FTF

FTF: Nyt ekspertudvalg bør især se på problemer med psykisk arbejdsmiljø

Del

Nyt ekspertudvalg skal finde løsninger, der kan understøtte forebyggelsen af psykisk nedslidning på arbejdspladserne, mener FTF, der bl.a. foreslår, at ledere skal uddannes i psykisk arbejdsmiljø.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har netop offentliggjort grundlaget for regeringens ekspertudvalg om arbejdsmiljø i en pressemeddelelse.

Arbejdsmiljøindsatsen skal styrkes og gentænkes. Dårligt arbejdsmiljø koster op mod 80 mia. kr. om året i Danmark, og udviklingen går den helt forkerte vej i forhold til både fysisk og psykisk nedslidning på jobbet. Det viser en midtvejsmåling i forhold til målsætningerne i den nationale arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020.

Siden 2012 er der 17 procent flere beskæftigede, der overbelastes psykisk, og 15 procent flere har overbelastninger af muskel og skelet. Det er på den baggrund, at beskæftigelsesministeren har bedt et ekspertudvalg om at komme med anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

Ekspertudvalget skal ifølge det netop offentliggjorte kommissorium se på, hvordan indsatsen kan målrettes de alvorligste arbejdsmiljøudfordringer med de største samfundsøkonomiske og helbredsmæssige konsekvenser. Desuden skal barrierer for at skabe et godt arbejdsmiljø på både offentlige og private arbejdspladser afdækkes.

Pia Gjellerup, der siden 2014 har været leder af Center for Offentlig Innovation, er udpeget som formand for ekspertudvalget om arbejdsmiljøindsatsen, som kommer til at bestå af fem sagkyndige eksperter og fire repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter, heriblandt FTF’s formand Bente Sorgenfrey, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

”Jeg ser frem til det kommende arbejde i ekspertudvalget. Vi har et stort behov for at få taget fat i de kæmpe udfordringer, vi bl.a. ser i forhold til stress og stigende psykiske belastninger, især i den offentlige sektor. Det er jeg glad for, at ministeren har erkendt og tager alvorligt”, siger Bente Sorgenfrey.

Hun henviser til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens meldinger på Folkemødet i juni. Her tilkendegav ministeren bl.a., at dårligt psykisk arbejdsmiljø er en af de helt store udfordringer, man skal blive bedre til at tage hånd om i fremtiden.

Uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø
Ved samme lejlighed pegede beskæftigelsesministeren på, at en af nøglerne til at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø er god ledelse, og at bedre uddannelse af ledere er en af vejene dertil.

”I FTF har vi gennem længere tid foreslået, at nye ledere skal have en obligatorisk uddannelse i netop psykisk arbejdsmiljø. Jeg vil gerne rose ministeren for, at han har samlet handsken op. Det er et af de forslag, jeg selv vil bringe ind i ekspertudvalget, når vi skal diskutere nye virkemidler og initiativer for den fremtidige indsats”, siger Bente Sorgenfrey.

FTF-forlsag: Efteruddan ledere i psykisk arbejdsmiljø
Arbejdsmiljørådgivning er et af de relevante virkemidler
Netop virkemidler i arbejdsmiljøindsatsen er et af de centrale områder i kommissoriet for ekspertudvalget. Her skal udvalget både se på tilsyn og reaktioner fra Arbejdstilsynet samt regulering, rådgivning, information og vejledning.

Ekspertudvalget skal undersøge effekterne af de virkemidler, som i dag anvendes, så myndighedernes og virksomhedernes arbejdsmiljøindsats understøttes bedst muligt. Desuden skal muligheden for at inddrage nye typer af virkemidler belyses.

”Her mener jeg, at vi blandt andet skal se på, hvordan vi kan få understøttet brugen af arbejdsmiljørådgivning på de især mindre arbejdspladser, hvor man ikke altid har ressourcerne eller ekspertisen til at forebygge og løse komplekse og alvorlige arbejdsmiljøproblemer”, påpeger Bente Sorgenfrey, og henviser til et konkret forslag fra FTF og LO om netop øget brug af arbejdsmiljørådgivning.

FTF & LO: Brug for bedre rådgivning om arbejdsmiljø
Arbejdsmiljørådgivning og uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø indgår således også i det katalog af forslag, som FTF for nylig fremlagde i forbindelse med aftalen mellem regeringen og DF om senere tilbagetrækning. Budskabet fra FTF var i denne sammenhæng, at senere tilbagetrækning forudsætter et bedre arbejdsmiljø, hvor man investerer i en effektiv forebyggelse af psykisk og fysisk nedslidning på arbejdspladserne.

Ekspertudvalget forventes at afslutte sit arbejde og fremlægge sine forslag for regeringen medio 2018.

Kontakt: Bente Sorgenfrey: 4045 2645 / beso@ftf.dk

Nøgleord

Kontakter

Formand for FTF: Bente Sorgenfrey, 4045 2645 / beso@ftf.dk
Konsulent i FTF: Lisbeth Kjersgård, 27 20 10 45 / likj@ftf.dk

Links

Information om FTF

FTF
FTF
Niels Hemmingsens Gade 12
1153 København K

33 36 88 00http://www.ftf.dk/forside/

En stor undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), der blev offentliggjort endeligt af NFA slut maj, viser, at der siden 2012 er 17 procent flere beskæftigede personer, der overbelastes psykisk, og at 15 procent flere har overbelastninger af muskel og skelet.

NFA’s spørgeskemaundersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred er baseret på svar fra 35.000 beskæftigede i Danmark, som bliver spurgt om deres arbejdsmiljø. Med undersøgelsen følges der op på en bred politisk aftale, Strategi for arbejdsmiljøindsatsen fra 2011, hvori der blev fastsat tre 2020-mål for arbejdsmiljøindsatsen. Målene er, at der inden 2020 skal være 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker, 20 pct. færre psykisk overbelastede og 20 pct. færre med overbelastninger af muskel og skelet.

En række FTF-faggrupper er blandt de mest psykisk belastede. Det gælder bl.a. indenfor undervisning, daginstitutioner, hospitaler, politi, beredskab og fængsler. Det kan du læse mere om her: FTF'erne blandt de mest psykisk belastede

Følg pressemeddelelser fra FTF

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra FTF

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum