Mellemfolkeligt Samvirke

Flere frivillige end nogensinde rejser ud

Del

I løbet af de seneste 5 år er der sket en fordobling i antallet af unge, der rejser ud og arbejder frivilligt i udviklingslande.

I 2017 valgte 1.332 unge at rejse ud som frivillige med Mellemfolkeligt Samvirke. Det er det højeste antal nogensinde. De rejser bl.a. til lande som Nepal, Tanzania og Vietnam, hvor de fx underviser på skoler eller børnehjem.

Stigningen er en del af en klar tendens, siger Lasse Jensen, leder af Global Contact, der står for udsendingen af frivillige i Mellemfolkeligt Samvirke.

”Vi oplever, at unge i dag i langt højere grad søger ud for at opleve verden. De er enormt interesserede i at bruge et halvt år på at blive klogere på verden og sig selv. Det er en fantastisk udvikling,” siger Lasse Jensen.

Mellemfolkeligt Samvirke er den organisation, der sender klart flest frivillige ud årligt. I 2012 sendte Global Contact 651 frivillige ud, og det tal er fordoblet siden da.

Samtidig er efterspørgslen efter nye måder at rejse ud på stigende. Fx tager et stigende antal studerende som fx bioanalytikere og sygeplejersker et praktikophold i udlandet, som en del af deres uddannelse.

”Verden er selvfølgelig blevet nemmere at rejse i, men vi mærker også, at der en stigende interesse i at forstå verden omkring os og hive erfaringer med hjem til Danmark. Det gør sig ikke mindst gældende blandt studerende. Men vi ser også flere ældre, der vælger at bruge en sommerferie på studieture til udviklingslande,” siger Lasse Jensen.

Læs mere om Global Contact

Kontakter

For yderligere oplysninger kontakt Lasse Jensen, leder af Global Contact i Mellemfolkeligt Samvirke på tlf. 4079 4722

Billeder

Information om Mellemfolkeligt Samvirke

Mellemfolkeligt Samvirke
Mellemfolkeligt Samvirke
Fælledvej 12
2200 København N

7731 0000https://www.ms.dk/

Mellefolkeligt Samvirke

Kæmper for menneskers rettigheder verden over, så de kan være med til at opbygge demokratiske og bæredygtige samfund. Samtidig kæmper vi i Danmark og EU for politiske beslutninger, der tager højde for udviklingen i fattige dele af verden.