Danmarks Grønne Investeringsfond

Fjordens overskydende biomasse bliver til protein

Del

Virksomheden Blå Biomasse A/S producerer muslingemel til dyrefoder – samtidig med at de renser Limfjorden for næringsstoffer og fosfor. Med finansiering fra Danmarks Grønne Investeringsfond sætter de turbo på at udvikle bioøkonomien omkring den biomasse, man får fra havet.

Når virksomheden Blå Biomasse høster blåmuslinger i Limfjorden, kan de kun afsætte de største af muslingerne på fiskeauktionen. De små muslinger kan ikke sælges til middagsbordene. Men Blå Biomasse har fundet en måde at bruge hele muslingehøsten på. I stedet for at destruere de små muslinger, bruger de restproduktet til at producere muslingemel, der kan bruges som protein til dyrefoder.

Hedeselskabet, der står bag virksomheden, startede egentlig forsøg med muslingeopdræt, fordi det hjælper med at rense fjordene for næringsstoffer og fosfor. Muslingerne er en naturlig måde at reducere overskuddet af næringsstoffer på. Men med flere års udviklingsprojekter i ryggen har de kastet sig ud i at udvikle bioøkonomien omkring havets biomasse også.

”Vores ambition er at bidrage til at udvikle bioøkonomien omkring biomasse fra havet. Det giver kun god mening at udnytte hele høsten af muslinger. I stedet for måske at brænde spildproduktet af til elektricitet og varme, kan vi ligeså godt opgradere det som et højværdiprodukt. Nemlig protein til foder,” siger Klaus Astrup Nielsen, der er bestyrelsesformand for Blå Biomasse.

Stort potentiale i at udvikle bioøkonomi

På grund af det høje næringsstofindhold i Limfjorden har fjorden gode vilkår for blåmuslinger. Med finansiering fra Danmarks Grønne Investeringsfond vil Blå Biomasse udbygge deres anlæg i Limfjorden, så de kan skalere udviklingen inden for bioøkonomi.

”Der er et stort potentiale i at udnytte den biomasse, vi i Danmark kan få fra havet og fjordene. Blå Biomasse er en rigtig interessant virksomhed for os at samarbejde med, fordi de er i gang med at udvikle højværdiprodukter fra et marint restprodukt. Vi vil rigtigt gerne hjælpe med at sikre, at de kan fortsætte deres udviklingsarbejde inden for netop dette felt,” siger Mette Skøt, udviklingsdirektør hos Danmarks Grønne Investeringsfond.

I 2019 forventer Blå Biomasse en produktion på op til 10.000 tons muslinger. Det næste udviklingsprojekt, virksomheden står overfor, er at finde en måde til bedre at udnytte muslingernes skaller på, så de kan lukke loopet helt i denne cirkulære forretningsmodel. Anvendelsen af det proteinrige muslingemel i dyrefoder, er et rigtig godt supplement til den eksisterende proteinkilde, som primært kommer fra industrifisk.

”Vi kommer til at stå over for en proteinmangel, og derfor skal der findes alternative proteinkilder. I Danmark har vi en unik position, fordi vi kan udvinde protein mange steder fra, både fra vores landbrugsaffald og fra havet. Vi tror på, at vi i fremtiden vil udnytte havets biologiske ressourcer til mere end konsumprodukter,” siger Mette Skøt.

Om Blå Biomasse A/S

Virksomheden blev etableret i 2016 i et samarbejde mellem Hedeselskabet og Thyborøn Invest, og med Hedeselskabet som majoritetsaktionær. Hedeselskabet har arbejdet med innovation og udvikling af muslingeopdræt siden 2011, og Thyborøn Invest har været involveret i konventionel musling og østers opdræt siden 2010.

Blå Biomasse har ambition om at opdrætte, forarbejde og videresælge bæredygtigt marin biomasse. Biomassen vil primært kunne bruges til foder i produktionen af f.eks. kylling eller laks. 

I dag har virksomheden fokus på at udvikle bioøkonomien omkring marin biomasse.

Bioøkonomi af den blå biomasse

Bioøkonomi handler om, at man udnytter materiale fra landbrug, skov og hav samt fra organisk affald til at udvikle nye produkter.

Opdræt af blåmuslinger er et anerkendt og bæredygtigt virkemiddel til rensning af de danske fjorde. Når Blå Biomasse udnytter hele høsten af muslinger, fremfor blot den del der kan afsættes som fødevare, er de med til at understøtte udviklingen af bioøkonomi i Danmark.

Anvendelsen af det proteinrige muslingemel i dyrefoder, er et rigtig godt supplement til den eksisterende proteinkilde, som primært kommer fra industrifisk.

En årlig produktion på 10.000 tons muslinger vil forbedre vandmiljøet i Limfjorden, da der årligt fjernes ca. 130 tons kvælstof og ca. 10 tons fosfor.

Kontakter

Linea Søgaard-Lidell
Senior kommunikationsrådgiver, Danmarks Grønne Investeringsfond
lsl@gronfond.dk / 22 13 58 55

Klaus Astrup Nielsen
Bestyrelsesformand, Blå Biomasse A/S
klan@hedeselskabet.dk / 87 28 11 33

Billeder

Information om Danmarks Grønne Investeringsfond

Danmarks Grønne Investeringsfond
Danmarks Grønne Investeringsfond
Strandvejen 104A
2900 Hellerup

http://gronfond.dk

Danmarks Grønne Investeringsfond er en selvstændig statslig lånefond, der har til formål at medfinansiere investeringer, som fremmer en grøn omstilling af det danske samfund.

Fonden vil være med til at bygge bro mellem traditionelle finansieringskilder og egenkapital og opererer med et både grønt og kommercielt fokus. Projekterne ligger inden for vedvarende energi, energibesparelser og ressourceeffektivitet.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Grønne Investeringsfond

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Grønne Investeringsfond

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum