Aalborg Universitet

Forsker undersøger retshjælp til udsatte grupper

6.6.2017 08:00 | Aalborg Universitet

Del

I et helt nyt forskningsprojekt, som Det Frie Forskningsråd har støttet med knap 800.000 kr., stiller adjunkt Annette Olesen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på Aalborg Universitet skarpt på retshjælp til de mest udsatte grupper i samfundet. Her vil hun bl.a. undersøge, hvordan udsatte borgere reagerer, når de står overfor et potentielt retligt problem, og hvordan de oplever deres adgang til hjælp.

Flere organisationer herhjemme tilbyder gratis rådgivning til danskere, der har et juridisk problem, men forskning på området har vist, at de mest udsatte grupper i samfundet har svært ved at italesætte deres problemer og søge hjælp. Det betyder, at de ofte ikke får den hjælp, de har brug for, og de potentielt retlige problemer, de møder i deres hverdag, ikke bliver forsøgt løst. Vi ved imidlertid meget lidt om, hvad der afgør, om et problem bliver til en retlig sag eller ej. Det vil et helt nyt forskningsprojekt ”Barriers to justice: How vulnerable persons comprehend, voice and act upon justiciable problems”, som Det Frie Forskningsråd netop har støttet med 783.909 kr., imidlertid råde bod på.

- Hensigten med projektet er at undersøge, hvordan udsatte borgere forstår, italesætter og reagerer på potentielt retlige problemer, og hvordan de udsatte borgere oplever deres adgang til retshjælp. Jeg vil i den forbindelse interviewe og observere en gruppe løsladte i Danmark og Norge for at opnå viden om en særlig udsat samfundsgruppe med behov for opsøgende retshjælp. Løsladte er som regel meget systemfjendske, men de har ofte brug for retshjælp til at overskue og tackle de komplekse juridiske problemer, de møder efter endt afsoning, forklarer adjunkt Annette Olesen fra Institut for Sociologi og Socialt Arbejde på aalborg Universitet, som står bag projektet.

Forskningsprojektet løber frem til sommeren 2019, og i denne periode vil Annette Olesen også rette fokus mod retshjælpsorganisationerne og den hjælp, de tilbyder de udsatte borgere.

- Som led i projektet vil jeg også undersøge, hvordan retshjælpsmedarbejdere bliver trænet i tillidsopbyggende relationsarbejde og til at møde udsatte borgere og deres behov, og hvordan retshjælpsmedarbejdere så rent faktisk møder de udsatte borgere og deres behov, siger hun.

Kontakter

Adjunkt Annette Olesen på tlf.: 99 40 26 18 eller på e-mail: aol@socsci.aau.dk

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

50 år 16. august 2017: Forskningschef Ruut Peuhkuri, Heksehøjen 5B, 4700 Næstved10.8.2017 11:23pressemeddelelse

Når Ruut Peuhkuri skal rense hovedet eller samle tankerne, er det bedste hun ved at cykle langs markerne på de små landeveje. Derfor springer hun flere gange om ugen på racercyklen i sit hjem i Næstved og cykler de 45 km til Køge St., hvorfra hun tager S-toget videre til Aalborg Universitet i Sydhavnen i København. Her har hun det seneste år været forskningschef hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) med ansvar for afdelingen Byggeteknik og Proces. Forskere søger hele tiden ny viden og denne viden findes især i mødet mellem de traditionelle forskningsdiscipliner og erhverv, mener Ruut Peuhkuri. Derfor er hendes ambition som forskningschef bl.a. at styrke samarbejdet mellem anvendt forskning på internationalt plan og den danske byggebranche. Ruut Peuhkuri er uddannet civilingeniør, har en ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og er ekspert i bygningsfysik. Hendes forskning har især handlet om fugt i klimaskærmen, og hun har specialiseret sig i fugtdynamik og samspillet mellem

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum