Udenrigsministeriet

Flere fisk og bedre forhold for dyr og planter i danske vandløb

Del

Fra i dag kan kommunerne søge om tilskud til at give de danske vandløb et løft. Det vil skabe bedre forhold for fisk, bunddyr og planter og derigennem også gavne lystfiskeriet.

Der er en hjælpende hånd på vej til vandmiljøet i de danske vandløb og åer, når der i dag åbnes for en ny ansøgningsrunde om tilskud til vandløbsrestaurering. Første ansøgningsrunde løb af stablen i foråret, og i alt er der for 2018 afsat 89,3 mio. kr., der skal bruges til at genskabe mere naturlige vandløb og skabe bedre leveforhold for planter og dyr.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen håber, at kommunerne også denne gang vil gøre brug af muligheden. Midlerne anvendes i vandplanlægningen til at genslynge vandløb eller fjerne spærringer, som forhindrer fiskenes passage, når de trækker op for at gyde. Restaurering af vandløbene skaber også bedre forudsætninger for rekreative aktiviteter, såsom lystfiskeri. Tusindvis af danskere køber hvert år fisketegn og bruger deres fritid på at fiske, og derudover tiltrækker Danmark mange lystfiskerturister fra udlandet. Derfor er det også en god økonomisk investering at understøtte vandkvaliteten i vandløbene.

”Vi har et stort lystfiskermiljø i Danmark, og mange danskere og turister bruger deres weekender med fiskestangen ved vandløb og åer. Denne ordning forbedrer forholdene for gydepladser, så fiskebestandene kan vokse, og vi eksempelvis kan få endnu flere laks og ørreder i de kommende år. Det er en god investering i både naturen og lystfiskeriet”, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

For at vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU’s vandrammedirektiv, er der siden 2013 i alt blevet givet tilskud til fjernelse af mere end 600 spærringer og tilskud til restaurering af mere end 380 km vandløb.

”Vandløb, der bugter sig gennem landskabet, er en uundværlig del af den danske natur. Derfor er det afgørende, at vi får et mere bæredygtigt vandmiljø, så vi også fremover kan have en rig natur med masser af planter og dyr. Vi har tidligere oplevet stor interesse fra kommunerne for at bidrage til, at Danmark opnår et bedre vandmiljø, og det forventer jeg også denne gang, så vi kan få endnu mere gang i indsatsen”, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Projekterne finansieres delvist af EU via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og delvist af nationale midler fra Miljø- og Fødevareministeriet. Tilskudsordningen administreres i et samarbejde mellem Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen.

Læs mere her: https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/vandloebsrestaurering/

Kontakt

Udenrigsministeriets presserådgiver Tania Glud, tlf. 24 21 62 40

Fiskeristyrelsens presserådgiver Oliver de Mylius, tlf. 22 10 96 72

Miljø- og Fødevareministeriets pressechef Jens Fuglsang Edelholt, tlf. 91 35 69 96

Information om Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriet
Asiatisk Plads 2
1448 Købehavn K

33 92 00 00http://um.dk/

Følg pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Skriv dig op her og modtag pressemeddelelser på mail. Indtast din mail, klik på abonner og følg instruktionerne i den udsendte mail.

Flere pressemeddelelser fra Udenrigsministeriet

Eva Kjer Hansen sætter undersøgelse i gang9.11.2018 07:00pressemeddelelse

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen iværksætter nu en undersøgelse, der skal afdække hvordan en lang række fejl i administrationen og sager om svig i erhvervet på fiskeriområdet kunne opstå. ”Det er nødvendigt med en grundig opfølgning på den kritik der har været af administrationen af fiskeriområdet. Vi mangler fortsat at få svar på det helt centrale spørgsmål; hvordan kunne det her ske? Det skal vi nu have belyst i en ekstern undersøgelse” udtaler fiskeriminister Eva Kjer Hansen. Undersøgelsen skal analysere de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem en årrække har været fejlbehæftet og mangelfuld. Undersøgelsen skal blandt andet se på • organisatoriske og strukturelle svagheder • ledelsesmæssige aspekter • manglende kontrol og tilsyn • manglende kompetencer Der er allerede igangsat to andre undersøgelser af tilskudsområdet. Dels en gennemgang af gamle tilskudssager for at undersøge om, der er yderligere administrative fejl og anledning til mistanke om flere sager om

Ulla Tørnæs deltager i Kinas største importmesse, China International Import Expo, som Statsministerens Særlige Repræsentant.5.11.2018 08:19pressemeddelelse

I Shanghai deltager minister for udviklingssamarbejde 5-6. november som Statsministerens Særlige Repræsentant i China International Import Expo(CIIE), hvor præsident Xi Jinping er vært. Her forventes over 100 lande, og 150.000 kinesiske og internationale indkøbere at deltage. Under CIIE vil ministeren bl.a. åbne den danske nationale pavillon, der har temaet ”Sustainability”.