Egedal Kommune

Forhøjede værdier af bly i vand på Sundhedscentret i Egedal

Del

Egedal Kommune er i dag blevet bekendt med, at der er forhøjede niveauer af bly i en drikkevandsprøve udtaget på Egedal Kommunes Sundhedscenter.

Ved undersøgelse af utætheder omkring vandrør på rådhuset, har Egedal Kommune fået lavet analyser af drikkevandet, der viser en overskridelse af grænseværdien for indhold af bly med ca. 7 gange over den tilladte grænseværdi på 5 mikrogram pr. liter. på prøvetagningsstedet i Sundhedscenterets døgnpladser. Grænseværdierne er overholdt på de øvrige målesteder, det vil sige, at der ikke er tegn på forurening af vandet øvrige steder på rådhuset.  Ligesom Plejecentret Egeparken  ikke er berørt.

- På den baggrund har vi i dag haft kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed, som har givet besked om, at vandet ikke må drikkes eller bruges til tandbørstning mm. Det har vi naturligvis straks gennemført og vi forventer i morgen fredag en mere detaljeret udtalelse fra styrelsen. Men vi har allerede fra idag iværksat en række foranstaltninger, så beboere og personale ikke risikerer at blive udsat for blyholdigt vand, siger kommunens kommunaldirektør, Christine Brochdorf.

  • Der er sat skilte op med oplysning om, at vand ikke må drikkes ved vandhaner.
  • Vand er tilgængelig i køkken og bad/toilet, da vand kan benyttes til vask og opvask.
  • Vandhaner på stuerne/tekøkkener på døgnpladserne er lukket for at sikre, at der ikke drikkes herfra.
  • Der er leveret vanddunke tappet fra rådhus til sundhedscentret og døgnpladser til drikkevand, og dette vil fortsætte indtil vandbeholdere er sat op.
  • Kaffemaskiner lukkes. Der er leveret kaffe på kander til sundhedscentret og døgnpladser til resten af døgnet, og der bliver leveret kaffe dagligt indtil kaffemaskinerne kan benyttes igen.
  • Desuden er har kommunen bestilt vandbeholdere og service heraf til sikring af sundhedsmæssig forsvarlig drikkevand, og er ved at undersøge, hvordan man får sikre rørføring.

Drikkevandet er analyseret for bor, aluminium, antimon, arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, cobolt, kviksølv, nikkel, selen og zink fem forskellige steder på rådhuset. Grænseværdierne er overholdt på de øvrige målesteder, det vil sige, at der ikke er tegn på forurening af vandet øvrige steder på rådhuset.  Det er usikkert hvor længe utætheden har stået på, men da bygningen er ret ny, forventes det ikke at være længe.

Forventer svar fredag

Styrelsen har ikke i dag kunnet udtale sig nærmere omkring, hvorvidt kortvarig eller længerevarende indtag i den målte koncentration er noget at bekymre sig om ift. akutte eller længerevarende effekter på sundheden. Vi forventer at få en mere detaljeret udtalelse i morgen, fredag.

- Berørte borgere og medarbejdere er blevet orienteret og når vi i morgen formentlig får en uddybende redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, om hvilke anbefalinger de vil give i forhold til medarbejdere og borgere der kan havde været udsat for den forhøjede værdi så vil vi melde dette ud. Alt vores fokus er på præcis og korrekt information, siger Christine Brochdorf.

Kontakter

Information om Egedal Kommune

Egedal Kommune
Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

7259 6000https://www.egedalkommune.dk/

Egedal er en kommune i bevægelse med plads til begejstring. Vi ligger der, hvor storbyen holder op og landet begynder. Med 4 S-togs-stationer i kommunen er du midt i naturen og tæt på hovedstaden, der kun ligger en halv time herfra. Vi vil yde god service for Egedals borgere. Alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal. Læs mere om os på EgedalKommune.dk

Følg pressemeddelelser fra Egedal Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Egedal Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum