Aalborg Universitet

Forældre ser sportsklubber som professionelle firmaer

20.3.2017 09:31 | Aalborg Universitet

Del

Når forældre engagerer sig i børnenes idrætsforeninger, sker det i stigende grad af egoistiske grunde og i mindre grad ud fra et ønske om at bidrage til fællesskabet. Den frivillige indsats er et personligt projekt, som skal give mening, viser et studieprojekt fra Aalborg Universitet

Sportsklubber opfattes i stigende grad som firmaer, der forventes at yde en professionel service. Og hvor drivkraften hos forældre, der engagerer sig frivilligt i podernes idrætsforeninger, tidligere var et ønske om at bidrage til fællesskabet, anser flere i dag engagementet som et personligt projekt, som skal give mening for den enkelte.

Den tendens er tre idrætsstuderende fra Aalborg Universitet (AAU) stødt på i deres 9. semesterprojekt. De tre studerende, Jesper Wasilewski Larsen, Jakob Andersen Molbech og Thyge Sall, har i forbindelse med projektet interviewet forældre til børn, som dyrker holdboldspil i idrætsforeninger.

- Man opfatter i højere grad sportsklubberne som firmaer, der yder en service. Forældrene har forventninger om en decideret professionel organisering af arbejdet i foreningen, fordi det vil lette arbejdet for dem selv. Men det kræver jo ekstra tid, hvis man skal drive foreningen som en professionelt styret forretning. Tid, som også skal komme fra frivillige – bare de andre frivillige, fortæller Jakob Andersen Molbech.

Også forældrenes motiver for at deltage i foreningslivet bider de studerende mærke i.

- Et gennemgående træk er den manglende forståelse for det egentlige formål med foreningslivet. Forældrene snakker om, at man skal kunne se meningen med det, hvis man skal hjælpe med noget. Man vil gerne have noget ud af det selv. Det kan være, at man kommer på kursus og dermed får nogle nye kompetencer. Eller det kan være noget, som deres barn får ud af det. Generelt oplever vi, at der er tale om egoistiske og ikke altruistiske grunde til at deltage i foreningsarbejde, siger Jesper Wasilewski Larsen.

Dennis Jim Frederiksen, studielektor og ph.d.-stipendiat, forsker i frivillighed på Institut for Kommunikation på AAU. Han bekræfter den tendens, som de studerendes projekt viser.

- Der er for tiden en tendens til flere og flere refleksive frivillige, som i langt højere grad ser frivillighed som et personligt projekt. Det skal passe ind i deres hverdag og handle om noget, der giver mening for dem. Jeg tror, de fleste vil sige, at de får nogle goder ud af at lave frivilligt arbejde, men der er klart forskel på, om de goder ses som den primære årsag til, at man er der, eller om de mere er et biprodukt af det engagement, man alligevel har i en forening, siger Dennis Jim Frederiksen.

Nøgleord

Kontakter

Jakob Andersen Molbech, kandidatstuderende i Idræt, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet, tlf. 24 47 16 22, e-mail jmolbe12@student.aau.dk

Dennis Jim Frederiksen, studielektor og ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, tlf. 99 40 31 01, e-mail dennisjf@hum.aau.dk

Links

Information om Aalborg Universitet

Aalborg Universitet
Aalborg Universitet
Fredrik Bajers Vej 5, Postboks 159
9100 Aalborg

9940 9940http://www.aau.dk/

Følg pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra Aalborg Universitet

50 år 16. august 2017: Forskningschef Ruut Peuhkuri, Heksehøjen 5B, 4700 Næstved10.8.2017 11:23pressemeddelelse

Når Ruut Peuhkuri skal rense hovedet eller samle tankerne, er det bedste hun ved at cykle langs markerne på de små landeveje. Derfor springer hun flere gange om ugen på racercyklen i sit hjem i Næstved og cykler de 45 km til Køge St., hvorfra hun tager S-toget videre til Aalborg Universitet i Sydhavnen i København. Her har hun det seneste år været forskningschef hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) med ansvar for afdelingen Byggeteknik og Proces. Forskere søger hele tiden ny viden og denne viden findes især i mødet mellem de traditionelle forskningsdiscipliner og erhverv, mener Ruut Peuhkuri. Derfor er hendes ambition som forskningschef bl.a. at styrke samarbejdet mellem anvendt forskning på internationalt plan og den danske byggebranche. Ruut Peuhkuri er uddannet civilingeniør, har en ph.d. fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og er ekspert i bygningsfysik. Hendes forskning har især handlet om fugt i klimaskærmen, og hun har specialiseret sig i fugtdynamik og samspillet mellem

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum