FTF

FTF: Godt regeringen vil investere i forebyggende indsats

Del

Positivt at regeringens sammenhængsreform vil styrke sociale investeringer, der kan forebygge og hjælpe udsatte mennesker. Men drop planer om kun 0,3 pct. vækst i offentligt forbrug frem til 2025, mener FTF. Og giv kommunerne lov til at lave flerårige budgetter, så de kan investere i forebyggelse og sociale indsatser.

Som en del af regeringens sammenhængsreform af den offentlige sektor vil regeringen løse flere velfærdsopgaver med investeringer fra fonde og pensionskasser, der kun får deres penge retur, hvis en række mål opnås.

Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde, vil i den forbindelse åbne for såkaldte sociale investeringsprogrammer, hvor offentlige og private aktører arbejder sammen om konkrete indsatser for fx udsatte og marginaliserede børn og unge.

I forvejen har regeringen præsenteret en ledelseskommission, der skal se på bedre ledelse i det offentlige.

Hovedorganisationen FTF, der repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte, roser regeringen for at prioritere en tidlig forebyggende indsats samt bedre ledelse og styring i det offentlige.

”Regeringens nye reformudspil peger i den rigtige retning, når man vil styrke sociale investeringer og tidlig forebyggelse af sociale problemer, så fx flere unge får en uddannelse og kommer i job. Samtidig er der brug for at give de ansatte og lederne i det offentlige mere frie rammer og fokusere på deres faglighed i stedet for bureaukrati, kontrol og skemaer. Det glæder mig, at det også er regeringens mål med sin nye reform,” siger formand for FTF, Bente Sorgenfrey.

Styrk den kommunale økonomi og sociale indsats
For FTF er det vigtigt, at man understøtter den eksisterende sociale indsats i kommunerne, og ikke udelukkende ud fra ideologiske hensyn vælger en privat leverandør, der måske vægter overskud højere end kvalitet. De negative erfaringer med såkaldt ”creaming”, hvor de private kun vælger de ”lette” grupper af borgere for at kunne score et stort afkast skræmmer.

FTF er tilhænger af et tæt og konstruktivt samarbejde mellem den offentlige og private sektor, og sociale investeringer kan være en måde at udbygge det på. Samtidig er det vigtigt at huske på de eksisterende erfaringer med private aktører. På beskæftigelsesområdet har man eksempelvis udliciteret en del af beskæftigelsesområdet til private firmaer med meget blandede erfaringer og svingende kvalitet.

Og der er ikke grundlæggende evidens for, at kvalitet og effekt er bedre i udliciterede opgaver end i offentligt varetaget opgaveløsning.

Lav flerårige budgetter i kommunerne og styrk forebyggelsen
I dag er den meget stramme kommunale økonomi og de nuværende budgetregler en forhindring for, at kommunerne kan investere langsigtet. Samtidig vil regeringen kun lade den offentlige sektor vokse med 0,3 pct. årligt fem til 2025. Det er for lidt, når der samtidig kommer markant flere børn og ældre i fremtiden, ligesom det medfører, at der i dag knap er råd til forebyggende investeringer. Der bør derfor afsættes 1,1 procent årligt, hvis ikke velfærden skal forringes, hvilket flere topøkonomer har påpeget.

FTF vurderer, at ideen om at lade private løse flere offentlige opgaver også er et udslag af, at den offentlige sektors økonomi i en årrække har været styret meget stramt, hvilket regeringen fastholder frem til 2025. Dermed er der ikke tilstrækkeligt råd til forebyggende investeringer.

FTF lancerer derfor i anledning af regeringens reformudspil et konkret forslag, der kan forbedre og styrke kommunernes incitament for at prioritere den sociale forebyggende indsats:

Giv kommunerne lov til at lave flerårige budgetter, så de kan investere i forebyggelse og sociale indsatser. Og lad de sparede penge, afkastet fra indsatserne, blive indenfor velfærdsområdet, så medarbejdere og ledere motiveres til at gøre en ekstra indsats.

I dag er de kommunale budgetter et-årige, og det er principielt ikke mulighed for at overføre penge mellem de forskellige budgetår. Det spænder ben for kommunernes mulighed for at lave flerårige forebyggende investeringer, der først giver afkast flere år ude i fremtiden.

”Den kommunale økonomi er i dag stramt styret via årlige økonomiaftaler. Hvis regeringen gav kommunerne lov til at overføre penge fra år til år, vil det give kommunerne mulighed for at lave flere langsigtede investeringer, som en del danske kommuner allerede i dag er begyndt på”, siger Bente Sorgenfrey.

Kommentar fra FTF: 

Bente Sorgenfrey: tlf. 40 45 26 45

Nøgleord

Links

Information om FTF

FTF
FTF
Niels Hemmingsens Gade 12
1153 København K

33 36 88 00http://www.ftf.dk/forside/

Minister: Stort potentiale i sociale investeringsprogrammer

En milliard investeret i eksempelvis bedre sundhedspleje for udsatte grupper eller i vuggestuer eller rådgivning af gravide boner senere ud med hele otte milliarder kroner i statskassen, når de unge ikke får en kriminel løbebane, ikke havner på overførselsindkomst og ikke bliver syge af for dårlig livsførelse.

Derfor arbejder man i regeringen med nye økonomiske modeller, der kan dokumentere gevinsten af at investere socialt i meget små børns trivsel, og ikke mindst i tabet ved ikke at gøre det.

”Jeg tror slet ikke, vi har set potentialet i sociale investeringsprogrammer endnu. Der er et rigtigt stort,” siger Mai Mercado i Berlingske i dag.

I slutningen af året ventes Socialministeriet at tage en ny økonomisk model - den socialøkonomsiske investerinsgsmoden SØM - i brug. Den vil kunne beregne effekten af sociale investeringer.

Følg pressemeddelelser fra FTF

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra FTF

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum