Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Forældre ønsker direkte snak og digital kontakt

Del

Den digitale kommunikation mellem forældre og daginstitution vinder frem og kan gavne forældresamarbejdet, hvis den ikke erstatter den daglige snak ansigt til ansigt. Daginstitutionsledere udtrykker bekymring for, at digitalisering kan hægte nogle forældre og børn af.

Digital kommunikation er et godt supplement i forældresamarbejdet, men må ikke erstatte daglig snak. Det er det billede, der tegner sig i en analyse, som EVA har foretaget i forbindelse med en større undersøgelse af samarbejde mellem forældre og daginstitutioner fra december 2016.

Kommunikationen mellem forældre og daginstitutioner foregår i stigende grad på digitale platforme og via sociale medier såsom BørneIntra, Tabulex, Mitbarn og Facebook. 95 % af daginstitutionsledere fortæller, at daginstitutionen bruger en eller flere former for digitale redskaber til at kommunikere med forældrene.

Forældre tilfredse med digitalt indblik

En central pointe i EVA’s analyse er, at mange forældre sætter pris på at kommunikere digitalt med personalet i daginstitutionen. De efterspørger især billeder, film og lyd fra barnets dagligdag, som giver dem indblik i, hvad barnet har oplevet i løbet af dagen. Fx kan billeder fra sandkassen eller skovturen være et rigtig godt afsæt for forældres dialog med barnet derhjemme. En forælder i undersøgelsen udtrykker det sådan her: ’Skønt at få indblik i dagligdagen, så man kan tale med barnet om det’.

Også lederne er overvejende tilfredse med den digitale kommunikation med forældrene, blandt andet fordi de oplever, at det kan være ressourcebesparende, at alt kan findes digitalt.

Må ikke erstatte direkte dialog

Samtidig understreger både forældre og ledere, at digital kommunikation ikke må erstatte den direkte dialog og personlige kontakt mellem pædagoger og forældre. En forælder siger: ”Det er vigigt, at barnet ser, at forældrene kommunikerer ansigt til ansigt, og ikke alt foregår på en skærm”.

”Den digitale formidling kan let få meget fokus og blive omdrejningspunktet for kontakten til forældrene. Når forældrene fx får sms’er om, hvor lang tid barnet har sovet, eller hvornår deres barn er blevet skiftet, sætter det fokus på noget bestemt i barnets dag, mens andre ting bliver skubbet i baggrunden,” siger evalueringskonsulent Laura Detlefsen, der står bag analysen. 

”Der er en fare for, at det, der egner sig til at blive formidlet digitalt, styrer samarbejdet og dialogen mellem pædagoger og forældre i en bestemt retning. Men den digitale kommunikation fanger jo kun en mikroskopisk lille bid af alt det, barnet oplever i løbet af en dag,” siger Laura Detlefsen

Kan hægte nogle af

En ulempe ved digital kommunikation er, at den kan komme til at hægte de forældre af, der ikke bruger digitale platforme – og dermed også børnene. Den bekymring deler både ledere og forældre. Bekymringen går især på, at noget går tabt. Som en leder udtrykker det: ”Det negative ved digital kommunikation er dem, der ikke er kommet på. De mister information, fx står børn uden madpakke, fordi de ikke har fået at vide, at vi skal på tur.”

En anden ulempe kan være, når forældre registrerer barnets sygdom digitalt, fordi de så kan gå glip af viden om eventuelle sygdomme i institutionen. En forælder formulerer, at ”det kan være meget rart at høre, at en sygdom florerer. Det hører man ikke nu efter digitalisering.”

Fælles afklaring

Analysen viser, at det er meget forskelligt, hvilke oplevelser af og holdninger til digital kommunikation forældre har. Det kan være forskelligt fra dagtilbud til dagtilbud, hvad der fungerer bedst i samspillet med forældrene.

”Derfor kan det være en god ide, at dagtilbuddet sammen med forældrene reflekterer over, hvad der er det mest givtige indhold i den digitale kommunikation mellem forældre og pædagogisk per-sonale,” anbefaler Laura Detlefsen.

Om rapporten
Analysen er baseret på data fra rapporten ”Samarbejde mellem forældre og daginstitutioner” (december, 2016). Rapporten bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt 447 dagtilbudsledere og 751 forældre til børn i daginstitutioner og daginstitutionsledere. Derudover indgår interview med 12 dagtilbudsledere og 10 forældre.

Infografik

Nøgleord

Kontakter

Information om Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Eva - Danmarks Evalueringsinstitut
Østbanegade 55, 3. sal
2100 København Ø

3555 0101http://www.eva.dk/
Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gør uddannelser og dagtilbud bedre - gennem evalueringer, analyser og redskaber, som bidrager til at udvikle kvalitet. Vores viden bruges på alle niveauer - fra institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Følg pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum