Danmarks Naturfredningsforening

Forhandlinger om havets fremtid: 53.000 danskere kræver bedre beskyttelse af havet

Del

De politiske forhandlinger om Danmarks Havplan bliver skudt i gang i dag. Her får ministre og ordførere overrakt 53.000 underskrifter fra borgere, der kræver 30 pct. beskyttet hav og 10 pct. helt urørt.

Det gælder fremtiden for det danske hav, når de politiske forhandlinger om Danmarks første havplan i dag fredag sættes i gang. Havplanen bestemmer, hvor stor en del af havarealet, der skal reserveres til bl.a. fiskeri, vindmøller, råstofudvinding og til natur.

Regeringens udspil til en havplan har fået en hård medfart fra både erhvervs- og naturorganisationer og fra et flertal af Folketingets partier, der nu vil bruge forhandlingerne om havplanen til at påvirke, den måde vi i fremtiden skal beskytte og benytte vores fælles danske hav.

Et markant flertal af Folketingets partier ønsker således at gå væsentligt længere end regeringen, når det kommer til at beskytte havet. De kræver bl.a. mindst 10 pct. urørt, strengt beskyttet hav i Danmark, mens regeringen har lagt op til, at det kun skal gælde for 4,1 pct. af havet.

Det glæder præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding:

- Partiernes udmeldinger om havplanen viser, at et flertal har langt højere ambitioner for den danske havnatur, end det regeringens udspil lægger op til. Vi skal sammen have løftet vores havnatur ud af den dybe krise, som fisk, bunddyr og de marine planter befinder sig i, siger Maria Reumert Gjerding.

Overrækker 53.000 underskrifter

Flertallet af partier for en bedre havbeskyttelse får nu opbakning fra 53.000 danskere, der alle har skrevet under på et opråb om at beskytte 30 pct. af det danske hav effektivt og lade 10 pct. være helt urørt.

De 53.000 underskrifter bliver overrakt som en flaskepost til ministre og ordførere af DN-præsidenten på dagen, hvor havplansforhandlingerne skydes i gang. Så landets beslutningstagere kan tage danskernes opbakning til et effektivt beskyttet hav med ind til forhandlingerne om havplanen.

- Mange af os danskere har en stor kærlighed til det hav, der omgiver os. Vi bader, sejler, dykker og fisker i havet, og det store antal danskere, der med deres underskrift bakker op om en stærkere beskyttelse af havet, vidner om, at vi ønsker at gøre det i et rent og levnede hav, siger Maria Reumert Gjerding.

Overrækkelsen af underskrifterne sker i dag fredag kl. 8-9 i Rigsdagsgården ved den store trappe op til Christiansborg.

Flertal af danskere går ind for 10 pct. urørt hav

Umiddelbart er der også stor opbakning i befolkningen til 10 pct. urørt hav. Det viser en meningsmåling, som Epinion foretog for Danmarks Naturfredningsforening i februar.

Her svarede 58 pct. af de adspurgte, at de var helt eller delvist enige i, at der bør udlægges 10 pct. urørt hav, som en række grønne organisationer og partier har foreslået. Blot 10 pct. af danskerne svarede, at de var helt eller delvist imod.

Urørt hav vil øge biodiversiteten i havet og skabe levesteder til fisk og planter. Men opbakningen til 10 pct. urørt hav sker også selvom det samtidig vil kunne fjerne fiskeområder fra fiskeriet og gå udover energi- og erhvervsinteresser, som fx olie, gas og råstofudvinding samt påvirke områder til opsætning af vindmøller

- Vi glæder os over, at der nu lægges en plan for, hvordan vi vil bruge havet i fremtiden. Men i regeringens havplan er der lagt op til en alt for dårlig beskyttelse af den havnatur og de fiskebestande, der har det historisk dårligt. Vi mennesker skal kunne bruge havet. Sætte havvindmøller op og fange fisk her. Men det kan og skal ske på en måde, hvor det ikke betyder en fortsat ødelæggelse af havet, siger Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Fakta om meningsmåling:

  • Måling er foretaget af Epinion for Danmarks Naturfredningsforening blandt 1068 repræsentativt udvalgte danskere (18+) i perioden 2.-7. februar 2022
  • Epinion har spurgt: I løbet af foråret skal Folketinget forhandle om en ny havplan for Danmark, hvor det skal planlægges, hvor stor en del af havarealet, som skal reserveres til fiskeri, vindmøller, råstofudvinding og natur. Regeringen har i deres udspil til en havplan udlagt 4,1% af det samlede havareal til urørt hav. Omvendt har en række grønne organisationer og røde og blå partier foreslået, at der udlægges 10% urørt hav. Urørt hav vil øge biodiversiteten i havet og skabe levesteder til fisk og planter. Men urørt hav vil samtidig kunne fjerne fiskeområder fra fiskeriet og gå udover energi- og erhvervsinteresser, som fx olie, gas og råstofudvinding samt påvirke områder til opsætning af vindmøller. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn: Der bør udlægges 10% urørt hav, som en række grønne organisationer og partier har forslået?
    • Svarene fordeler sig således: Helt enig (30%), Delvist enig (28%), Hverken enig eller uenig (20%), Delvist uenig (6%) og Helt uenig (4%)

Kontakter

Claus Garde BergmannKommunikationsansvarlig, HavDanmarks Naturfredningsforening

Tlf:61782480claus@dn.dk

Information om Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening
Masnedøgade 20
2100 København Ø

39 17 40 00https://www.dn.dk/

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Naturfredningsforening

Naturvenner sætter Øresunds fremtid til debat på Christiansborg19.4.2022 14:33:39 CEST | Pressemeddelelse

Folketinget har vedtaget, at Øresund skal udlægges som marin naturnationalpark for at redde det pressede havmiljø. Samtidig har man netop taget første spadestik til det historisk store anlægsprojekt, Lynetteholm, i selvsamme område. Det skaber spørgsmålstegn hos en lang række lokalafdelinger hos Danmarks Naturfredningsforening, som derfor sætter politikere, eksperter og organisationer stævne til konference om Fremtidens Øresund på Christiansborg.