Danmarks Naturfredningsforening

Fredning skal fremover beskytte naturen på Lyngbos Hede

Del

Danmarks Naturfredningsforening og Varde Kommune har fremsendt et forslag til fredning af Lyngbos Hede til det lokale fredningsnævn. Det sker efter omfattende dialog med Forsvaret og Naturstyrelsen. Hvis fredningen gennemføres, får områdets enestående naturværdier en bedre beskyttelse.

Lyngbos Hede består af en mosaik af tør og fugtig klithede med dværgbuske, hedelyng, klokkelyng, revling og mange andre arter. Den danske klithede er helt enestående i Europa og i Danmark er der kun ca. 50.000 ha tilbage, som primært findes ved den jyske vestkyst.

Allerede i 1966, i forbindelse med at kunstmaler Chresten Lyngbo solgte heden til staten, blev der tinglyst en række fredningslignende betingelser i skødet som skulle beskytte hedens enestående natur. Heden blev dog aldrig fredet ved en egentlig fredningskendelse, og skødet betragtes som en deklaration, hvor påtaleretten er overgået til Varde Kommune. I over 50 år blev Lyngbos Hede imidlertid forvaltet som et fredet område af fredningsnævnet, som i god tro sikrede områdets beskyttelse imod sommerhusbyggeri og andet, som ville have ødelagt områdets helt enestående værdier. I Danmarks Naturfredningsforening er den lokale formand Merete Vigen Hansen svært tilfreds med udsigten til en fredning som retter op på fortidens fejl:

- Vi har ventet længe på denne her fredning. Et så fuldkommen enestående naturområde som Lyngbos Hede, der rummer en helt særlig botanik, skal da være fredet. Ingen ved som bekendt hvad fremtiden bringer, så med en fredning kan vi alle sove lidt bedre om natten.

Heden ejes i dag af Naturstyrelsen, som forvalter områdets natur på enestående vis. For nylig har Forsvaret så ønsket at anlægge kampvognskørespor på heden, som sammenbinder kampvognsspor på arealer nord og syd for heden. Med fredningen søges skabt en balance som på den ene side rummer Forsvarets ønsker og på den anden side sikrer at naturværdierne står forrest fremover i områdets forvaltning. Varde Kommunes borgmester Mads Sørensen er også tilfreds:

- Jeg er godt tilfreds med resultatet af den gode dialog, der har været med både Forsvaret og Naturstyrelsen. Den viser at der kan komme et fint resultat ud af dialog og lydhørhed. Samtidig er jeg glad for, at Lyngbos Hede forhåbentlig bliver fredet, sådan som det var meningen allerede i 1966.

Danmark har et helt særligt ansvar for at passe på den klithede-natur, vi er heldige stadig at have, og derfor er heden også omfattet af en såkaldt Natura2000-beskyttelse. Det er imidlertid ikke en tilstrækkelig beskyttelse, hvis vi skal være sikre på, at kommende generationer også skal kunne opleve dette kæmpestore sammenhængende naturområde intakt.

Forslaget med fredningen er at give områdets store naturværdier den bedste beskyttelse, at sikre adgang til naturpleje uanset fremtidige ejere og at give offentligheden mulighed for at færdes på Lyngbos Hede til enhver tid.

Fakta om fredningssagen for Lyngbos Hede

Fredningsnævnet holder et offentligt møde og en besigtigelse i området i løbet af få måneder efter, at de har modtaget fredningsforslaget. Når Fredningsnævnet efter 2 år har truffet en afgørelse om, hvorvidt fredningen skal gennemføres, kan afgørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som ligeledes holder offentligt møde om sagen og besigtigelse i området, og først derefter beslutter om fredningen skal gennemføres helt eller delvist.

Kontakter

Danmarks naturfredningsforening:
Fredningsleder Birgitte Bang Ingrisch, 61691822 / bbi@dn.dk
Formand for DN-Varde Merete Vigen Hansen, 25882205 / Varde@dn.dk

Varde Kommune:
Centerleder Klaus Bertram Fries, 23848924 / klbf@varde.dk

Information om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

39 17 40 00https://www.dn.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening