Beskæftigelsesministeriet

Folketinget vedtager opholdskrav for ret til dagpenge 

Del

Opholdskrav for retten til dagpenge vedtaget. Fuldt indfaset skal man have været i landet i syv ud af de seneste 12 år.

Fra 1. januar 2019 indføres der et opholdskrav for at kunne modtage dagpenge. Når opholdskravet er fuldt indfaset i 2021, skal man have været i landet i syv ud af de seneste 12 år for at være berettiget til dagpenge.

Et flertal i Folketinget har torsdag vedtaget et opholdskrav, som betyder, at man skal have en fast tilknytning til det danske samfund, før man kan få dagpenge. Opholdskravet indfases over tre år og i 2021, hvor opholdskravet er fuldt indfaset, skal man have opholdt sig i Danmark i syv ud af 12 år for at kunne få dagpenge. 

Med opholdskravet kan danske statsborgere arbejde i udlandet i op til fem år, uden at de mister retten til dagpenge på grund af opholdskravet. En række ophold i udlandet bliver samtidigt undtaget for opholdskravet. Det gælder fx, hvis man er udstationeret for en dansk virksomhed eller er udsendt for en dansk myndighed.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Vi har i dag fået vedtaget et vigtigt opholdskrav for ret til dagpenge, så man ikke bare lige kan komme hertil og hæve danske dagpenge. Det er kun rimeligt, at man har bidraget til det danske samfund, før man kan få dagpenge – ikke mindst i lyset af, at næsten halvdelen af udgifterne til dagpengesystemet er betalt af skatteborgerne.

- Vi kommer ikke uden om, at et opholdskrav også berører danske statsborgere, som har opholdt sig i udlandet. Det har medført kritik fra både privatpersoner, organisationer og virksomheder, og det har jeg lyttet til. Derfor er det endt med, at opholdskravet bliver syv ud af 12 år – og ikke syv ud af otte år, som det oprindeligt var planen. Det giver danskere mulighed for at arbejde i udlandet i fem år, uden at de bliver omfattet af opholdskravet. Men vi ændrer ikke på, at personer, der kommer hertil fra tredjelande, skal arbejde og opholde sig i Danmark i mindst syv år, før de kan få dagpenge. Det giver en bedre balance, som det også var intentionen med opholdskravet.

Det ventes, at godt 80 procent af dem, der bliver berørt af opholdskravet, er tredjelandsborgere, og at under 20 procent er danske statsborgere.

Gradvis indfasning af opholdskravet

Opholdskravet indfases over tre år: 

Fra 1. januar 2019 er opholdskravet 5 år ud 12 år

Fra 1. januar 2020 er opholdskravet 6 år ud af 12 år

Fra 1. januar 2021 er opholdskravet 7 år ud af 12 år

Opholdskravet og undtagelser

Opholdskravet betyder, at man skal have opholdt sig i enten Danmark, Grønland eller Færøerne i mindst syv år ud af 12 år for at få ret til dagpenge. Efter EU-reglerne kan perioder i et andet EU/EØS-land eller Schweiz også medregnes til opholdskravet.

En række ophold i udlandet kan sidestilles med ophold her i riget:

Hvis man er ansat på et dansk skib

Hvis man er udsendt som repræsentant for en dansk myndighed

Hvis man er beskæftiget i udlandet i offentlig dansk interesse

Hvis man er ansat i en dansk virksomhed, herunder filial eller datterselskab

Hvis man studerer i udlandet, og man havde bopæl og ophold i Danmark, før man startede på uddannelsen

Hvis man er forsker ved et udenlandsk universitet, forskningsinstitution eller virksomhed, og man havde bopæl og ophold i Danmark før udlandsopholdet

Ægtefæller, samlevere, registrerede partnere og børn under 18 år til personer, der opfylder en af undtagelserne, kan også sidestille udlandsopholdet med ophold i riget.

Derudover kan ophold i udlandet, før man fyldte 18 år, sidestilles med ophold her i riget, hvis man på et tidspunkt i løbet af sin barndom har boet i riget i sammenlagt syv år. Det gælder uanset årsagen til udlandsopholdet.

Endelig er personer, der har gennemført en integrationsgrunduddannelse (IGU), undtaget fra opholdskravet.

Læs det vedtagne lovforslag og ændringsforslaget på Folketingets hjemmeside her.

Kontakt Beskæftigelsesministeriets pressevagt: 5123 2830

Information om Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet
Beskæftigelsesministeriet
Ved Stranden 8
1061 København K

7220 5000http://bm.dk/

Følg pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministerens kommentar til ledighedstallet for marts 20193.5.2019 10:12:40 CESTPressemeddelelse

Ledigheden i marts steg med 500 personer. Det svarer til en ledighed på 103.900 fuldtidspersoner. Dermed er ledighedsprocenten uændret 3,7 procent. Det viser den månedlige opgørelse fra Danmarks Statistik. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger: - Ledigheden er fortsat på et lavt niveau og har trods lille stigning været faldende i en lang periode. Siden juni 2015 er der kommet 21.100 færre fuldtidsledige. - Selv om vi fortsat har lav ledighed og høj beskæftigelse, skal vi ikke bare læne os tilbage og tro, at den hellige grav er vel forvaret. Tværtimod skal vi bruge de gode tider til at få alle med. Derfor er jeg meget glad for, at Folketinget netop har vedtaget at rydde ud i de mange stive regler og proceskrav på beskæftigelsesområdet til gavn for ledige og samfundet. - Samtidig har vi tidligere på ugen igen offentliggjort en ny rangliste over kommunernes indsats, så alle kan se, hvor gode de hver især er til at få folk væk fra offentlig forsørgelse. Jeg vil gerne opfordre ko

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum