L&F

Fødevareproduktion skal ses i global sammenhæng

Del

Dansk landbrugs- og fødevareproduktion er en del af løsningen på klimaudfordringen, lyder det fra Landbrug & Fødevarer om Klimarådets rapport

Det vil være en økonomisk gevinst at pålægge landbruget yderligere reduktioner i CO2-udledningen, lyder en af konklusionerne i den første rapport fra Klimarådet, som er det ekspertorgan, den tidligere regering nedsatte for at holde snor i klimapolitikken. Landbrug & Fødevarer peger på nødvendigheden af at se klimaudfordringen i et globalt perspektiv.

- Vi bliver nødt til at se produktionen af fødevarer i en global kontekst, og her er Danmark helt fremme blandt de mest klimaeffektive. Det er at gøre klimaet en bjørnetjeneste, hvis vi skubber produktion til udlandet, og det undrer mig meget, at Klimarådet ikke kan se tingene i rette perspektiv, siger direktør Flemming Nør-Pedersen fra Landbrug & Fødevarer om Klimarådets rapport.

En forudsætning for grøn omstilling er en stærk biologisk sektor. De biologisk baserede løsninger i bioøkonomien er helt nødvendige. Ikke blot som rygraden i fremtidens energisystem, men også som byggesten til biobaserede materialer, kemikalier og andet. Landbrugs – og fødevareerhvervet leverer allerede klimavenlige løsninger og er en integreret del af den fremtidige grønne omstilling.

Rapporten baserer sig på Energistyrelsens notat fra 2013, det såkaldte virkemiddelkatalog, som blev udarbejdet under den forrige regering som led i lanceringen af klimaloven. Her var målet at beregne samfundsomkostningerne ved forskellige klimatiltag i blandt andet landbruget og transportsektoren, og det er disse beregninger, der er blevet bredt kritiseret for at være fejlbehæftede. Der har blandt andet været deciderede og alvorlige regnefejl og forudsætningerne, som kataloget bygger på, har i mange tilfælde været forkerte.

Landbrug & Fødevarer har gentagne gjort Klimarådet opmærksom på virkemiddelkatalogets fejl, og den daværende regering gjorde det også helt klart over for Folketinget, at flere af tiltagene i landbrugssektoren ville blive mange gange dyrere end beregnet.

- Klimarådet har desværre har forladt sig på tal, der var forkerte i 2013, og som ikke er blevet mere korrekte efterfølgende. Det er simpelthen uforståeligt, at et råd, der skal basere sig på faglige vurderinger kan bygge på så urigtige beregninger, siger Flemming Nør-Pedersen.

Rapporten når også frem til at det vil koste næsten 1 mia. kr. årligt, hvis Danmark skal leve op til klimalovens mål om en 40 % reduktion af klimagasser i 2020 sammenholdt med 1990.

- Vi lever op til alle de klimamålsætninger, som vi har aftalt med andre lande, så det er en meget stor regning for et udelukkende dansk mål i tider, hvor vi har brug for vækst og flere arbejdspladser, siger Flemming Nør-Pedersen.

Der er dog også enkelte positive anbefalinger i rapporten. Klimarådet anbefaler eksempelvis en omlægning af PSO-systemet, hvilket er efterspurgt af en bred strøm af organisationer og virksomheder. Herudover sætter rapporten fokus på, at der er brug for langt mere ambitiøse initiativer i transportsektoren.

Kontakt til direktør Flemming Nør-Pedersen via pressekonsulent Pia Lykke 30 58 20 89

Information om L&F

L&F
L&F
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V

3339 4000http://www.lf.dk/
Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på 156 milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.

Følg pressemeddelelser fra L&F

Ved at skrive dig op her, vil du modtage pressemeddelelser på mail når de udsendes. Indtast din mail og følg instruktionerne. Det er ligeså let at melde sig fra igen.

Flere pressemeddelelser fra L&F

Jyske virksomheder nupper priserne ved årets Vækstkonference22.9.2017 15:12pressemeddelelse

For sjette år i træk deles der priser ud til landets bedste fødevare- og agrovirksomheder ved Vækstkonferencen, der i år har slået deltagerrekord. 350 direktører og ledere fra landbrug og fødevareklyngen er i dag samlet til årets Vækstkonference i Odense, hvor der diskuteres både produktion, ledelse og salg. Det er Landbrugsavisen, der i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, Dansk AgroIndustri, Danish Food Cluster og Dansk Maskinhandlerforening afholder konferencen for sjette år i træk. - Vi er ekstremt glade for konferencens udvikling. Vores idé om at bryde med traditionelle rammer og holde konferencen hos en af klyngens virksomheder, har vist sig at give konferencen den helt rigtige profil. I år kan vi melde udsolgt, hvilket er en helt fantastisk milepæl, siger Jacob Teilmann Andersen, vicedirektør hos LandbrugsMedierne. Temaet for årets konference er digitalisering og teknologisk udvikling i fødevareklyngen. Det holder adm. direktør i Landbrug & Fødevarer, Karen Hækkerup, bla

Fødevareklyngen offentliggør ny forskningsstrategi20.9.2017 07:00pressemeddelelse

Landbrug & Fødevarer, DI Fødevarer og ti store virksomheder fra fødevareklyngen præsenterer i dag samlet en ny strategi for fødevareforskning. Der er brug for et øget fokus på forskning og innovation i fødevareklyngen, hvis Danmark også i fremtiden skal bryste sig af at være en af verdens stærkeste fødevareklynger. Sådan lyder det i ny fødevareforskningsstrategi gældende frem mod 2030, som L&F, DI Fødevarer og virksomheder som Arla, Danish Crown, Chr. Hansen, KMC og Foss offentliggør i dag. - Faldende bevillinger til den strategiske fødevareforskning kan risikere at sætte en stopper for væksten i fødevareklyngen. Det scenarie må vi for alt i verden ikke ende i, siger Karen Hækkerup, adm. direktør i Landbrug & Fødevarer. - I 2030 vil der være 1 mia. flere munde at mætte i verden, og hvis den danske fødevareklynge kan blive verdensbefolkningens foretrukne forsyner af sikre, bæredygtige og kvalitetssikre fødevarer, så har vi her en mulighed for et nyt væksteventyr. Den chance

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter, og finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum