fokuserer de undersøgte institutioner for meget på målene, så de mister blikket for andre væsentlige opgaver. En anden konklusion er, at de svageste borgere er de mest udsatte, når faglige skøn bliver erstattet af tjeklist.

En af de centrale udfordringer er det, forskerne kalder målfiksering: Man fokuserer for meget på at opfylde målene og nedprioriterer andre vigtige opgaver.

 - I andre tilfælde kan de utilsigtede effekter være, at man udvikler en tjeklisteadfærd og undlader at bruge den professionelle viden, man som medarbejder har. Eller også har man et for stort fokus på kortsigtede resultater og lavthængende frugter. Dermed prioriterer man måske ikke de langsigtede satsninger, hvor resultaterne først kan ses om flere år, siger Marie Østergaard Møller til ftf.dk: Mål- og dokumentationskrav rammer de svageste

Følg pressemeddelelser fra FTF

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra FTF

Syd- og sønderjyske kommuner har underforbrug på over 1,8 mia. kr.23.5.2018 13:53pressemeddelelse

Frygt for økonomisk straf har siden 2011 fået kommunerne til at bruge 23,2 mia. kr. mindre, end de har lov til. Alene i de syd- og sønderjyske kommuner har underforbruget siden 2011 været på over 1,8 mia. kr., viser nye tal. Markant flere ældre og børn kræver flere penge til velfærd i de kommende år, påpeger professor og hovedorganisationen FTF. Alligevel vil regeringen holde det offentlige forbrug nede og lette skat og afgifter.

Frygter straf: Kommuner har underforbrug på 23 mia. kr.23.5.2018 12:07pressemeddelelse

Frygt for økonomisk straf har siden 2011 fået kommunerne til at bruge 23,2 mia. kr. mindre, end de har lov til. Markant flere borgere kræver flere penge til velfærd i de kommende år, påpeger professor og hovedorganisationen FTF. Alligevel vil regeringen holde det offentlige forbrug nede og lette skat og afgifter. I 2025 vil der være 200.000 flere borgere end i dag, viser nye tal. Alene i de nordjyske kommuner vil der i 2025 være 25.000 flere ældre og børn end i dag.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum