Udenrigsministeriet

Flere fisk og bedre forhold for dyr og planter i danske vandløb

Del

Fra i dag kan kommunerne søge om tilskud til at give de danske vandløb et løft. Det vil skabe bedre forhold for fisk, bunddyr og planter og derigennem også gavne lystfiskeriet.

Der er en hjælpende hånd på vej til vandmiljøet i de danske vandløb og åer, når der i dag åbnes for en ny ansøgningsrunde om tilskud til vandløbsrestaurering. Første ansøgningsrunde løb af stablen i foråret, og i alt er der for 2018 afsat 89,3 mio. kr., der skal bruges til at genskabe mere naturlige vandløb og skabe bedre leveforhold for planter og dyr.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen håber, at kommunerne også denne gang vil gøre brug af muligheden. Midlerne anvendes i vandplanlægningen til at genslynge vandløb eller fjerne spærringer, som forhindrer fiskenes passage, når de trækker op for at gyde. Restaurering af vandløbene skaber også bedre forudsætninger for rekreative aktiviteter, såsom lystfiskeri. Tusindvis af danskere køber hvert år fisketegn og bruger deres fritid på at fiske, og derudover tiltrækker Danmark mange lystfiskerturister fra udlandet. Derfor er det også en god økonomisk investering at understøtte vandkvaliteten i vandløbene.

”Vi har et stort lystfiskermiljø i Danmark, og mange danskere og turister bruger deres weekender med fiskestangen ved vandløb og åer. Denne ordning forbedrer forholdene for gydepladser, så fiskebestandene kan vokse, og vi eksempelvis kan få endnu flere laks og ørreder i de kommende år. Det er en god investering i både naturen og lystfiskeriet”, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

For at vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv, er der siden 2013 i alt blevet givet tilskud til fjernelse af mere end 600 spærringer og tilskud til restaurering af mere end 380 km vandløb.

”Vandløb, der bugter sig gennem landskabet, er en uundværlig del af den danske natur. Derfor er det afgørende, at vi får et mere bæredygtigt vandmiljø, så vi også fremover kan have en rig natur med masser af planter og dyr. Vi har tidligere oplevet stor interesse fra kommunerne for at bidrage til, at Danmark opnår et bedre vandmiljø, og det forventer jeg også denne gang, så vi kan få endnu mere gang i indsatsen”, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Projekterne finansieres delvist af EU via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Tilskudsordningen administreres i et samarbejde mellem Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen.

Læs mere her: https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/vandloebsrestaurering/

Kontakt

Udenrigsministeriets presserådgiver Tania Glud, tlf. 24 21 62 40

Fiskeristyrelsens presserådgiver Oliver de Mylius, tlf. 22 10 96 72

Miljø- og Fødevareministeriets pressechef Jens Fuglsang Edelholt, tlf. 91 35 69 96

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Kongeriget Danmark, inklusive Grønland, byder amerikansk hensigtserklæring om forsvarsinvesteringer i Grønland velkommen17.9.2018 16:05pressemeddelelse

Kongeriget Danmark, inklusive Grønland, og USA har en lang fælles historie baseret på venskab og samarbejde. Gennem årene har Kongeriget Danmark, herunder Grønland, bidraget til at beskytte gensidige sikkerhedsinteresser og delt de risici og det ansvar, der er fulgt med. Kongerigets bidrag har været baseret på en gensidig forståelse af, at USA's militære tilstedeværelse i Grønland i størst muligt omfang skal komme Grønland og det grønlandske samfund til gavn.

Vil I med til verdensøkonomisk begivenhed på Bali?17.9.2018 14:52Presseinvitation

Verdensbankens og Den Internationale Valutafond, IMFs årsmøder holdes i år på Bali i Indonesien den 12. – 14. oktober. Her mødes finansministre, centralbankchefer og udviklingsministre og nogle af verdens førende økonomer og repræsentanter for indflydelsesrige internationale organisationer, der har fingeren på pulsen i forhold til tendenser i den globale økonomi samt udviklingsøkonomiske udfordringer og resultater.