Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune skal satse på akvakultur

Del

Regeringen har lanceret en vækstplan for dansk akvakultur, som passer godt ind i den stærke fiskeindustri i Frederikshavn kommune. Som first mover på bæredygtig og miljørigtig akvakultur kan der skabes vækst og arbejdspladser, lyder det fra Erhvervshus Nord

Der er penge og arbejdspladser i fisk. Det ved man allerede i Frederikshavn kommune, hvor Skagen Havn – Danmarks største fiskerihavn - og Strandby Havn alene i 2015 landede fisk til en værdi af cirka én milliard kroner. Regeringen har nu lanceret en vækstplan for dansk akvakultur, som passer perfekt ind i den stærke fiskeindustri i kommunen. Derfor mener Erhvervshus Nord, at man bør satse på bæredygtige akvakulturanlæg til opdræt af fisk:

"Vi har en stor knowhow omkring fiskeriet – vores virksomheder kan filetere og forædle fiskene, de kan få noget ud af fiskeaffaldet, og de kan distribuere det til hele verden via et stærkt salgs- og distributionsnet. Vi har derfor alle forudsætninger for at blive de helt store vindere indenfor akvakultur, hvis vi går aktivt efter det og bliver first mover på bæredygtige og miljøvenlige anlæg," siger Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør, Erhvervshus Nord.

Med en verdensbefolkning på 7,2 milliarder mennesker, der, ifølge FN, forventes at stige til 9,6 milliarder i 2050, er der brug for flere fødevarer herunder fisk. I dag bliver cirka 55 procent af solgte fisk fanget på konventionel vis, mens resten er opdræt. I fremtiden forventer OECD, at en stigende andel af fiskene skal komme fra opdræt. Danmark og EU har derfor fokus på, at akvakultursektoren i fremtiden skal forsyne markedet med en større andel af råvarebehovet fra bæredygtige og miljøvenlige anlæg.

"De traditionelle dambrug har ikke været særlig gunstige i forhold til miljøbelastning og kvælstofudledning, og sådan nogle anlæg er vi selvfølgelig ikke interesserede i. Men de nye landanlæg, der er på vej på markedet, indeholder teknologier, som gør anlæggene kvælstofneutrale og uden miljøpåvirkning. De renser og recirkulerer op til 99,7 procent af vandet i tanken, og man kan kontrollere vandmiljøet i en sådan grad, at fiskene ikke bliver syge og dermed ikke skal behandles med fx antibiotika," forklarer Niels Bay Christensen.

Tilføjelsen af akvakulturanlæg i Skagen eller Strandby vil øge tilgangen af fisk, som fiskeindustrien kan forarbejde og afsætte. Det skaber vækst og arbejdspladser til gavn for hele vores lokalområde, lyder vurderingen:

"De fisk, som vi skal opdrætte i akvakulturanlæg, er højværdifisk af arter, som vi ikke fanger i vores konventionelle fiskeri. Det er derfor på ingen måde i konkurrence med vores fiskeri, men øger blot råvareandelen. Vi ser derfor med stor interesse på aktører, som ønsker at etablere et moderne, miljørigtigt akvakulturanlæg i vores kommune, og det arbejder vi aktivt på," siger Niels Bay Christensen, Erhvervshus Nord.

For yderligere oplysninger kontakt:

Niels Bay Christensen, erhvervsdirektør Erhvervshus Nord, telefon 23 36 91 81Nøgleord

Information om Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune
Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

98 45 50 00http://frederikshavn.dk/

Erhvervshus Nord er et erhvervskontor, der drives af de tre erhvervsforeninger i Frederikshavn, Skagen og Sæby, som til sammen har omkring 550 medlemsvirksomheder, og Frederikshavn Kommune, der yder økonomisk støtte. Husets specialiserede konsulenter yder rådgivning og sparring til virksomheder og iværksættere og samarbejder med en bred vifte af aktører både lokalt, nationalt og internationalt for at udvikle erhvervslivet. Målet er at skabe økonomisk vækst, vækst i beskæftigelsen og vækst i kompetenceniveauet. Læs mere på www.erhvervshusnord.dk

Følg pressemeddelelser fra Frederikshavn Kommune

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Frederikshavn Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum