Hjørring Kommune

Fire nordjyske kommuner får støtte til at fortsætte langsigtet efteruddannelse for lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen

Del

Folkeskolerne i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Mariagerfjord kommuner får ni millioner kroner fra A.P. Møller Fonden til at fortsætte deres langsigtede indsats for at styrke samarbejdet på skolerne om elevernes læring og trivsel.

De fire nordjyske kommuner Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Mariagerfjord har fået tildelt ni millioner kroner i støtte fra A.P. Møller Fonden. Støtten betyder, at folkeskolerne kan fortsætte den indsats, de har lavet de sidste tre år med at styrke det faglige samarbejde om undervisningen på kommunernes skoler. Sigtet er klart: At styrke de nordjyske elevers læring, trivsel og dannelse, så de får et endnu større udbytte af undervisningen.

Chef for Skole og Dagtilbud Peter Larsen, Hjørring Kommune:

"Det professionelle læringsfællesskab er ikke et mål i sig selv, men et rum med fælles fokus, forpligtelse og fagligt sprog, der kan styrke lærere og pædagogers didaktiske refleksion og praksisudvikling - på vegne af elevernes læring, trivsel og dannelse".

Skruer op for det faglige samarbejde

De ni millioner kroner i støtte skal konkret bruges til efteruddannelse og faglig udvikling for lærere, pædagoger og ledere på skolerne, så de blandt andet kan kvalificere deres teamsamarbejde og skrue op for det tværfaglige samarbejde i de fire kommuners skolevæsener. Et af målene med indsatsen er, at læreres og pædagogers teammøder på skolerne i endnu højere grad zoomer ind på elevernes læring, trivsel og dannelse og at der bliver skabt stærkere sammenhæng mellem fagene.

Det tager tid at udvikle skolen

Indsatsen, som kommunerne har fået støtte fra A.P. Møller Fonden til, er en fortsættelse af projektet PLF Nord, hvor både lærere, pædagoger og skoleledere gennem tre år har arbejdet med at videreudvikle mødeledelsen, måden skolerne analyserer data på og de systematiske samtaler om elevernes læring. Alt sammen med henblik på at styrke undervisningen og derigennem elevernes læring, trivsel og dannelse. Den form for udviklingsarbejde kræver tid, og selvom man er kommet godt i gang på kommunernes skoler, er der behov for at fortsætte indsatsen. De fire kommuner har derfor søgt og fået fondsstøtte, der nu gør det muligt at iværksætte PLF Nord 2.0. Det forudgående projekt var støttet af A.P. Møller Fonden med over 10 mio. kr.

”Det er glædeligt, at de fire kommuner ønsker at fortsætte det ambitiøse og perspektivrige udviklingsarbejde, de tog hul på for tre år siden. Fonden støtter gerne langsigtet udviklingsarbejde som dette, der kræver både tålmodighed, klar prioritering samt at der læres og justeres undervejs. Det væsentligt, at der er et klart fokus på, at efteruddannelsesindsatsen og det styrkede faglige samarbejde i de fire kommuner slår igennem i undervisningen og dermed gør en forskel for elevernes læring, trivsel og dannelse”, udtaler sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden Hans Kristian Kristensen.

Initiativet bliver evalueret af professor Ane Qvortrup fra Syddansk Universitet. Evalueringen kommer til at foregå løbende, så den undervejs i forløbet bidrager til det faglige arbejde på skolerne.

Fakta

  • PLF Nord 2.0 er et tre årigt kompetenceudviklingsprojekt (2019-2022) for skoler i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune og Mariagerfjord Kommune.
  • Projektet støttes med 9 millioner kroner af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.
  • Det er Dafolo A/S, Impact Uddannelse og LEAD der sammen står for kompetenceudviklingen.

Kontakter

Carsten Otte, projektleder PLF Nord 2.0 og skolechef i Brønderslev Kommune, tlf. 99 45 44 06.

Peter Larsen, chef for Skole og Dagtilbud, Børne- og Undervisningsforvaltningen i Hjørring Kommune, peter.larsen@hjoerring.dk.

Information om Hjørring Kommune

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

72 33 33 33https://hjoerring.dk/

Hjørring Kommune er med sine knap 65.000 indbyggere den anden største kommune i Nordjylland. Du finder os centralt placeret i Vendsyssel og dermed i centrum af Skandinavien og Nordeuropa. Klik dig videre og bliv meget klogere på Hjørring Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Hjørring Kommune rykker vedligeholdelsesprojekter frem for at hjælpe erhvervslivet25.3.2020 20:55:27 CETPressemeddelelse

Byrådet i Hjørring Kommune har besluttet, at fremrykke vedligeholdelsesprojekter til over 30 millioner kroner. Dermed giver vi det bidrag, som vi har mulighed for p.t. til at sikre, at der er opgaver til bygge- og anlægsbranchen i den kommende tid, hvor mange andre opgaver sættes i stå. Dermed bliver det muligt at gennemføre en lang række opgaver på denne side af sommerferien, der ellers først var planlagt til gennemførelse henover sommeren og efteråret. Det gælder blandt andet renoverings- og vedligeholdelsesopgaver på skoler og daginstitutioner. - Vi ønsker, at støtte erhvervslivet med de værktøjer vi har i en tid, hvor konsekvenserne af Coronavirus rammer hårdt. Derfor håber vi, at dette kan være med til at holde gang i ordrebogen. Vi ser det som helt naturligt, at vi hjælper, og gør det vi kan i en svær tid samtidig med, at vi må gøre opmærksom på, at vores muligheder er begrænsede. Så langt hovedparten af hjælpen skal komme fra de statslige hjælpepakker, lyder det fra borgmester A

Hjørring Kommune fremrykker betalinger til private virksomheder17.3.2020 11:16:23 CETPressemeddelelse

Hjørring Kommune har besluttet at fremskynde betalinger til private virksomheder og samarbejdspartnere. - Vi ønsker, at give vores private leverandører og samarbejdspartnere en hjælpende hånd i forhold til deres kassebeholdning. Konsekvenserne af Coronavirus rammer vores erhvervsliv hårdt, og det er et fælles ansvar, at vi hjælper hinanden under disse særlige omstændigheder, siger borgmester Arne Boelt (S). Det betyder i praksis, at regningerne bliver betalt samme dag, som de bliver bogført fremfor med de normale og gældende betalingsfrister. Disse betalinger vil blive gennemført af økonomimedarbejdere, der i øjeblikket arbejder hjemmefra. Beslutningen om at fremskynde alle betalinger er truffet af et enigt Økonomiudvalg.

Udspillet til udligningsreform bekymrer6.2.2020 09:56:20 CETPressemeddelelse

Som gruppeformænd i Hjørring Kommunes byråd er vi blevet orienterede om konsekvenserne af regeringens udspil til en udligningsreform. Hvis udspillet bliver vedtaget, vil det have alvorlige konsekvenser for servicen i Hjørring Kommune. I værste fald står vi med en udfordring på 200 millioner kroner årligt fra 2023 og frem. Dette undrer, da vi er betegnet som en særligt udfordret kommune i udspillet. På samme tid er vi allerede i dag nødt til at bruge færre penge end landsgennemsnittet på langt de fleste serviceområder. Dette skyldes, at vi efter refusionsreformen langt fra får de penge til dækning af de overførselsudgifter, som vores borgere skal have. Det var netop denne udfordring, som reformen skulle løse. Vi appellerer derfor til, at Folketingets partier sikrer, at en udligningsreform får et væsentligt andet indhold, så alle kommuner får mulighed for at levere nogenlunde samme service til vores børn og ældre. Når engang en reform er faldet på plads, vil vi tage initiativ til at borg

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum