CPH Village

Freja Ejendomme og CPH Village omdanner asfalteret parkeringsplads til grøn studielandsby på Amagerbro.

Del

Til studiestart d. 1. september 2022 åbnede en ny studielandsby på Amagerbro med 88 betalelige studieboliger. Projektet bidrager til at løse Københavns mangel på boliger til unge og er et samarbejde mellem Freja Ejendomme og boligvirksomheden CPH Village.

Billede af CPH Village Amagerbro: Studieboligerne er bygget efter cirkulære principper og kan skilles ad, flyttes og genopstilles på nye arealer.
Billede af CPH Village Amagerbro: Studieboligerne er bygget efter cirkulære principper og kan skilles ad, flyttes og genopstilles på nye arealer.

På dagen for studiestart d. 1. september kunne 88 studerende kalde CPH Village Amagerbro for deres nye hjem, da de flyttede ind i den nye, flytbare studielandsby. Grunden på Amagerfælledvej 52 var før en parkeringsplads. Nu forvandles den til et boligfællesskab for unge studerende. Med åbningen af studiebyen har iværksættervirksomheden CPH Village indtil videre opført godt 430 studieboliger i København siden 2018 og dermed bidraget til at løse manglen på studieboliger i hovedstaden. Senere på året vil en fjerde studielandsby se dagens lys, når CPH Village åbner deres til dato største “Village” på Nørrebro, med plads til yderligere 362 boliger.

“Den nye studielandsby på Amagerbro er en rigtig god måde at udnytte nogle af de ledige kvadratmeter i vores by, så vi her og nu kan hjælpe de unge med at få en god bolig midt i København, der er til at betale. Det er vigtigt, at vi kan tilbyde en bolig til lærlingen eller den studerende udefra, hvis største drøm det er at bo og leve i København. Som landets største studieby er der en meget stor efterspørgsel på studieboliger med en fair husleje. Derfor arbejder vi også benhårdt på at få sikret 12.000 nye ungdomsboliger over de næste 12 år,” siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S).

CPH Village Amagerbro opføres i et spændende nærmiljø, hvor mange unge har deres daglige gang på bl.a. Københavns Universitet og IT-universitetet. Den nye studielandsby placerer sig med de ikoniske kollegier Bikuben og Tietgen som naboer og vil tilføre nye og spændende vinkler på hvad ‘studieboliger’ er for en størrelse.

Tilbage i februar 2021 afholdt CPH Village, i samarbejde med We Do Democracy, et Open Call for nærmiljøet omkring Amagerfælledvej. Her blev både politikere fra rådhuset, stadsarkitekten og vigtigst lokale stemmer inddraget i processen før byggefasen. Naboer, virksomheder, institutioner mv. spillede dermed en vigtig rolle i at forme det projekt, der nu står færdigt. Open call-formatet er unikt i København og har skabt et bedre byggeri og solidt grundlag for gode nabo-samarbejder.

CPH Village forsøger at lave byudvikling på en ny og mere fleksibel måde. Den cirkulære bebyggelse er konstrueret til både at kunne skifte funktion, gøres permanent eller flyttes til nye placeringer. Tilgangen skaber dermed maksimal værdi for både grundejere, nærområde og byen som helhed. Ligesom grunden på Amagerfælledvej nu går fra at være en parkeringsplads til at danne ramme for studieliv og fællesskab, vil bebyggelsen også i fremtiden kunne rykkes til andre arealer med uudnyttet potentiale.

”Vi er rigtig glade for at kunne bidrage til, at der kommer flere studieboliger i København. At der er tale om et bæredygtigt byggeri med lavt CO2-aftryk og at der er fokus på det sociale liv og sammenholdet mellem de studerende, gør kun CPH Villages projekt endnu mere vigtigt” siger Christina Jørgensen, adm. direktør i Freja Ejendomme.

Siden lanceringen af CPH Villages første by på Refshaleøen har over 9000 studerende skrevet sig på ventelisten til en af CPH Villages studieboliger.

”Vi er meget glade for, at kunne samarbejde med Freja Ejendomme om at bidrage til at løse manglen på studieboliger i København. Det er motiverende at mærke deres ambitionsniveau i projektet og vi glæder os over at samarbejde med en partner, der er klar på at gå nye veje, for at skaffe flere betalelige boliger til de danske studerende. Vi vil som virksomhed gerne vise en ny måde at bygge og bo på indenfor de planetære grænser, som kan inspirere og eksporteres til resten af verdens storbyer. Vi tror, at samarbejdet med Freja Ejendomme om CPH Village Amagerbro kan bidrage til den mission”, udtaler Frederik Noltenius Busck og Michael Plesner, Co-Founders i CPH Village.

I dag, fredag d. 2. september afholdes en indvielse af byggeriet fra kl. 15:00 - 18:00. Alle beboere, naboer, samarbejdspartnere, presse og interesserede i projektet er velkomne til at deltage.

FAKTA

  • CPH Village er en københavnsk startup-virksomhed på 14 personer, der arbejder for betalelige og bæredygtige studieboliger. Studielandsbyen på Amagerbro bliver CPH Villages tredje bebyggelse foruden deres villages på Refshaleøen og i Jernbanebyen ved Vesterbro.
  • Huslejen for de studerende i CPH Village er på 4600 kr,- pr måned alt inklusive. Det er godt 15% under gennemsnittet for private studieboliger i København.
  • 9000 studerende har skrevet sig på CPH Villages venteliste siden 2018.
  • CPH Village arbejder for at opføre og drive boliger som er absolut bæredygtige. Det vil sige, at hvis alle boede og byggede på den måde på hele kloden, ville det være holdbart og skalérbart og dermed ikke bryde planetens grænser.
  • Boligerne er opført efter bygningsreglementet for helårshuse (BR18). Det vil sige, at byggeriet er opført efter samme standarder som alt andet nybyggeri i Danmark ift. isolering, ventilation, dagslys mm.
  • Konceptet i CPH Village lægger op til fællesskab mellem de studerende. Bebyggelsen har fællesrum m. bl.a. fælles køkken og fælles “stuer”. Ved alle boliger er der frie udendørs kvadratmeter til udekøkkener og plantekasser til at dyrke eget grønt.
  • Hos CPH Village sammensættes beboere fra 8 forskellige studie-kategorier for at sikre størst mulig diversitet blandt beboerne og samtidig bidrage til en blandet by. Samtidig er community managers ansat til at bistå de studerende med at skabe et levende og inspirerende socialt miljø i studiebyen.
  • CPH Village har med åbningen af Village Amagerbro 430 studerende boende og en ambition om at opføre yderligere Villages til i alt 2500 studerende i København inden udgangen af 2023. Den næste Village i rækken bliver på Vingelodden, Nørrebro.
  • CPH Village er præmieret med talrige priser siden virksomhedens stiftelse i 2014. Bl.a. er bebyggelsen på Refshaleøen blandt vinderne i Københavns Kommunes bygningspræmiering i 2020.

Flere billeder kan findes via dette link: https://photos.app.goo.gl/ddZfp7wENUJWRQ1eA.

Credit: CPH Village. Tag kontakt til CPH Village på info@cphvillage.com før brug.

Kontakter

Thomas Endelt Andersen, Freja Ejendomme via tlf: 3373 0845

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen via pressechef Thomas Søie Hansen tlf: 20 52 97 86

Kontakt til CPH Village, Co-Founder, Frederik Noltenius Busck tlf. 61 68 89 16, mail: fnb@cphvillage.com

CPH Village Amagerbro adresse: Amagerfælledvej 52, 2300 København S.

Billeder

Billede af CPH Village Amagerbro: Studieboligerne er bygget efter cirkulære principper og kan skilles ad, flyttes og genopstilles på nye arealer.
Billede af CPH Village Amagerbro: Studieboligerne er bygget efter cirkulære principper og kan skilles ad, flyttes og genopstilles på nye arealer.
Download

Information om CPH Village

CPH Village
Refshalevej 161 e, st. tv
1432 København K

http://www.cphvillage.com