FTF

FTF klager over konventionsbrud til Menneskerettighedsdomstol

Del

Efter kontroversiel Højesteretsdom, der blåstempler, at chefen kan snage i sygemeldte fortrolige helbredsoplysninger, klager FTF til Menneskerettighedsdomstolen over brud på Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for privatliv.

Skal chefen have lov at snage i sygemeldte ansattes fortrolige helbredsoplysninger, som er givet til lægen i al fortrolighed? Nej, mener hovedorganisationen FTF, der har rejst sagen politisk og juridisk.

Det er ifølge FTF’s vurdering meget muligt i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for privatliv, at en sygemeldt pædagogs fortrolige helbredsoplysninger blev videregivet til arbejdsgiver, hvilket Højesteret blåstemplede i en højst kontroversiel dom den 24. januar 2017.

Læs mere: Kommuner skal ikke udlevere fortrolige oplysninger om sygemeldte
Dommen vakte tidligere i år stor politisk og mediemæssig opmærksomhed, og fik Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til at varsle en hurtig lovændring, så sygemeldte danskere ikke skulle se deres fortrolige oplysninger, oplyst til egen læge i fortrolighed, udleveret til chefen på jobbet. Læs artikel på politiken.dk

Brud på retten til respekt for privatliv
Nu tager hovedorganisationen FTF, efter samråd med pædagogens fagforening BUPL, det højest usædvanlige skridt, at man hjælper pædagogen med officielt at klage til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol over Danmark efter Højesteretsdommen. Klagen vedrører overtrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for privatliv.

"Der er sket en overtrædelse af respekten for pædagogens privatliv, når personfølsomme oplysninger går videre fra læge til arbejdsgiver og ovenikøbet bliver spredt til en større kreds," siger Jakob Bjerre, advokat for FTF, der oplyser, at det kan tage flere år at få en dom fra Menneskerettighedsdomstolen, hvis domstolen overhovedet vil tage sagen.

Klagen støttes på, at der ikke har været den fornødne hjemmel til behandling, at videregivelsen af oplysningerne til arbejdsgiver ikke havde et legitimt formål, ligesom denne videregivelse ikke var hverken nødvendig eller proportional. Herudover er det gjort gældende, at den offentlige myndighed (Jobcenteret) ikke har opstillet et tilstrækkeligt værn mod udbredelse, idet oplysningerne tillige blev videregivet til forældrebestyrelsen.

"Når vi rejser sagen, så er det jo også for at få ændret reglerne, så vi ikke risikerer, at syge holder oplysninger tilbage af frygt for, at de går videre til deres arbejdsgivere. Hvis en syg ikke fortæller alt til lægen, så risikerer man blot, at sygdommen trækker i langdrag, fordi den rigtige behandling ikke sættes ind i tide. Det kan hverken lønmodtagerne, arbejdsgiverne eller endsige samfundet være tjent med," siger Jakob Bjerre.

Beskyttelsen af særligt helbredsoplysninger er af helt grundlæggende betydning for individets ret til privatliv og familieliv. Det er også vigtigt, for at opretholde tilliden til sundhedssystemet, egen læge og for at sikre en korrekt behandling.

”Det er skadeligt, ikke bare for den syge, men også for samfundet, hvis patienter af frygt tilbageholder vigtige oplysninger for deres læge og dermed hæmmer behandlingen,” siger Jakob Bjerre, hvilket også bl.a. Lægeforeningen har anført i medierne.

Nøgleord

Kontakter

Jakob Bjerre, Advokat (H), FTF, Tlf: 3336 8815. Mobil: 4033 8815. E-mail: jabj@ftf.dk

Links

Information om FTF

FTF
FTF
Niels Hemmingsens Gade 12
1153 København K

33 36 88 00http://www.ftf.dk/forside/

Forslag: Sådan bør loven ændres

Helt konkret bør forvaltningsloven ændres, så den interesseafvejning, der efter Ombudsmandspraksis og lovens § 15 skal foretages i relation til lønmodtagerens interesse i, at dybt personlige oplysninger om fx helbredsforhold ikke videregives til arbejdsgiver, vægtes tungere end arbejdsgivers interesse i at opnå aktindsigt i oplysningerne.

På beslægtede retsområder gør det sig således gældende, at fx persondataloven som udgangspunkt forbyder behandling af den type oplysninger, ligesom det ansættelsesretligt er fast antaget, at arbejdsgiver ikke har ret til at vide, hvad lønmodtageren fejler. Disse udgangspunkter omgås nu reelt i relation til sygemeldte medarbejdere, for hvilke det gør sig gældende, at de i forvejen befinder sig i en sårbar og udsat position.

Efter Højesterets præmisser vil det således nærmest være umuligt fremover at hindre arbejdsgivers adgang til indsigt i fortrolige oplysninger, hvis han ønsker det. Derfor må forvaltningsloven ændres, så den beskytter lønmodtagernes private oplysninger bedre.

Læs mere her

Følg pressemeddelelser fra FTF

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra FTF

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum