Faxe Kommune

Forlig om budget 2018 i Faxe Kommune

Del

Der er mandag den 18. september 2017 indgået forlig om budget 2018-2021 i Faxe Kommune.

Forrest fra venstre: Ivan Lilleng (C), borgmester Knud Erik Hansen (A), Eli Jacobi Nielsen (O), René Tuekær (L). Bagerst fra venstre: Anne Camilla Meyer (A), Nadia Bruun Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F) og Dorte Nybjerg (V). Samtlige partier i Faxe Byråd er med i budgetaftalen om budget 2018.
Forrest fra venstre: Ivan Lilleng (C), borgmester Knud Erik Hansen (A), Eli Jacobi Nielsen (O), René Tuekær (L). Bagerst fra venstre: Anne Camilla Meyer (A), Nadia Bruun Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F) og Dorte Nybjerg (V). Samtlige partier i Faxe Byråd er med i budgetaftalen om budget 2018.

Bag aftalen står samtlige politiske grupper i Faxe Byråd: Venstre, Socialdemokraterne, Borgerlisten, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Borgmester Knud Erik Hansen (A) betegner budget 2018 som et helhedsbudget.

- Vi har haft nogle konstruktive forhandlinger, hvor vi har haft fokus på helheden. Med budgetforliget har vi skabt helhed i balancen mellem borgernes forventninger til den kommunale service og vores økonomiske muligheder. Vi kan med andre ord sige, at vi har skabt et helhedsbudget, siger borgmester Knud Erik Hansen.

Han glæder sig over, at alle partier er med i forliget:
- Vi har nået et godt mål, og jeg er glad for, at det er lykkedes at lave en god aftale med alle partierne i byrådet. Det giver ro, både i det politiske arbejde og i den daglige drift.

Knud Erik Hansen tilføjer:
- Vi får et budget med en udvidelse på en lang række områder til gavn for vores borgere i de kommende år, samtidig med, at vi kan håndtere de økonomiske udfordringer fremover. Ikke mindst tilpasses budgettet på området for udsatte børn og voksne med cirka 23,5 millioner kroner, og dermed kan vi opretholde et fornuftigt serviceniveau over for vores mest sårbare borgere.

Budget 2018 byder desuden på et balanceret anlægsniveau.

Det dækker primært investeringer i ”moderne gadebelysning” og sikring af den allerede etablerede bygningsmasse og infrastruktur. Derudover er der blevet mulighed for projekter, der kan tiltrække og understøtte virksomheder i kommunen.

Med budget 2018 er der aftalt en udvidelse af servicen for samlet set 44 millioner kroner. Samtidig er der aftalt reduktioner for 10,6 millioner kroner og effektiviseringer for cirka 24 millioner kroner, som følge af krav fra regeringen. Det samlede budget har en balance på 3,9 millioner kroner som styrker kommunens kassebeholdning.

Med budget 2018 sættes fokus på

At styrke og understøtte de udsatte børn og voksne i kommunen.

At styrke og forbedre normeringen i vores dagsinstitutioner.

At styrke institutionsområdet og folkeskolen med et samlet beløb på 4,5 millioner kroner udover væsentlige midler til den øgede tilvækst på børneområdet i de kommende år. 

At der prioriteres en hurtig overgang til CO2 venlig gadebelysning i kommunen over de kommende 8 år.

Tilpasninger af budgettet på de områder, hvor vi tidligere har været udfordret, således målet om et realistisk budget på alle områder fastholdes, herunder på vintervedligeholdelse af vores veje og stier.

Udtalelser fra partierne

Viceborgmester Dorte Nybjerg (V):
- Vi har rigtig mange frivillige i vores kommune, som gør en stor indsats med at lave arrangementer til alle os andre borgere. Derfor glæder det os meget, at vi kan forhøje kultur- og mødestedspuljen med 400.000 kroner årligt, så der nu er 1,6 millioner kroner at gøre godt med. Vi er også glade for, at vi kan afsætte penge til Haslev Festdage, og at vi nu skal til at se på sociale normeringer i vores daginstitutioner, samt sikre mere uddannet pædagogisk personale.

Anne Camilla Meyer (A):
- Vi er tilfredse med, at budgettet er endt i balance. Vi har foretaget de effektiviseringstiltag, som vi er forpligtede til - den ene procent, som regeringen kræver af kommunerne. Vi har begrænset reduktionerne til et minimum, så vi har undgået negative konsekvenser og mange store forandringer. Bagsiden af den medalje er, at der så samtidig heller ikke har været råderum til at imødekomme mange nye ønsker. Vi er særligt glade for, at der dog er afsat midler til ikke-uddannelsesparate unge, sociale normeringer og flere pædagoger samt en styrket indsats til børn og unge med særlige behov.

René Tuekær (L):
- Det er godt, at demografipuljen er økonomisk forøget med 28 millioner kroner, hvilket betyder, at vi kommer godt rundt i de forskellige aldersgrupper. Kulturhuset Kanten er tilgodeset med beløb i både 2018 og 2019, således at der kan skabes forbedringer i huset. Der arbejdes videre med Grøndalsskolens areal, hvor der skal ske borgerinddragelse, inden endelig beslutning for områdets fremtid.

Eli Jacobi Nielsen (O):
- Dansk Folkeparti er glad for forliget med deltagelse af alle partier, og at DF har haft lejlighed til at sætte et aftryk på dette. Det er et budget, som vil sikre en fortsat forbedring af både service og udvikling i kommunen på alle essentielle områder. Vi er overordentligt tilfredse med, at der nu kommer fokus på udskolingen og normeringen i daginstitutionerne. På anlægssiden er det godt, at der nu arbejdes målrettet mod nye halprojekter. Endelig er vi også glade for, at der kommer badebro i Faxe Ladeplads og opstart af tunnelprojekt i Karise.

Ivan Lilleng (C):
- Jeg er glad for, at de store anlægsprojekter, som vi lægger særligt stor vægt på, fastholdes i budgetaftalen, som underføringen i Haslev, færdiggørelsen af Østre Ringvej for eksempel. Desuden er jeg glad for, at vi fastholder, at vi vil bevare Gefion-grunden og Grøndals-grunden til særlige projekter. Vi afsætter puljer til opsparing til nye haller og til en ny svømmehal i Haslev, det glæder mig.

Nadia Bruun Thurø (Ø):
- Jeg synes, det har været en god proces med god debat og en god tone. Vi har fået styrket daginstitutionsområdet med 2,1 millioner kroner med uddannet pædagogisk personale. Jeg er også glad for, at vi har afsat penge til et ungehus, som skal tage afsæt i de unges eget initiativ og på de unges præmisser uden for megen kommunal indblanding. Og jeg er glad for, at der fortsat er fokus på sagsbehandlingen inden for det specialiserede område.

Mogens Stilhoff (F):
- Det glæder mig, at det er blevet et fælles forlig, især set i lyset af en meget stram økonomi. Det vidner om ansvarsbevidsthed, at man går ind i et budgetforlig op til et valg, hvor der kan være stor risiko for, at nogle har behov for særlige markeringer, og derfor sætter sig uden for ansvar. På trods af den stramme ramme, fremgår det af forliget, at der på flere områder er skabt muligheder for udvidelser. Udvidelser der dog samtidig medfører reduktioner og effektiviseringer på andre områder.

Billeder

Forrest fra venstre: Ivan Lilleng (C), borgmester Knud Erik Hansen (A), Eli Jacobi Nielsen (O), René Tuekær (L). Bagerst fra venstre: Anne Camilla Meyer (A), Nadia Bruun Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F) og Dorte Nybjerg (V). Samtlige partier i Faxe Byråd er med i budgetaftalen om budget 2018.
Forrest fra venstre: Ivan Lilleng (C), borgmester Knud Erik Hansen (A), Eli Jacobi Nielsen (O), René Tuekær (L). Bagerst fra venstre: Anne Camilla Meyer (A), Nadia Bruun Thurø (Ø), Mogens Stilhoff (F) og Dorte Nybjerg (V). Samtlige partier i Faxe Byråd er med i budgetaftalen om budget 2018.
Download

Vedhæftede filer

Information om Faxe Kommune

Faxe Kommune
Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

56 20 30 00http://www.faxekommune.dk/

Følg pressemeddelelser fra Faxe Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Faxe Kommune