Freja Ejendomme

Freja ejendomme sætter 12 statslige ejendomme til salg på Fyn og Sjælland

Del

Freja ejendomme har netop sat 22 nye ejendomme fra staten til salg. Vanen tro er der tale om vidt forskellige typer af ejendomme spredt over hele landet. Der er således tale om otte ejendomme i Jylland, 11 på Sjælland, og en på hhv. Fyn, Læsø og Samsø. Ejendommene kommer denne gang fra Naturstyrelsen, Forsvaret, Bygningsstyrelsen, Landbrugsstyrelsen, Udlændingestyrelsen og Vejdirektoratet.

Fotokreditering: Esoft A/S
Fotokreditering: Esoft A/S

Kirstinebjergvej 10 i Årslev på Fyn er en ganske omfattende ejendom med 941.230 kvm. landbrugsjord. Bygningsmassen består af væksthuse/drivhuse, administrative arealer, laboratorier, lader, værksteder og maskinhaller til landbrugsmaskiner. Det store grundareal består primært af forsøgsmarker med læbælter og køreveje. Der er god plads til parkering og oplag. Ejendommen er beliggende ca. 10 km syd for Odense med god forbindelse til Svendborgmotorvejen. Ejendommen kommer fra Bygningsstyrelsen, og indtil Freja ejendomme overtog ejendommen blev de fleste af bygningerne anvendt som forsøgsgartneri. Aarhus Universitet anvender stadig nogle af bygningerne til netop dette.

I Annebergparken 16 i Nykøbing Sjælland finder man Egehus, som har gennemgået en omfattende forvandling de senere år fra hospital til et spændende område med boliger og kulturelle institutioner med et helt særligt miljø. Freja ejendomme sælger Egehus gennem erhvervsmægler Søren Mosbæk fra Nordicals i Roskilde. Han siger: “Egehus fra 1915 er en virkelig arkitektonisk flot og velproportioneret bygning i Bedre Byggeskik-stilen, og hele området har en lokalplan, der vil sikre, at området også i fremtiden vil bevare det særlige miljø. En oplagt mulighed er at udvikle boliger, eller måske anvende ejendommen til eksempelvis vandrehjem”. Ejendommen, som oprindeligt var en del af sindssygehospitalet, kommer fra Bygningsstyrelsen og senest har ejendommen dannet ramme for Den Danske Scenekunstskole.

Egebjergvej 162 i Nykøbing Sjælland er det nu muligt at erhverve sig hovedbygningen til Annebjerggård. Den oprindelige hovedbygning til Annebjerggård har været adskilt fra avlsbygningerne siden 1916, og har siden haft forskellige funktioner som f.eks. herregårdspension, børnehjem og senest vandrehjem og naturskole. Bygningen er tegnet med inspiration fra italienske landvillaer, og fremtræder i den oprindelige arkitektur. Ejendommen omfatter desuden en over 36.000 kvm. stor og flot anlagt parklignende grund, med fredet voldgravsanlæg, sø og en placering tæt ved skov og fjord. Freja ejendomme sælger Annebjerggård gennem erhvervsmægler Søren Mosbæk fra Nordicals i Roskilde. Han siger: “Ejendommen er en rigtig spændende mulighed for en unik og herskabelig bolig, et flot firmadomicil eller noget helt tredje”. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen.

Blandt de 11 nye ejendomme på Sjælland finder man også en stor ejendom på Darupvej 1 i Roskilde. Ejendommen består af værkstedsbygninger med tilhørende kontor og kantine, samt tre garager og en pavillonbygning. Grunden er på 35.424 kvm. og har store udenomsarealer. Ejendommen er omfattet af lokalplan 538, delområde F, hvoraf det fremgår, at området er udlagt til offentlige formål. Området kan benyttes til materielplads, depot og lager samt parkeringsanlæg. Ejendommen kommer fra Vejdirektoratet, og indtil Freja ejendomme overtog ejendommen blev den anvendt af Vejdirektoratet til værkstedsfaciliteter, lager og kontor. 

Blandt Frejas nye ejendomme på Sjælland er også Fægyden 1 og Skovløbervangen 63 i Værløse. Ejendommen på Fægyden 1 er beliggende med bedste beliggenhed i Hareskoven i Furesø Kommune. Ejendommen består af en præsentabel bolig på 261 kvm. og en tidligere staldbygning, som er ombygget til en moderne kontorbygning på 387 kvm. Der er på ejendommen gode parkeringsmuligheder. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen, og indtil Freja ejendomme overtog ejendommen anvendte Naturstyrelsen selv ejendommen. 

På Skovløbervangen 63 finder man et skovløberhus fra 1870 opført i bindingsværk med stråtag. Ejendommen består af 121 kvm. bolig og en udhusbygning ligeledes i bindingsværk med stråtag på 75 kvm. Skure og carport udgør i alt 61 kvm. Ejendommen er under udstykning med et areal på 3.334 kvm. og er registreret med bevaringsværdi 4. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen.

Freja har også sat en ejendom på Fruebjergvej 5 i Hillerød til salg. Selve hovedhuset på ejendommen er på 150 kvm. og er klassisk opført i smukke rødgyldne mursten med stråtag. Hertil udlænger på ca. 440 kvm. Ejendommen har et jordareal på godt en tønde land – helt præcist 6.316 kvm. Freja sælger ejendommen gennem Torsten Ravn Berglind, ejendomsmægler fra EDC Erhverv Poul Erik Bech, som siger: “Denne ejendom ligger i meget smukke og naturrige omgivelser direkte ved Gribskov, der er en af Danmarks største skove og som bl.a. har Danmarks største bestand af dådyr”. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen.

Krigsagervej 44 i Gilleleje finder man en landbrugsejendom fra 1877 opført i pudsede materialer med tage af eternitskifer eller bølgeeternit. Ejendommen har et grundareal på 5.145 kvm. med et mindre stuehus der skal totalrenoveres, samt udbygninger i forskellige byggestile. Ejendommen kommer fra Naturstyrelsen.

Saltrup Mark 12 i Græsted finder man for enden af en 1,5 km. lang markvej en ejendom, hvor stuehuset på 204 kvm. oprindeligt er bygget i 1880. Der er påbegyndt en modernisering, således at ca. 50% af stuehuset er istandsat med nye gulve, varmesystem m.v. En enkelt tagflade er ligeledes ny. Til ejendommen hører tre lader/driftsbygninger. Når genopretningen af Søborg Sø er en realitet, vil ejendommen ligge med en flot udsigt.

Fælles for de to ejendomme i hhv. Gilleleje og Græsted gælder det, at de ligger i et område der er omfattet af genopretningen af Søborg Sø 4 km. syd for Gilleleje. Projektet omfatter ca. 500 ha. hvor der vil blive genskabt en sø på størstedelen af arealet med omkringliggende enge. Formålet er at bevare og styrke naturens mangfoldighed, tiltrække et mangfoldigt fugleliv og skabe et oplevelses- og aktivitetslandskab, der henvender sig til friluftslivet.

Endelig har Freja også sat to naboejendomme til salg - nemlig Tjærebyvej 18 og 19 i Hillerød. Førstnævnte er en beboelsesvilla på 150 kvm. opført i 2008 i trækonstruktion med tag belagt med betonsten. Ejendommen ligger som en koteletgrund med indkørsel fra Tjærebyvej. I nr. 19 finder man en landbrugsejendom fra 1939 som består af stuehus og staldbygninger samt lade/maskinhus.

De to ejendomme på Tjærebyvej i Hillerød ligger i et område udpeget til skovrejsningsområde og derfor har Naturstyrelsen i samarbejde med Hofor opkøbt disse to ejendomme sammen med en lang række andre ejendomme i årenes løb. Herefter bliver landbrugsjorden omlagt til natur og skov og bidrager dermed ikke kun til at øge landets samlede natur- og skovarealer, men også til at beskytte drikkevandsreserver og tilbyde bynære, rekreative områder.

Per Kondrup, salgschef i Freja ejendomme siger: “Vi er utrolig glade for at kunne sætte 22 nye ejendomme fra staten til salg. Vi kommer, sædvanen tro, godt rundt i landet, fra Vrå i Nordjylland og Vestervig i Thy, over Samsø og Læsø til 11 ejendomme på Sjælland. Mange af ejendommene ligger ude i mindre byer, og med et salg af disse ejendomme, kan vi hjælpe med til igen at skabe liv i de tomme bygninger”.


Se alle 22 nye ejendomme på www.freja.biz

Download her  billeder fra alle 22 ejendomme (Fotokreditering: Esoft A/S)

Nøgleord

Kontakter

Thomas Endelt, konsulent, Frontpage

M: thomas.endelt@frontpage.dk

T: 50 70 53 34

Billeder

Fotokreditering: Esoft A/S
Fotokreditering: Esoft A/S
Download
Fotokreditering: Esoft A/S
Fotokreditering: Esoft A/S
Download

Information om Freja Ejendomme

Freja Ejendomme
Freja Ejendomme
Gl. Kongevej 60
1850 Frederiksberg C

https://freja.biz/

Fakta om Freja ejendomme:

Freja ejendommes portefølje består af meget forskellige ejendomme. Vi sælger alt fra fyrtårne, fængsler og fredede byhuse til sygehuse, kaserner og større udviklingsarealer. Freja ejendomme belyser og udvikler ejendomme med fokus på at skabe grundlag for ny anvendelse. Vi lægger vægt på at arbejde visionært og helhedsorienteret, og har fokus på økonomi, kvalitet, arkitektur og bæredygtighed. Det gør vi ud fra en overbevisning om, at det både giver kommercielle og samfundsmæssige gevinster. Via vores store indsigt i ejendomsmarkedet finder vi den rette køber og sørger for en professionel handel med fokus på godt købmandskab. Freja ejendomme A/S er et aktieselskab ejet af den danske stat og har en professionel bestyrelse med baggrund i ejendomsbranchen og finanssektoren.

Læs mere her http://www.freja.biz/
 

Følg pressemeddelelser fra Freja Ejendomme

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Freja Ejendomme