L&F

Fødevareklyngen kan bidrage til fossilfrit Danmark

Del

Landbrug & Fødevarer hilser analysen fra miljøvismændene velkommen som bidrag til at kvalificere den politiske klima- og energidebat

Internationalt samarbejde er vejen frem, både når det gælder bekæmpelse af luftforurening og arbejdet med at skabe fossilfri samfund. Det fremgår af dagens rapport fra Det Miljøøkonomiske Råd.

Hos Landbrug & Fødevarer er direktør Niels Peter Nørring enig i, at internationale initiativer er den sikreste vej mod fossilfrihed.


- Landbrug & Fødevarer er parat til at bidrage til at gøre Danmark fossilfrit. Hvis Danmark ønsker at gå foran med at blive fossilfrit, er det vigtigt at gøre det på en måde, der tilgodeser erhvervslivet. Og vi kan ikke blive fossilfri og erstatte olie, gas, og alle de produkter, som er produceret på basis af olie, uden biologisk produktion - uden landbrugsproduktionen, siger Niels Peter Nørring, direktør for Miljø, Energi og EU hos Landbrug & Fødevarer i en kommentar til dagens rapport fra Det Miljøøkonomiske Råds formandskab, de såkaldte miljøvismænd.

I rapporten har miljøvismændene behandlet omkostningerne for Danmark ved at blive fossilfri i 2050.

Niels Peter Nørring efterlyser i den forbindelse en langt bredere forståelse af fossilfrihed, da mange materialer i dag produceres med fossile forbindelser.

- Hvis Danmark skal være rigtigt fossilfrit, så skal vi jo ikke kun have olien ud af benzintanken, men også ud af sprinklervæsken og køleremmen. På de områder kan den stærke landbrugs- og fødevareklynge i Danmark hjælpe med at levere de nødvendige biologiske materialer, som eksempelvis halm og træ, der kan bruges til blandt andet biogas, biokemikalier og bioplast, siger Niels Peter Nørring.


Luftforurening skal bekæmpes internationalt

Et andet tema i dagens rapport er luftforurening. Miljøvismændene skriver, at internationale aftaler er et vigtigt redskab til at sænke luftforureningen over hele Europa.

- Vi er meget tilfredse med, at vismændene har valgt at anskue luftforurening som et grænseoverskridende problem, der kun kan løses gennem internationalt samarbejde. Vi er enige med vismændene i, at løsningerne bør tage udgangspunkt i, hvordan vi får mest miljøforbedring for pengene, siger Niels Peter Nørring.


Han hæfter sig dog ved, at miljøvismændene i deres rapport har taget udgangspunkt i den model, der ligger til grund for de igangværende forhandlinger af et nyt EU-direktiv på luftforureningsområdet.

- Miljøvismændenes rapport viser, at de tiltag, dansk landbrug allerede gør for at reducere ammoniakudledningen, fuldt ud lever op til det, der giver samfundsøkonomisk mening, siger Niels Peter Nørring.

Kritik af EU-beregninger
Miljøvismændene tilføjer, at de aftaler, der allerede er på området, ikke fungerer efter hensigten. EU bør i stedet fokusere på de mest omkostningseffektive måder at reducere luftforureningens skadelige effekter på, hedder det i rapporten. Den opfattelse deler Niels Peter Nørring.

- Beregningerne, der ligger til grund for EU-kommissionens forslag om reduktioner i udledninger i 2030, er lavet af en gruppe forskere i Østrig, som desværre, slet ikke har forståelse for den miljøeffektive danske landbrugsproduktion og de konkrete forhold vi producerer under i Danmark. De har lavet beregningerne på en række forkerte forudsætninger. Det betyder, at beregningerne af omkostningseffektivitet reelt er misvisende, siger Niels Peter Nørring.

Han tilføjer, at der i hele Europa bør fokuseres på de mest oplagte muligheder for at reducere ammoniakfordampningen.

- Det kan eksempelvis ske gennem stop for bredspredning af gylle i hele EU, som vi har praktiseret i Danmark i over 10 år, siger han.

Yderligere kommenater: Direktør Niels Peter Nørring, Landbrug & Fødevarer, mobil: 23428820

Information om L&F

L&F
L&F
Axeltorv 3, 1. sal
1609 København V

3339 4000http://www.lf.dk/

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Med en eksport på 156 milliarder kroner årligt og med 169.000 beskæftigede repræsenterer vi et af Danmarks vigtigste eksporterhverv. Ved at nytænke og synliggøre erhvervets bidrag til samfundet sikrer vi vores medlemmer en stærk placering i Danmark og globalt.

Følg pressemeddelelser fra L&F

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra L&F