Dansk Fjernvarme

Forsyningssektoren er klar til at tage ansvar

Del

Arbejdspladser. Fremgang. Muligheder. Der nikkes anerkendende i forsyningssektoren til overskrifterne i statsministerens åbningstale. Fjernvarmen vil gerne tage ansvar og peger på de politiske områder, der kræver opmærksomhed i den kommende politiske sæson.

Mens den politiske sæson 2015-2016 først og fremmest har stået på effektiviseringer, så bør en stor del af sæsonen 2016-2017 gå med at få lappet nogle af mange huller, der ikke fik opmærksomhed i forrige sæson.

Så klart er budskabet fra Dansk Fjernvarmes vicedirektør, Kim Behnke:

- Fjernvarmesektoren deler statsministerens ambitioner om at skabe flere muligheder. Vi er meget opmærksomme på det ansvar, vi som forsyningssektor har med at opretholde en høj forsyningssikkerhed, grøn omstilling til konkurrencedygtige priser for såvel borgere som industri, siger Kim Behnke og fortsætter:

- Det gør vi ligesom alle andre sektorer, hvis der er sikkerhed om vores investeringsvilkår, så selskaberne kan træffe sunde investeringsbeslutninger på et oplyst og sikkert grundlag. Her står sektoren desværre overfor en række uvisheder, som ikke hjælper sektoren med at holde hånden samfundet.

Overskudsvarmen skal udnyttes
Det gælder både usikkerhed om, hvad der skal ske med kunderne til de mange kraftvarmeværker, der får fjernet grundbeløbet ved udgangen af 2018. Beløbet blev besluttet fjernet i den tro, at elpriserne ville stige og dermed skabe den nødvendige indtægt for selskaberne. Desværre er der sket det stik modsatte, og der ligger derfor en politisk udfordring med at finde en løsning, siger Kim Behnke.

- Tilsvarende har hele forsyningssektoren en udfordring med energibesparelser, hvor vi siden december sidste år har stået uden en afklaring på, hvilke energispare-mål vi skal opnå, og hvilke midler vi kan bruge. Sådan bidrager man ikke til at sikre lavere priser for forbrugerne, lyder det fra vicedirektøren.

Endelig, siger Dansk Fjernvarme, er det på tide, at der findes en holdbar løsning for udnyttelse af den overskudsvarme, der kun bliver mere og mere af.

- Der er meget bred enighed om og ræson i at el, der i stigende omfang kommer fra vindmøllerne, udgør en større og større del af det danske energisystem. Udfordringen er, at vindmøller producerer, som vinden blæser, og der er derfor behov for at kunne lagre den megen vindkraft. Det kan vi i fjernvarmen, hvor vi kan bruge el til at løfte temperaturen fra den også stigende mængde overskudsvarme fra industrien, såsom datacentre, og så videre, siger Kim Behnke.

- Her er der behov for at finde en afklaring på med PSO’en, så der kan skabes god økonomi i at investere i varmepumpe, der vil kunne udnytte den grønne el, konkluderer Kim Behnke.

Dansk Fjernvarme nævner desuden, at man glæder sig til at se udmøntningen af den politiske aftale om effektivisering, der blev indgået i april i år, ligesom sektoren ser frem til drøftelser om, hvordan potentialet i fjernkøling udnyttes.

Nøgleord

Kontakter

Pressechef Rune Birk Nielsen, tlf. +45 2490 4197 el. rbn@danskfjernvarme.dk

Information om Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme
Dansk Fjernvarme
Merkurvej 7
6000 Kolding

76308000http://danskfjernvarme.dk

Dansk Fjernvarme er brancheorganisation for knap 400 fjernvarmeselskaber fordelt over hele landet. De leverer i dag varme til mere end 1,6 millioner danske boliger eller cirka 64 procent af alle hjem. Omkring 50 af dem er kommunale forsyninger, der samlet tegner sig for 50 procent af fjernvarmeleverancen. Den anden halvdel af fjernvarmen produceres af omkring 350 andelsselskaber.

Følg pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Dansk Fjernvarme