Sampension

Første del af pensionsreform på plads

Del

Folketinget har tirsdag vedtaget et lovforslag, der blandt andet handler om ændring af reglerne for aldersopsparing. Det er godt nyt for mange pensionsopsparere, men øger kompleksiteten i pensionsrådgivningen.

”Aldersopsparing er med til at løse modregningsproblematikken, og der er ingen tvivl om, at den nye lovgivning på området gør det mere attraktivt for lav- og mellemindkomstgrupper at spare mere op til pensionen i de fem sidste år op til folkepensionsalderen. Derfor er det meget positivt, at loven nu er vedtaget,” siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Han tilføjer dog, at det endelige billede på pensionsområdet endnu ikke er faldet på plads, men også afhænger regeringens skatteforhandlinger. Samlet set skal regeringens tiltag sikre, at danskerne sparer mere op til pensionen og bliver længere tid på arbejdsmarkedet.

”Regeringen forhandler om yderligere fradrag, derfor har vi ikke det endelige overblik endnu, men der er ingen tvivl om, at de nye regler samlet set øger den generelle kompleksitet på området. Hvilke ordninger, der kan betale sig for den enkelte pensionsopsparer, afhænger af hjemmets samlede økonomi,” siger Hasse Jørgensen.

Sampension går nu i gang med at indarbejde de nye regler i produkter og rådgivning. Hasse Jørgensen er ikke i tvivl om, at det vil være svært for den enkelte opsparer at overskue, hvilken ordning der den bedste. Derfor opfordrer han også Sampensions kunder til at søge rådgivning hos deres pensionsrådgiver, hvis de har spørgsmål.

”Loven træder i kraft ved årsskiftet, og vi forventer, at ændringerne vil være implementeret hen over foråret og have virkning fra årets start. I Sampension vil vi sørge for løbende at henvende os til de kunder, ændringerne er relevante for, og vores pensionsrådgivere vil naturligvis være klædt på til at rådgive kunderne,” siger Hasse Jørgensen.

Hvad går lovændringerne ud på?

Aldersopsparing:

Fra 1. januar 2018 ændres indbetalingsgrænsen til aldersopsparing. For pensionsopsparerer med mere end fem år til folkepensionsalderen reduceres beløbet til 5.100 kr. pr. år, og for opsparere med mindre end fem år til folkepensionsalderen forhøjes beløbet til 46.000 kr. pr. år, stigende til 51.000 kr. pr. år i 2023.

Indbetaling til aldersopsparing er ikke fradragsberettiget. Opsparingen beskattes ikke ved udbetalingen, som heller ikke bliver modregnet i folkepensionen eller i andre offentlige ydelser. Mens aldersopsparing i dag kun udbetales som en sum, kan den fra 1. januar 2018 også udbetales ratevis eller løbende. Som noget nyt vil skatten af indbetaling til aldersopsparing blive betalt af selve pensionsbidraget.

Hvis man som pensionsopsparer fra og med ti år før folkepensionsalderen får en udbetaling fra - eller foretager disposition over - en fradragsberettiget ratepension/livrente, medfører det, at efterfølgende års indbetalinger til aldersopsparing, der overstiger 5.100 kr., pålægges en strafafgift på 40 pct. af indbetalingen. Det gælder udbetalinger, der sker fra og med 1. april 2018.

Lovforslaget gør afregning af foreløbig a-skat på 40 pct. valgfrit for pensionsselskabet, uanset indbetalingens størrelse. Sampension foretager a-skattetræk, uanset indbetalingens størrelse.

Tidligste alder for pensionsudbetaling:

Pensionsudbetalingsalderen udskydes med to år, så pensionen tidligst kan udbetales tre år før folkepensionsalderen, gældende for ordninger, der oprettes fra og med 1.1. 2018.

Udbetalingsperiode:

Den maksimale udbetalingsperiode for ratepensioner ændres fra 25 år til 30 år.

I dag er reglen, at alle såkaldte sum-udbetalinger senest skal være udbetalt 15 år efter pensionsudbetalingsalderen. Det ændres til 20 år.

Kontakter

Pressechef Pia Lykke: 40 24 55 92

Billeder

Information om Sampension

Sampension
Sampension
Tuborg Havnevej 14
2900 Hellerup

77 33 18 77https://www.sampension.dk/

Følg pressemeddelelser fra Sampension

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Sampension

Sampension og Solstra sælger kontorejendomme på 62.000 m2 til DIP/JØP3.1.2019 08:07:52 CETPressemeddelelse

Sampension Liv og Solstra Capital Partners har solgt det markante kontorkompleks Aksen - House of Business til pensionskasserne DIP og JØP. De to ejendomme ligger på Hedeager 42 og 44 i Skejby, den nordlige bydel i Aarhus, og er på hhv. 32.000 og 30.000 kvadratmeter. Mens den ene ejendom huser vindmøllekoncernen Vestas’ domicil, er den anden en moderne multi-bruger ejendom med lejere som Alm. Brand, Cloudeon, KMD og Roku. Sampension var hovedinvestor i konsortiet bag ejendommene, mens Solstra med deres særlige kompetencer indenfor drift og udvikling af ejendomme, også var udvikler og rådgiver for konsortiet udover deres rolle som investor. Parterne købte ejendommene i februar 2017 af Vestas og har siden da gennemført en række value-add aktiviteter og forbedringer, tiltrukket nye lejere og re-brandet hele komplekset. “Salget sker nu, fordi vi er i mål med vores forretningsplan. Da markedet samtidig har udviklet sig særdeles gunstigt, valgte vi at sælge ejendommene via en struktureret ud

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum