Aarhus Universitet: Aarhus BSS

Forskning i børn og unge sikres fire år frem

Del

En ny bevilling fra TrygFonden på 40 millioner kroner bidrager til, at TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus BSS kan fortsætte sine forskningsaktiviteter frem til 2022.

Siden åbningen af TrygFondens Børneforskningscenter i 2013 har store grupper af børn og unge i Danmark nydt godt af, at forskerne ved centret har udviklet metoder til at hjælpe dem. Nu bevilliger TrygFonden yderligere 40 millioner kroner til centret, så det kan fortsætte sine forskningsaktiviteter frem til 2022.

”Et af de resultater, vi er stolte af, handler om de mindre børn i dagtilbud. Her ser vi, at hvis vi giver pædagogerne forskellige redskaber og en struktur til at fokusere på sprogindlæring, kan de hjælpe børn rigtig meget. Ved at styrke sprogindsatsen kan vi forbedre mange børns muligheder for uddannelse, sociale relationer og et godt liv,” siger Simon Calmar Andersen, som er centerleder ved TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet.

”Et andet vigtigt fund fra vores forskning er, hvor stort et potentiale der er i, at forældre læser med deres børn. Selv op i 2. klasse – hvor børnene selv kan læse – får børn stor gavn af at læse og tale med deres mor og far om, hvad de læser.”

Vil hjælpe endnu flere børn og unge
Trods mange positive indsatser fra TrygFondens Børneforskningscenter er gabet mellem de børn, der klarer sig godt, og dem, der ikke gør, stadig stort i Danmark. Derfor er der brug for mere forskning.

”Flere års arbejde med børn og unges trivsel har givet os et meget klarere billede af, hvor stort problemet er, og at det er vigtigt at sætte ind tidligt, hvis vi skal sørge for, at børn i Danmark får mere ens forudsætninger for at lykkes godt med skolen og livet som helhed,” siger Simon Calmar Andersen.

TrygFondens Børneforskningscenter hører under Institut for Økonomi, hvor institutleder Niels Haldrup er tilfreds med både den hidtidige forskning og udsigten til mere.

”Centret har opnået meget fine resultater, og den nye bevilling giver mulighed for at tiltrække stærke internationale forskere, som kan bidrage yderligere til den vigtige forskning i børns læring og trivsel,” siger Niels Haldrup.

Den nye bevilling fra TrygFonden gør, at forskerne kan igangsætte flere spændende forskningsprojekter. Børn og unges trivsel er i fokus, når forskerne laver indsatser for at nedbringe elevers skolefravær, forebygge kriminalitet blandt unge og støtte familier, så børnene får den bedste start på livet.

Desuden vil forskerne gerne, at de vellykkede indsatser kan komme flere børn til gavn, ved at de udbredes til en langt større andel af børn i institutioner og skole. Den ambition deler forskningschef i TrygFonden Anders Hede:

”TrygFondens Børneforskningscenter har allerede i dag et samarbejde med de fleste kommuner landet over om at evaluere og udvikle indsatser, der styrker børn og unges læring og trivsel. Det viser, at der ude i kommunerne, hos både ledelse og medarbejderne, er stor interesse for at bidrage til, at vi udvikler endnu bedre indsatser for børn og unge.”

Nøgleord

Kontakter

Simon Calmar Andersen, professor og centerleder ved TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet
Mobil: 6166 6501. E-mail: simon@ps.au.dk

Anders Hede, forskningschef, TrygFonden
Mobil: 4110 6136. E-mail: ah@trygfonden.dk

Information om Aarhus Universitet: Aarhus BSS

Aarhus Universitet: Aarhus BSS
Aarhus Universitet: Aarhus BSSOm Aarhus BSS

Aarhus BSS er en bred business school ved Aarhus Universitet. Med ca. 15.700 dagsstuderende og flere tusinde deltidsstuderende, 275 ph.d.-studerende og godt 500 videnskabelige medarbejdere er Aarhus BSS en af Europas største business schools og Danmarks største universitære enhed inden for business og samfundsvidenskab med en stor faglig bredde.

Følg pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Aarhus BSS

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Aarhus Universitet: Aarhus BSS

Unges syn på uddannelse er ubevidst påvirket af kammerater14.8.2019 11:41:34 CESTPressemeddelelse

Kammeraterne påvirker unges syn på forskellige uddannelser, og det kan være en årsag til, at det trods mange tiltag er svært at få unge til at vælge erhvervsskolerne. Nye forskningsresultater fra TrygFondens Børneforskningscenter ved Aarhus BSS viser dels, at de unge lader sig påvirke af de holdninger, som de tror, kammeraterne har, dels at de ikke selv er bevidste om kammeraternes indflydelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum