Fors A/S

Fors A/S klar til at sætte fart på den grønne fjernvarme

Del

Politiske aftaler indgået af et bredt flertal på Christiansborg samt mellem regeringen og Kommunernes Landsforening skal sætte skub i den grønne omstilling ved at udfase olie og naturgas til fordel for fjernvarme. Fors A/S er klar til at understøtte udviklingen.

Mere grøn fjernvarme og en udfasning af russisk naturgas. Det er nogle af målene med ’Klimaaftalen om grøn strøm og varme 2022 – Et grønnere og sikrere Danmark’, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i juni, samt en aftale indgået mellem regeringen og Kommunernes Landsforening.

Ejerkommunerne og Fors A/S er godt i gang med at skabe et samlet overblik over, hvem der får mulighed for fjernvarme. Kommunerne skal nemlig inden udgangen af 2022 sende besked til kommunens borgere, om de har mulighed for fjernvarme eller ej.

- Der er tale om nogle politiske initiativer, som skal være med til at understøtte den grønne omstilling, som vi arbejder med hver eneste dag i Fors A/S. Vi leverer allerede fjernvarme til en række boligområder, og vi mærker i øjeblikket en massiv efterspørgsel på netop denne opvarmningsform, siger kundedirektør Rikke Saltoft.

Målet med de politiske aftaler er blandt andet, at fjernvarme skal være udrullet til alle relevante områder, der i øjeblikket er forsynet med gas, i 2028.

- Vi ser meget frem til at være med til at understøtte dette ambitiøse mål. Både af hensyn til den grønne omstilling og af hensyn til de kunder, som netop nu beklageligvis oplever store stigninger på deres gasregning, siger Rikke Saltoft, der dog også ser en udfordring i at indfri de høje ambitioner.

- Det er jo alle kommuner og forsyningsselskaber landet over, som har fået samme opgave, der skal indfries på samme tidspunkt. Det betyder, at vi kommer til at trække på den samme arbejdskraft og de samme ressourcer, og det kan ende med at blive vores største ’flaskehals’ i bestræbelserne på at nå i mål til tiden, siger kundedirektøren og tilføjer:

- Vi og vores kolleger oplever også øgede priser fra leverandører og entreprenører – sådan er det jo med udbud og efterspørgsel. De højere priser kan måske gøre projekter urentable.

Kontakter

Billeder

Information om Fors A/S

Fors A/S
Fors A/S
Tåstrup Møllevej 5
4300 Holbæk

70 20 20 66https://www.fors.dk/

Hos Fors A/S er vi cirka 200 medarbejdere, der leverer vand, fjernvarme, renser spildevand, indsamler affald og driver genbrugspladser. I alt når vi hver dag 200.000 kunder med et eller flere af vores produkter.

Vi er ISO-certificerede for at sikre sammenhæng mellem strategi, politikker, procedurer og konkrete handlinger. Læs mere om vores ISO-certificering her.