Globenewswire

FLSmidth A/S

Del

Resumé af FLSmidth & Co. A/S' ordinære generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 4-2021:


Onsdag den 24. marts 2021 kl. 16:00 afholdt FLSmidth & Co. A/S ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2020
 2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2020
 3. Godkendelse af honorarer til bestyrelsen
  1. Endelig godkendelse af honorarer for 2020
  2.  Foreløbig fastsættelse af honorerer for 2021
 4. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Præsentation af vederlagsrapporten for 2020 til vejledende afstemning
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Forslag fra bestyrelsen
  1. Ændring af vedtægterne – fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen
  2. Ændring af vedtægterne – bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte at afholde generalforsamlinger delvist eller fuldstændig elektronisk
  3.  Egne aktier
 9. Forslag fra aktionærer AkademikerPension og LD Fonde
 10. Eventuelt

--------------------------------------

Ad. 1: Generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.

Ad. 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2020.

Ad. 3: Godkendelse af honorarer til bestyrelsen:

a: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens honorarer for 2020
b: Generalforsamlingen godkendte den foreløbige fastsættelse af honorarer for 2021

Ad. 4: Bestyrelsens forslag til udbetaling af udbytte blev vedtaget.

Ad. 5: Forslag til vederlagsrapporten for 2020 blev godkendt ved vejledende afstemning.

Ad 6: Generalforsamlingen genvalgte Vagn Ove Sørensen, Tom Knutzen, Richard Robinson Smith (Rob Smith), Anne Louise Eberhard, Gillian Dawn Winckler og Thrasyvoulos Moraitis til bestyrelsen.

Der var ligeledes afholdt valgudvalgsmøde i selskabet, hvorefter Leif Gundtoft, Claus Østergaard og Carsten Hansen var valgt som koncernrepræsentanter. Dertil blev Bodil Recke, Jens Peter Koch og Søren Quistgaard valgt som suppleanter.

Ad. 7: Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om genvalg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med indstillingen fra revisionsudvalget.

Ad. 8.1: Forslag til fornyelse af bestyrelsens bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen blev godkendt. Bemyndigelserne er forlænget til 24. marts 2026 med en samlet maksimal udstedelse af aktier på DKK 100.000.000.

Ad. 8.2: Forslag til bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte at afholde generalforsamlinger delvist eller fuldstændig elektronisk blev godkendt.

Ad. 8.3: Bestyrelsens forslag omkring tilbagekøb af egne aktier indtil den næste ordinære generalforsamling blev godkendt.

Ad. 9: Forslag fra aktionærer AkademikerPension og LD Fonde vedrørende offentliggørelse af land for land-skatterapportering i overensstemmelse med Global Reporting Initiative’s standard (GRI 207: Tax 2019) fra og med regnskabsåret 2021 blev godkendt.

Ad. 10: Intet under eventuelt


Generalforsamlingens dirigent afsluttede den ordinære generalforsamling kl. 17.10. 

39,37% pct. af stemmerne var repræsenteret på den ordinære generalforsamling.


På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Vagn Ove Sørensen som formand og Tom Knutzen som næstformand.


Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om Globenewswire

Globenewswire
Globenewswire
Denmark & Iceland


+45 89 88 2046http://globenewswire.com
DK