Furesø Kommune

Forældre, lærere og politikere diskuterer skolefremtid

Del

Torsdag den 13. juni mødtes en række engagerede politikere, forældre og lærere og talte om fremtidens skole og dagtilbud i Furesø. Furesøs skolevæsen ligger i Top 10 i Danmark og er den kommune med mindst mobning, og det skal det fortsat være i en tid med tilflyttere og forskelle mellem skolerne. Byrådet har nedsat et rådgivende udvalg, der skal komme med anbefalinger til politikerne.

Furesø Kommune er en populær kommune, der tiltrækker mange børnefamilier. Ikke mindst i de nye områder i Jonstrup og Laanshøj. Samtidig er fordelingen af elever med sociale udfordringer ulige fordelt mellem skolerne. Det rådgivende udvalgs opgave er at komme med idéer, anbefalinger og konkrete forslag, der kan sikre en balanceret sammensætning af eleverne på de enkelte skoler, som afspejler kommunens mangfoldighed. De skal også se på, hvordan skolevæsenets forskellige opgaver bliver fordelt med ensartet fx fordelingen af specialundervisning. Desuden skal udvalget komme med bud på, hvordan man kan sikre gode overgange mellem dagtilbud og skole og mellem skole og FFO/fritidstilbud.

”Skolen fylder rigtig meget i børnenes hverdag. Jeg er gået med i arbejdet, fordi jeg er optaget af, at vi skaber et skoletilbud i Furesø, der både repræsenterer og respekterer den forskellighed, der er i Furesø. Skolerne skal give alle børn de bedste personlige, sociale og faglige forudsætninger for at lykkes videre i livet”, siger Rasmus Dahl, der er formand for skolebestyrelsen på Lyngholmskolen i Farum.

”Vi har et af Danmarks bedste skolevæsener, hvor vi både fokuserer på læring, dannelse og trivsel. Vi har grundlæggende meget velfungerende skoler i Furesø. Men ser vi efter, kan vi se, at skolerne er forskellige med forskellige vilkår. Vi skal både se på, hvordan vi kan bruge forskelligheden som en styrke, og der hvor den skaber udfordringer, skal vi se på, hvordan vi kan imødegå disse. Samtidig har vi mange tilflyttere de kommende år. Vi skal desuden have en bedre overgang mellem at gå i børnehave og starte i skole”, siger Henrik Poulsen (A), formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelser i Furesø og fortsætter:

”Vi har en tradition for at samarbejde tæt på dette område i Furesø. Vi politikere vil helst basere beslutninger på baggrund af de daglige erfaringer, som forældre og medarbejdere i skoler og daginstitutioner har. Derfor er det også naturligt at lave dette arbejde i fællesskab. Vi er et rådgivende udvalg, ikke besluttende. Men vi står stærkt, hvis vi kan komme med et budskab baseret på konsensus”.

Undervejs i deres første møde præsenterede forvaltningen udvalget for et statistisk grundlag om elevtal og sociale forhold i dag og i de kommende år. Derefter var der workshops, hvor forældre, lærere og politikere fik en mere nuanceret og fælles forståelse af udfordringen. Arbejdsgruppen mødes igen til august. Senere bliver der lavet borgerworkshops, og de politiske udvalg involveres, inden det rådgivende udvalg komme med deres anbefalinger i starten af 2020.

Fakta:

Arbejdsgruppens opgaver:

  • Fremkomme med idéer, anbefalinger og konkrete forslag, der kan sikre en balanceret sammensætning af eleverne på de enkelte skoler, som afspejler kommunens mangfoldighed. Herunder kan en vurdering af skoledistrikter indgå som en mulighed.
  • Fremkomme med idéer, anbefalinger og konkrete forslag, der kan sikre en mere ensartet fordeling af skolevæsenets opgaver på alle kommunens skoler.
  • Formulere anbefalinger som kan sikre og understøtte gode overgange og sammenhænge mellem dagtilbud og skole og mellem skole og FFO/fritidstilbud.

Deltagere: Alle parter omkring skolevæsenet og dagtilbudsområdet i Furesø Kommune.

  • 5 medlemmer af Byrådet
  • 4 forældrerepræsentanter valgt af og blandt skolebestyrelserne
  • 2 forældrerepræsentanter valgt af og blandt forældrebestyrelserne på dagtilbudsområdet
  • 2 elevrepræsentanter for Fælleselevrådet
  • 1 skoleleder
  • 1 dagtilbudsleder
  • 2 medarbejderrepræsentanter fra hhv. Furesø Lærerkreds og BUPL

Billedtekst: 11 af de 17 medlemmer af det rådgivende udvalg, som skal komme med anbefalinger til Byrådet. På billedet er: Rasmus Dahl, Karin Alsø, Lars Bech Pedersen, Sussy Hasle Hansen, Sofie Holst Gundersen, Anne Thulin Skydt, Louise Brandt, Susanne Mortensen (C), Jesper Larsen (V), Helle Valentin (Ø) og Henrik Poulsen (A). 

Kontakter

Kontakt
Henrik Poulsen (A), formand for Udvalg for skole og ungdomsuddannelser: Tlf. 7216 5008, E-mail: hpo@furesoe.dk

Billeder

Information om Furesø Kommune

Furesø Kommune
Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

http://www.furesoe.dk/

Følg pressemeddelelser fra Furesø Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Furesø Kommune

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum