L&F

Fødevareproduktion skal ses i global sammenhæng

Del

Dansk landbrugs- og fødevareproduktion er en del af løsningen på klimaudfordringen, lyder det fra Landbrug & Fødevarer om Klimarådets rapport

Det vil være en økonomisk gevinst at pålægge landbruget yderligere reduktioner i CO2-udledningen, lyder en af konklusionerne i den første rapport fra Klimarådet, som er det ekspertorgan, den tidligere regering nedsatte for at holde snor i klimapolitikken. Landbrug & Fødevarer peger på nødvendigheden af at se klimaudfordringen i et globalt perspektiv.

- Vi bliver nødt til at se produktionen af fødevarer i en global kontekst, og her er Danmark helt fremme blandt de mest klimaeffektive. Det er at gøre klimaet en bjørnetjeneste, hvis vi skubber produktion til udlandet, og det undrer mig meget, at Klimarådet ikke kan se tingene i rette perspektiv, siger direktør Flemming Nør-Pedersen fra Landbrug & Fødevarer om Klimarådets rapport.

En forudsætning for grøn omstilling er en stærk biologisk sektor. De biologisk baserede løsninger i bioøkonomien er helt nødvendige. Ikke blot som rygraden i fremtidens energisystem, men også som byggesten til biobaserede materialer, kemikalier og andet. Landbrugs – og fødevareerhvervet leverer allerede klimavenlige løsninger og er en integreret del af den fremtidige grønne omstilling.

Rapporten baserer sig på Energistyrelsens notat fra 2013, det såkaldte virkemiddelkatalog, som blev udarbejdet under den forrige regering som led i lanceringen af klimaloven. Her var målet at beregne samfundsomkostningerne ved forskellige klimatiltag i blandt andet landbruget og transportsektoren, og det er disse beregninger, der er blevet bredt kritiseret for at være fejlbehæftede. Der har blandt andet været deciderede og alvorlige regnefejl og forudsætningerne, som kataloget bygger på, har i mange tilfælde været forkerte.

Landbrug & Fødevarer har gentagne gjort Klimarådet opmærksom på virkemiddelkatalogets fejl, og den daværende regering gjorde det også helt klart over for Folketinget, at flere af tiltagene i landbrugssektoren ville blive mange gange dyrere end beregnet.

- Klimarådet har desværre har forladt sig på tal, der var forkerte i 2013, og som ikke er blevet mere korrekte efterfølgende. Det er simpelthen uforståeligt, at et råd, der skal basere sig på faglige vurderinger kan bygge på så urigtige beregninger, siger Flemming Nør-Pedersen.

Rapporten når også frem til at det vil koste næsten 1 mia. kr. årligt, hvis Danmark skal leve op til klimalovens mål om en 40 % reduktion af klimagasser i 2020 sammenholdt med 1990.

- Vi lever op til alle de klimamålsætninger, som vi har aftalt med andre lande, så det er en meget stor regning for et udelukkende dansk mål i tider, hvor vi har brug for vækst og flere arbejdspladser, siger Flemming Nør-Pedersen.

Der er dog også enkelte positive anbefalinger i rapporten. Klimarådet anbefaler eksempelvis en omlægning af PSO-systemet, hvilket er efterspurgt af en bred strøm af organisationer og virksomheder. Herudover sætter rapporten fokus på, at der er brug for langt mere ambitiøse initiativer i transportsektoren.

Kontakt til direktør Flemming Nør-Pedersen via pressekonsulent Pia Lykke 30 58 20 89

Information om L&F

L&F
L&F
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V

3339 4000http://www.lf.dk/

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på 156 milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.

Følg pressemeddelelser fra L&F

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra L&F