Vejdirektoratet

Forskningsprojekt giver ny viden om effekten af faunapassager i Øst- og Midtjylland

Del

I de senere år har Vejdirektoratet og Danmarks Jægerforbund gennemført en større undersøgelse af flere af de faunapassager, der ligger i Øst- og Midtjylland, nærmere betegnet i motorvejstrekanten Herning-Aarhus-Vejle.

Formålet med undersøgelsen har været at finde ud af, hvor meget dyrene bruger faunapassagerne – og hvad der i givet fald afskrækker dem fra at bruge dem.

”Vi bygger jo faunapassager ved hver eneste nye motorvej, ligesom vi også kigger på behovet for at tilføje faunapassager til de ældre dele af statsvejnettet,” siger biolog Niels Krogh Kristensen fra Vejdirektoratet. ”Derfor har vi haft et stort ønske om at blive klogere på, hvordan forskellige typer af faunapassager virker og navnlig ikke virker, så vi kan indrette dem så klogt som muligt i fremtiden.”

Helt konkret har Vejdirektoratet og Danmarks Jægerforbund kigget på seks faunapassager af varierende størrelse og konstruktion, lige fra to landskabsbroer og en faunabro øst for Funder Ådal til et par mindre underføringer og en vejbro.

Alle ligger i den midt- og østjyske motorvejstrekant, hvilket der har været en selvstændig pointe med, fortæller Niels Krogh Kristensen:

”Hvis man kigger på det relativt nye motorvejsnet i trekanten Herning-Aarhus-Vejle, vil man se, at det hegner dyrene inde i et felt, der er for småt for især hjortevildtet, der har brug for store områder for at trives, parre sig og opretholde bestandens genetiske diversitet. Derfor har det været vigtigt for os at undersøge, om vejenes faunapassager giver dyrene mulighed for at krydse over eller under de barrierer i landskabet, som motorvejene udgør for dem.”

Carsten Riis Olesen, der er manden bag analysearbejdet beretter, at undersøgelsen har vist, at især faunabroen øst for Funder Ådal er meget benyttet – især af hjortevildtet. Og brugen af faunabroen er i øvrigt steget løbende, efterhånden som dyrene har vænnet sig til den og er blevet trygge ved den. Således viser målingen, at antallet af pattedyr, der krydsede hen over faunabroen, steg fra godt 2000 til knap 5000 i de tre år, undersøgelsen varede.

Derudover passerer der også mange hjortedyr under landskabsbroen ved Låsby, mens den længere landskabsbro over Funder Ådal står mere ubenyttet hen og slet ikke havde besøg af nogen af de større hjortevildtarter i hele undersøgelsesperioden.

Denne forskel i dyrenes brug af faunapassagerne kan meget vel bunde i, hvor udsatte de er fra påvirkninger fra det omkringliggende samfund. For eksempel ligger landskabsbroen hen over Funder Ådal relativt tæt på sommerhusområder og helårsbeboelser og hegnede områder med naturpleje og opdræt af tamdyr. Og det kan være årsagen til, at det sky hjortevildt holder sig væk.

Eller som Niels Krogh Kristensen formulerer det:
”Der er mange læringspunkter i denne undersøgelse. Og en af de vigtigste er, at det tydeligvis er en grundlæggende forudsætning for en velfungerende faunapassage, at den er placeret rigtigt i landskabet, ligger i ro og fred og er så beskyttet som muligt mod påvirkninger fra det øvrige samfund. Hvis bare en enkelt person lufter sin hund i passagen, kan der går en rum tid, før hjortevildtet vender tilbage.”

Fakta

  • Undersøgelsen er blevet foretaget over samlet set seks år og er udført med rådgivning fra Danmarks Jægerforbund.

  • Til overvågningen er der blevet anvendt termisk følsomme kameraer, der uafhængigt af tåge, mørke, snevejr og lignende forhold har kunnet identificere varmblodede dyr ned til ilderstørrelse på et overvågningsareal på op til 50 meters afstand og bredde. På nærmere hold har kameraerne registreret dyr helt ned til musestørrelse.

Disse faunapassager har indgået i undersøgelsen

  • Faunabroen cirka 900 meter øst for Funder Ådal
  • Landskabsbroen over Funder Ådal
  • Landskabsbroen vest for Låsby
  • Underføringen ved Hørbylunde Plantage i Funder Ådal
  • Underføringen syd for Bording
  • Vejbroen med to meter blød rabat på Kaj Munks Vej

Kontakter

Biolog Niels Krogh Kristensen, Vejdirektoratet, tlf. 7244 2454, mail: nkk@vd.dk

Pressekonsulent Nina Bach Andersen, tlf. 2267 3013, mail: niba@vd.dk

Seniorforsker Carsten Riis Olesen, Danmarks Jægerforbund, tlf. 88 88 75 17, mail: cro@jaegerne.dk

Billeder

Information om Vejdirektoratet

Vejdirektoratet
Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal
1577 København V

+45 7244 3333https://www.vejdirektoratet.dk/

Følg pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Vejdirektoratet

DM i landevejscykling bliver generalprøve på Tour de France15.6.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Når DM i landevejscykling løber af stablen i Give fra den 17. til den 20. juni, bruger Vejdirektoratet anledningen til en generalprøve af data og kanaler til trafikinformation i samarbejde med Vejle kommune. Generalprøven skal ruste Vejdirektoratet bedst muligt til den store opgave, der ligger i at kommunikere til både danske og udenlandske trafikanter i forbindelse med afviklingen af Tour de France på dansk grund til næste sommer. Vejdirektoratet vil sikre, at trafikanter, der skal ud af køre på de danske veje denne weekend modtager trafikinformation, der er relevant og brugbar til planlægning af deres køretur. ”Når Tour de France kommer til Danmark, vil trafikken på de danske veje være påvirket af arrangementer i en grad, som vi ikke har set før herhjemme,” siger afdelingsleder Stine Bendsen fra Vejdirektoratet. ”Vi har tre etaper, der skærer sig gennem landet fra København til Sønderborg. Og samtidig har vi også flere andre store arrangementer – blandt andet Roskilde Festival og DGI

Vejdirektoratet lægger ny asfalt i rundkørslen i Saksborg14.6.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Vejdirektoratet udskifter asfalten i rundkørslen Burkal Kirkevej/Saksborgvej og cirka 50 meter ud på hvert "ben" i Saksborg på Rute 8. Vejarbejdet finder sted fra torsdag den 17. juni kl. 07.00 til fredag den 18. juni kl. 14.00. Arbejdet starter med, at den gamle belægning affræses. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber. Mens arbejdet pågår, vil trafikken blive reguleret med mobile lyssignaler gennem rundkørslen. Vejarbejdet kan i periode komme til at påvirke trafikken på strækningen, da afspærringen af kørebanen sker efter behov. Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet vil medføre for vejens naboer og trafikanterne. Dårlig vejr kan udsætte arbejdets afslutning Yderligere information om vejarbejder og den generelle trafiksituation kan ses på www.trafikinfo.dk.

Vejdirektoratet inviterer til webinar om lancering af InfraLCA den 24. juni14.6.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Tidligere på året afholdt Vejdirektoratet et webinar, hvor en ny model til klimaanalyser blev præsenteret. Siden da har denne model skiftet navn fra VejLCA til InfraLCA, da den nu skal anvendes bredere til forskelligartede infrastrukturprojekter, herunder også baneprojekter. Siden webinaret har InfraLCA været centrum for flere klimasamarbejder mellem en lang række interessenter, offentlige såvel som private. Gennem disse har InfraLCA fået bred opbakning til at kunne fungere som én fælles model på tværs af projekter og organisationer i Danmark til at opgøre og analysere klimaaftryk. Tiden er nu kommet til at lancere og offentliggøre InfraLCA. Vejdirektoratet inviterer derfor til et webinar, hvor nye tiltag i modellen gennemgås. Det bliver den 24. juni fra kl. 12.30 - 14.30. Herudover vil der på webinaret blive givet indblik i, hvordan InfraLCA kan anvendes og implementeres samt hvordan InfraLCA fremover opdateres og vedligeholdes. Dette webinar vil foregå via Microsoft Teams, hvor der e

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Rute 22 Gørlev Landevej ved rundkørsel12.6.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Fra søndag den 13. juni og cirka en uge frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på Rute 22 Gørlev Landevej ved rundkørslen mellem Helsingevej og Kirkevangen Asfaltarbejdet starter med, at den gamle belægning fræses af. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber. Resultatet bliver en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne Konsekvenser for trafikanterne Vejarbejdet udføres i aften- og nattetimerne, og trafikken reguleres med omkørselsruter. Der bliver ikke arbejdet i dagtimerne mellem kl. 05:00-17:00. Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid. Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og naboerne. Arbejdet er vejrafhængigt. Det kan derfor ske, at arbejdet må udskydes på grund af vejrforhold. Information o

Vejdirektoratet lægger ny asfalt på Rute 45 Landevejen ved Holme-Olstrup11.6.2021 06:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Fra den mandag den 14. juni og to uger frem udskifter Vejdirektoratet den slidte asfalt på rute 54 Landvejen ved Holme Olstrup. Asfaltarbejdet starter med, at den gamle belægning fræses af. Herefter udføres der lokale reparationer i den underliggende belægning. Endelig udlægges der ny belægning, og til slut påføres der striber. Resultatet bliver en mindre støj asfalt for naboerne, en mere jævn kørebane og en bedre køreoplevelse for trafikanterne Konsekvenser for trafikanterne Vejarbejdet udføres i aften- og nattetimerne, og trafikken reguleres med signalanlæg. Der bliver ikke arbejdet i dagtimerne mellem kl. 05:30-19:00. Der vil være risiko for kødannelse, så trafikanterne skal påregne længere rejsetid. Udenfor arbejdsperioderne vil alle spor være åbne for normal trafik. Vejdirektoratet beklager på forhånd de gener, som arbejdet måtte medføre for trafikanterne og naboerne. Arbejdet er vejrafhængigt. Det kan derfor ske, at arbejdet må udskydes på grund af vejrforhold. Information om hvo

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum