Danmarks Statistik

Forskel på hvor børn og voksne ser teater

27.3.2017 09:05 | Danmarks Statistik

Del

Voksne ser teater i de store byer, mens teaterforestillinger målrettet børn og unge i højere grad er spredt ud over hele landet, viser Danmarks Statistiks publikation, Kultur 2016.

Hvor voksne primært køber billetter til teaterforestillinger i de større byer, så er en stor del af forestillingerne for børn og unge turnéproduktioner, som kommunerne har købt til opførelse på skoler og biblioteker, viser publikationen, Kultur 2016.

Publikationen indledes med et temakapitel, som viser eksempler på Danmarks Statistiks geografisk fordelte kulturdata og mulighederne for at lave fx kortanalyser. Foruden ovennævnte mini-analyse af børn og unges teatervaner indeholder temakapitlet afsnit om bibliotekernes geografiske placering i forhold til borgerne, om geografiske forskelle i musikskolernes instrumentundervisning og om præferencerne for danske og udenlandske film i de forskellige landsdele.

Publikationen giver en let tilgængelig oversigt over kulturområdet i Danmark og dækker over emner som fx biografer, biblioteker, museer, medier og idræt.

I publikationen kan desuden læses, at:

• De offentlige bevillinger til kulturelle aktiviteter for 2016 var på 23,3 mia. kr., hvilket var et svagt fald i forhold til året før.

• De statslige bevillinger udgjorde ca. 56 procent af de offentlige midler til kulturelle aktiviteter, mens kommunerne stod for de resterende 44 pct.

• Idræt (20 pct.), radio og tv (19 pct.) og biblioteker (15 pct.) blev tildelt de største andele af de offentlige kulturbevillinger.

• I 2014 var antallet af jobs inden for den kulturelle sektor omkring 145.000, svarende til 82.000 fuldtidsstillinger.

• I 2015 var det samlede besøgstal for danske museer 16,2 millioner. Næsten 80 pct. af museumsgæsterne besøgte et statsstøttet museum.

• Den gennemsnitlige dansker så tv 172 minutter eller næsten tre timer hver dag i 2015. Antallet af husstande, der kan modtage mere end 50 tv-kanaler, er tredoblet fra 2008 til 2015.

Publikationen kan hentes her.

Hvis du har yderligere spørgsmål til publikationen, er du velkommen til at kontakte Henrik Huusom på tlf.: 39 17 38 66, eller mail: hhu@dst.dk

Nøgleord

Kontakter

Henrik Huusom
tlf.: 39 17 38 66
mail: hhu@dst.dk

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk
Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Læger og lærere på senere og længere pension17.8.2017 09:00pressemeddelelse

Selv om læger og lærere går senere på pension end en ræk­ke faglærte grupper såvel som personer uden anden uddannelse end grundskolen, kan de se frem til et længere otium. De faglærte, som her blandt andet omfatter murere og social- og sundhedshjælpere, har både en større dødelighed i løbet af deres arbejdstid og en gennemsnitligt kortere pensionisttilværelse. Politisk er der fastsat et mål om, at danskerne skal have 14,5 år på folkepension, og langt de fleste grupper kan i gennemsnit forvente dette. Blandt de undersøgte grupper falder kun grundskoleuddannede mænd under denne grænse. På tværs af fag har kvinderne udsigt til et længere otium. Der er altså ikke kun sammenhæng mellem din uddannelse og dit arbejdsliv. Sammenhængen gælder også både din sandsynlighed for at overleve, indtil du skal på pension, og længden af dit otium. Forskellene mellem faggrupper kan du læse mere om i temaartiklen i Statistisk Tiårsoversigt 2017, som udkommer i dag. Bogen giver et bredt indblik i udviklinge

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum