Hjørring Kommune

Fire nordjyske kommuner får støtte til at fortsætte langsigtet efteruddannelse for lærere, pædagoger og ledere i folkeskolen

Del

Folkeskolerne i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Mariagerfjord kommuner får ni millioner kroner fra A.P. Møller Fonden til at fortsætte deres langsigtede indsats for at styrke samarbejdet på skolerne om elevernes læring og trivsel.

De fire nordjyske kommuner Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Mariagerfjord har fået tildelt ni millioner kroner i støtte fra A.P. Møller Fonden. Støtten betyder, at folkeskolerne kan fortsætte den indsats, de har lavet de sidste tre år med at styrke det faglige samarbejde om undervisningen på kommunernes skoler. Sigtet er klart: At styrke de nordjyske elevers læring, trivsel og dannelse, så de får et endnu større udbytte af undervisningen.

Chef for Skole og Dagtilbud Peter Larsen, Hjørring Kommune:

"Det professionelle læringsfællesskab er ikke et mål i sig selv, men et rum med fælles fokus, forpligtelse og fagligt sprog, der kan styrke lærere og pædagogers didaktiske refleksion og praksisudvikling - på vegne af elevernes læring, trivsel og dannelse".

Skruer op for det faglige samarbejde

De ni millioner kroner i støtte skal konkret bruges til efteruddannelse og faglig udvikling for lærere, pædagoger og ledere på skolerne, så de blandt andet kan kvalificere deres teamsamarbejde og skrue op for det tværfaglige samarbejde i de fire kommuners skolevæsener. Et af målene med indsatsen er, at læreres og pædagogers teammøder på skolerne i endnu højere grad zoomer ind på elevernes læring, trivsel og dannelse og at der bliver skabt stærkere sammenhæng mellem fagene.

Det tager tid at udvikle skolen

Indsatsen, som kommunerne har fået støtte fra A.P. Møller Fonden til, er en fortsættelse af projektet PLF Nord, hvor både lærere, pædagoger og skoleledere gennem tre år har arbejdet med at videreudvikle mødeledelsen, måden skolerne analyserer data på og de systematiske samtaler om elevernes læring. Alt sammen med henblik på at styrke undervisningen og derigennem elevernes læring, trivsel og dannelse. Den form for udviklingsarbejde kræver tid, og selvom man er kommet godt i gang på kommunernes skoler, er der behov for at fortsætte indsatsen. De fire kommuner har derfor søgt og fået fondsstøtte, der nu gør det muligt at iværksætte PLF Nord 2.0. Det forudgående projekt var støttet af A.P. Møller Fonden med over 10 mio. kr.

”Det er glædeligt, at de fire kommuner ønsker at fortsætte det ambitiøse og perspektivrige udviklingsarbejde, de tog hul på for tre år siden. Fonden støtter gerne langsigtet udviklingsarbejde som dette, der kræver både tålmodighed, klar prioritering samt at der læres og justeres undervejs. Det væsentligt, at der er et klart fokus på, at efteruddannelsesindsatsen og det styrkede faglige samarbejde i de fire kommuner slår igennem i undervisningen og dermed gør en forskel for elevernes læring, trivsel og dannelse”, udtaler sekretariatsleder i A.P. Møller Fonden Hans Kristian Kristensen.

Initiativet bliver evalueret af professor Ane Qvortrup fra Syddansk Universitet. Evalueringen kommer til at foregå løbende, så den undervejs i forløbet bidrager til det faglige arbejde på skolerne.

Fakta

  • PLF Nord 2.0 er et tre årigt kompetenceudviklingsprojekt (2019-2022) for skoler i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune og Mariagerfjord Kommune.
  • Projektet støttes med 9 millioner kroner af A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.
  • Det er Dafolo A/S, Impact Uddannelse og LEAD der sammen står for kompetenceudviklingen.

Kontakter

Carsten Otte, projektleder PLF Nord 2.0 og skolechef i Brønderslev Kommune, tlf. 99 45 44 06.

Peter Larsen, chef for Skole og Dagtilbud, Børne- og Undervisningsforvaltningen i Hjørring Kommune, peter.larsen@hjoerring.dk.

Information om Hjørring Kommune

Hjørring Kommune
Hjørring Kommune
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

72 33 33 33https://hjoerring.dk/

Hjørring Kommune er med sine knap 65.000 indbyggere den anden største kommune i Nordjylland. Du finder os centralt placeret i Vendsyssel og dermed i centrum af Skandinavien og Nordeuropa. Klik dig videre og bliv meget klogere på Hjørring Kommune.

Følg pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Hjørring Kommune

Hjørring Kommune vil hjælpe børnefamilierne og bilbørnene!31.7.2020 10:38:31 CESTPressemeddelelse

Det kan være svært at få dit barn til at transportere sig selv, men vi er her for at hjælpe dig. Sig nej – dit barn kan selv. Sådan lyder opfordringen i en ny kampagne fra otte nordjyske kommuner, der står sammen om at motivere og opfordre til, at børn og unge mellem 9 og 15 år selv kommer i skole. Når børn og unge selv kommer i skole - enten på cykel, ved at gå eller på anden måde transporterer sig selv - så er der stort set kun positive sidegevinster.

Genåbning af ældrecentre i Hjørring Kommune1.7.2020 15:42:01 CESTPressemeddelelse

I dag har Sundheds- og Ældreministeriet udsendt en bekendtgørelse, som også træder i kraft i dag. Det betyder, at alle kommuner nu skal genåbne for besøg både ude og inde på alle ældrecentre. - Vi arbejder på højtryk for at efterkomme den nye bekendtgørelse herunder mulighed for besøg både ude og inde på vores ældrecentre. På samme tid er vi dog fortsat nødt til at være forsigtige, og det vil tage nogle dage før vi mener, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne for besøg indendørs. Vi kan ikke med så kort varsel implementere de forholdsregler, vi vurderer, der er nødvendige for at passe på vores ældre borgere, siger direktør for Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen Leif Serup. Han regner med, at det på mandag igen bliver muligt at komme på indendørsbesøg på de kommunale ældrecentre. Dog vil besøgsrestriktionerne for beboerne på Vendelbocenteret blive opretholdt indtil videre. Forsigtighedsprincippet er udgangspunktet ved besøg på kommunens ældrecentre. Derfor vil der være f

Tal fra SSI: Antallet af nye smittede falder i Hjørring Kommune og det betyder lempelser af midlertidige restriktioner26.6.2020 13:38:42 CESTPressemeddelelse

De nyeste tal fra Statens Serum Institut opgjort på kommuneplan viser, at antallet af nye smittetilfælde de seneste syv dage i Hjørring Kommune har været faldende og ligger i dag på niveau med andre kommuner. - Der er således ikke en større risiko ved at gå på stranden i Løkken end ved at gå en tur på Strøget i København. Derfor kan alle medarbejdere, borgere og turister være helt trygge ved at færdes rundt i kommunen. Det er fortsat afgørende, at vi alle sammen fortsat følger generelle anbefalinger - ligesom alle steder i landet: hold afstand og sørg for god håndhygiejne, siger kommunaldirektør Tommy Christiansen. Det er i dag besluttet, at de særlige restriktioner, der blev iværksat da smitten brød ud på Vendelbocenteret, gradvis nu bliver ophævet. I løbet af den kommende uge vil det igen blive muligt at aflægge besøg på et af kommunens øvrige ældrecentre, som udgangspunkt dog kun på udearealer. Besøgsrestriktionerne for beboerne på Vendelbocenteret opretholdes indtil videre. En rækk

Medarbejderne i ældreplejen yder en kæmpe indsats – anerkend dem for det23.6.2020 12:34:06 CESTPressemeddelelse

De sidste par uger har været udfordrende på Vendelbocentret og i kommunens ældrepleje generelt. Desværre har flere medarbejdere fra kommunens ældreområde de seneste dage oplevet uheldige episoder, grænsende til chikane. Episoderne har både fundet sted i medarbejdernes arbejdstid såvel som i deres fritid. Det er naturligvis helt uacceptabelt og uordentligt. Vi er vidende om, at det for en medarbejder, der tager vagter på Vendelbocenteret, har fået konsekvenser for ægtefællens mulighed for at møde på arbejde. Et andet eksempel er en medarbejder, der blev kontaktet i en dagligvarebutik, med besked om at kommunens medarbejdere ikke havde noget at gøre der. - Vi er både vrede og skuffede over, at vores medarbejdere får sådan en medfart. Det hører ingen steder hjemme. Det er jo nogle af de medarbejdere, der har kæmpet og fortsat kæmper en brav kamp, for at udføre de mange ekstra tiltag, der skal stoppe smitten i at brede sig. Det er svære forhold at arbejde under. Samtidig gør de deres yders

Smittetilfælde på skoler har relation til allerede kendte smittekæder18.6.2020 17:42:39 CESTPressemeddelelse

I dag er to elever konstateret smittet på Lundergårdskolen. Den seneste uge er der også blevet konstateret smittede elever på henholdsvis Bagterpskolen og Højene Skole. Alle smittetilfælde på samtlige skoler i Hjørring Kommune har relation til allerede kendte smittekæder. Hjørring Kommune arbejder fortsat tæt sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed såvel som Sundhedsstyrelsen for hurtigst muligt at begrænse smitten. På forsiden af www.Hjørring.dk findes et fuldt overblik over de tiltag kommunen har iværksat for at begrænse nye smittetilfælde.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum