Miljømærkning Danmark

Fokus på cirkulær økonomi og klima i Svanemærkets nye krav til trykkeribranchen

Del

Svanemærket har netop strammet kravene til trykkerier og tryksager. De nye krav har bl.a. fokus på at fremme den cirkulære økonomi og reducere klimabelastningen. Og som noget nyt bliver det nu også muligt at svanemærke emballagetryksager til e-handel.

Svanemærkets nye krav til trykkerier og tryksager har bl.a. fokus på at fremme den cirkulære økonomi og reducere klimabelastningen.
Svanemærkets nye krav til trykkerier og tryksager har bl.a. fokus på at fremme den cirkulære økonomi og reducere klimabelastningen.

Siden 1995 har Svanemærket løbende strammet kravene til trykkeribranchen – og med lanceringen af nye krav forsøger Svanemærket at skubbe branchen i en endnu mere bæredygtig retning.

”Vi har travlt med at vende udviklingen og skal bl.a. have reduceret klimabelastningen og fremmet den cirkulære økonomi. Derfor bør tryksager være designet til genanvendelse og leve op til skrappe krav til miljø og klima”, siger Martin Fabiansen, direktør i Miljømærkning Danmark og fortsætter:

”Svanemærket er et af de mest omfattende og avancerede miljømærker, der findes. Svanemærket ser på hele produktets livscyklus – fra råmateriale til trykproces og tilbage i kredsløbet. På den måde vejleder de nye kriterier effektivt de virksomheder i den grafiske branche, der gerne vil være i front på den grønne omstilling og arbejde for en miljømæssig, bæredygtig udvikling”.

I de nye kriterier har Svanemærket fokus på at mindske både trykkeriets og tryksagens samlede aftryk på miljø og klima – og på at fremme et godt arbejdsmiljø.

Vækst i e-handel skaber stigende efterspørgsel på emballage

I takt med at danskerne køber mere og mere ind på nettet, og et stigende antal butikker flytter salget online, stiger forbruget af emballage. Eksempelvis håndterede Postnord i 2009 97 mio. pakker, mens tallet i 2018 var vokset til 171 mio. pakker. Og mens 53 procent af alle danskere mellem 16 og 89 år handlede på nettet i 2009, var andelen i 2020 oppe på 70 procent

I forlængelse af denne udvikling er det nu også blevet muligt at svanemærke papirbaserede e-handelstryksager som fx forsendelseskasser, papkuverter og forsendelsesposer. Ifølge tal fra Eurostat har netop papirbaseret emballage den højeste genanvendelsesgrad på hele 84,8 procent.

Cirkulært fokus skal være med til at reducere klimabelastningen

I Svanemærkets nye krav er der lagt stor vægt på at reducere miljø- og klimapåvirkningen i hele værdikæden. Bl.a. er der nye skærpede krav til indkøb og brug af bæredygtigt produceret papir og andre trykmaterialer som tekstil, plast og andet skiltemateriale. Og kravene til trykkeriets energiforbrug er ligeledes skærpet.

Samtidig er der nye krav om, at trykkerierne skal dokumentere, at trykfarver, toner, lime og lakker ikke skaber problemer i forbindelse med afsværtning og recirkulering af tryksager. Når tryksager på denne måde bliver egnet til genanvendelse, bliver det muligt at mindske både ressourceforbrug og affaldsmængder, ligesom det fremmer cirkulær økonomi.

OM SVANEMÆRKET

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor er hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering med i vurderingen, når kravene til svanemærkede produkter bliver fastsat. Svanemærket er med til at fremme cirkulær økonomi, reducere klimabelastningen og er et stærkt redskab til at realisere FN’s 12. verdensmål om at sikre bæredygtige forbrugs- og produktionsformer.

Kravene til svanemærkede produkter bliver løbende evalueret og strammet. Det sikrer, at Svanemærkets krav bliver stillet ud fra den nyeste viden og udviklingen i markedet. Det betyder også, at en certificering er tidsbegrænset, og at alle producenter med certificerede produkter skal dokumentere, at deres produkter lever op til de nye krav. Ellers mister de retten til at bruge Svanemærket.

94 procent af danskerne kender Svanemærket, og 63 procent af danskerne ser efter Svanemærket, når de vælger varer.

 

FAKTA OM SVANEMÆRKEDE TRYKKERIER OG TRYKSAGER, DER LEVER OP TIL DE NYE KRAV:

Produktgruppen omfatter trykkerier og tryksager som fx magasiner, aviser, reklamer, brochurer, bøger, konvolutter, bannere, roll-ups og emballagetryksager til e-handel.

Det er kun svanemærkede trykkerier, som kan producere svanemærkede tryksager.

Svanemærkede trykkerier

  • Opfylder skrappe krav til papir. Mindst 60 % af trykkeriets totale årlige forbrug af papir er kontrolleret eller miljømærket papir.
  • Opfylder skrappe krav til trykmaterialer som fx tekstil, plast eller aluminium/kompositmaterialer. Mindst 85 % af trykkeriets samlede forbrug af andre trykmaterialer end papir kontrolleres for at sikre, at strenge krav til kemikalier, der anvendes til efterbehandling, overholdes.
  • Opfylder skrappe energikrav og bidrager derved til en lavere klimapåvirkning.
  • Opfylder skrappe krav til kemikalier, der er skadelige for miljø og/eller menneskers sundhed.
  • Reducerer udslippet af VOC (flygtige organiske forbindelser).
  • Fremmer cirkulær økonomi gennem strenge krav til affaldshåndtering og genanvendelse af tryksager.

Svanemærkede tryksager

Svanemærkede tryksager har reduceret miljø- og klimapåvirkning i hele tryksagens livscyklus ved brug af miljømæssigt bæredygtig produceret papir og andre trykmaterialer samt reduceret energiforbrug. Miljøpåvirkningen mindskes også gennem brug af kemikalier med lav miljøtoksicitet, der ikke forhindrer genanvendelse af tryksagerne – dette fremmer den cirkulære økonomi.

  • Opfylder skrappe miljø- og energikrav til trykmaterialet. Tryksagen indeholder 100 % miljømærket (Svanemærket eller EU-Blomsten) eller kontrolleret papir, pap, tekstil eller plader.
  • Opfylder skrappe krav til kemikalier, som er skadelige for miljø og/eller menneskers sundhed.
  • Indeholder ikke PVC, parfume eller duftstoffer.
  • Fremmer cirkulær økonomi gennem krav til genanvendelse af tryksager.

Nøgleord

Kontakter

Pressekontakt, Lisa Olufson Klæsøe, tlf. 39 96 61 06

Billeder

Svanemærkets nye krav til trykkerier og tryksager har bl.a. fokus på at fremme den cirkulære økonomi og reducere klimabelastningen.
Svanemærkets nye krav til trykkerier og tryksager har bl.a. fokus på at fremme den cirkulære økonomi og reducere klimabelastningen.
Download
Svanemærket er Nordens officielle miljømærke og gør det enkelt for forbrugere og professionelle indkøbere at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.
Svanemærket er Nordens officielle miljømærke og gør det enkelt for forbrugere og professionelle indkøbere at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.
Download

Links

Information om Miljømærkning Danmark

Miljømærkning Danmark
Miljømærkning Danmark
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn

http://www.ecolabel.dk

Miljømærkning Danmark har ansvaret for Svanemærket og EU-Blomsten i Danmark og fungerer samtidig som uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkning Danmark er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Følg pressemeddelelser fra Miljømærkning Danmark

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Miljømærkning Danmark

Klare ambitioner for svanemærkede hoteller19.5.2022 07:00:00 CEST | Pressemeddelelse

Svanemærket er blandt verdens skrappeste miljøcertificeringer, og kun de bedste formår at opfylde kravene. Svanemærkede hoteller og andre overnatningssteder skal allerede i dag opfylde omfattende krav for at reducere deres miljø- og klimabelastning, og med skærpede krav hæves ambitionsniveauet nu yderligere. I de nye krav er der bl.a. fokus på at reducere klimabelastningen og på at vælge fødevarer med lavere miljøbelastning.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum