Region Hovedstaden

Finanslovspenge til generationsforureninger i Region Hovedstaden

Del
Indsatser over for de omfangsrige generationsforureninger Collstrop, Lundtoftevej, Naverland og Skuldelev kan sættes i gang med penge fra finansloven. Alle fire generationsforureninger er med i første fase af den genopretningsplan, som Danske Regioner er blevet enige om.

Rent drikkevand og ren natur skal reddes af de nye finanslovspenge, som bl.a. skal gå til at forhindre det kræftfremkaldende arsen i at nå vandløb i det beskyttede Natura2000-område ved Esrum Sø nord for Collstropgrunden i Gribskov, Nordsjælland.

Derfor er det i sidste øjeblik, at regeringen med støttepartier har afsat penge til at prioritere Danske Regioners liste med generationsforureninger, som er så omfangsrige og dyre at rense op, at regionerne må afvente statslig medfinansiering.

Generationsforureninger dækker over de 10 jordforureningssager i Danmark, der koster mere end 50 mio. kr. at undersøge og oprense. Grundene har en forureningsgrad og et omfang, der kan få konsekvenser for mange generationer fremover, hvis der ikke bliver gjort noget ved dem.

- Et af vores vigtigste politiske mål i Region Hovedstaden er at beskytte vores drikkevand. Finanslovsaftalen betyder, at vi nu kan sætte ekstra ind for at rydde op i fortidens synder og forhindre kraftig forurening i at sprede sig yderligere til grundvand og natur. Lige nu siver de farlige arsenforbindelser fra Collstropgrunden langs grøftekanterne og videre til de fredede naturarealer ved Esrum Sø, og derfor skal der sættes ind nu. Bevillingen er et skridt i den rigtige retning for at få rettet op på fortidens miljøsvineri, men der er ikke tvivl om, at opgaven kræver endnu flere penge, hvis vi skal nå i mål med oprydningen og sikre rent drikkevand også i fremtiden, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Det gør Region Hovedstaden nu
Pengene kommer som en del af finansloven 2021 og aftalen om stimuli og grøn genopretning indgået mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Indsatsen bliver mangeårig og arbejdet vil forventeligt fortsætte frem mod 2033, står der i finansloven. Foreløbig afsættes de 630 mio. kr. over perioden 2021-2025.

Her og nu skal Region Hovedstaden i gang med at oprense og lave afværgeindsatser for de nye penge.

For hver af de fire grunde vil der være udgifter i størrelsesordenen 3-6 mio. kr. i 2021-2023 til midlertidige afværgeindsatser og forundersøgelser. Herefter vil et større beløb skulle afsættes, når grundlaget for en større og mere effektiv løsning er på plads.

Fakta:

Fredet natur ved Collstropgrunden, Hillerød
Der igangsættes en midlertidig afværgeløsning, der skal hindre, at arsenforureningen spredes til det beskyttede Natura2000-område, som ligger få hundrede meter nord for grunden. Samtidig kan regionen gå i gang med at gennemføre pilottests, som skal danne grundlag for valg af en langtidsholdbar løsning til et større beløb.
Indsatsen bygger på en ny analyse udført af ingeniørfirmaet COWI i samarbejde med Geosyntec, GEUS og Colombia University for Region Hovedstaden med henblik på at få de nyeste teknologier i spil på det 58.000 m2 store område, som er forurenet med arsen, krom og kobber fra en tidligere træimprægneringsindustri.

Området er hegnet ind, så børn og voksne ikke kommer i kontakt med den forurenede jord. Regionen har løbende overvåget forureningen og Naturstyrelsen Nordsjælland har fjernet forurenet bundfald fra grøfter i området.

Åer og grundvandssikring ved Lundtoftevej, Lyngby
Regionen igangsætter forundersøgelser, pumpetest og grundvandsmodellering, så man bl.a. får kortlagt de geologiske forhold i undergrunden forud for den løsning, der har mest effekt i forhold til at afskære forureningen fra at spredes yderligere i grundvandet.

Forureningen ved Lundtoftevej skyldes produktion af hårde hvidevarer i perioden 1948-1995. Der blev brugt syrer, malinger, lakker samt opløsningsmidler til affedtning af metaldele. I dag er jord og grundvand forurenet med klorerede opløsningsmidler.

Forureningen er spredt i grundvandet i et stort område ud under Helsingørmotorvejen, og det vurderes, at der ligger mindst 3,3 tons forurening.

Grundvandssikring ved Naverland, Glostrup
Regionen vil modne afværgeindsatsen overfor de lettest tilgængelige ca. otte meter jord ved Naverland. Samtidig igangsættes arbejdet med at afgrænse og teste, hvilke afværgemetoder der kan anvendes i det meget forurenede og dybereliggende kalkmagasin.

Naverland 26 i Glostrup er tidligere central for distribution af klorerede opløsningsmidler til sjællandske renserier. Her blev stofferne hældt i en nedgravet tank eller opbevaret i tromler. Mængden af klorerede opløsningsmidler, der har været håndteret, skønnes at være ca. 7.500 tons. Håndteringen har medført store spild, der i dag ses som massiv forurening i jord og grundvand, spredt helt op til to km fra grunden.

Siden 2008 har Region Hovedstaden pumpet forurenet grundvand op for at begrænse spredningen. Det er meget effektivt og fjerner ca. 100 kg klorerede opløsningsmidler om året. Alligevel er der risiko for drikkevandet i området.

Grundvandssikring ved Vestergade, Skuldelev
Der er afsat midler til at undersøge og afklare omfanget af indsatsen i forhold til grundvandet ved Vestergade i Skuldelev. Grunden har tidligere huset en metalvirksomhed og er forurenet med klorerede opløsningsmidler, som er blevet brugt til affedtningen af metalflader.

Via utætte kloakker er klorerede opløsningsmidler spredt under store dele af byen og til gadekæret, så der i dag er en omfattende forurening i jord og grundvand. Region Hovedstaden har gennemført undersøgelser og oprensninger med fokus på de kraftigst forurenede områder i Skuldelev og de boliger, som har været berørt af forureningen. I dag er der ikke længere risiko for indeklimaet i boligerne.

Yderligere information:

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), via pressevagten, tlf.: 70209588.

Formand for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden, Kim Rockhill (S), via pressevagten, tlf.: 70209588.

Information om Region Hovedstaden

Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød

38 66 50 00http://www.regionh.dk/

Følg pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Region Hovedstaden

Ny undersøgelse: Kronisk sygdom rammer socialt skævt28.3.2023 06:09:04 CEST | Pressemeddelelse

Stor undersøgelse viser, at borgere i hovedstadsregionen med kort uddannelse og uden arbejde har flere kroniske sygdomme som diabetes, KOL, slidgigt og angst. Den sociale ulighed er vokset for flere kroniske sygdomme. Ca. dobbelt så mange unge kvinder har i 2021 fået konstateret angst sammenlignet med 2013. Næsten hver tredje har kroniske smerter. Færre har depression; til gengæld rammes næsten dobbelt så mange kvinder som mænd.

Succesfuldt samarbejde fører nu til permanent First Responder-ordning ved hjertestop24.3.2023 08:30:00 CET | Pressemeddelelse

For at sikre borgerne en hurtig og effektiv livreddende hjælp ved hjertestop blev der i juni 2018 igangsat et samarbejde i form af et pilotprojekt mellem Hovedstadens Beredskab, Beredskab Øst, Tårnby Brandvæsen og Region Hovedstaden. Formålet var at sikre borgerne en hurtigere hjælp ved hjertestop, samt en mere optimal udnyttelse af ressourcer og kompetencer på tværs af redningsberedskaberne og sundhedsberedskabet. Efter en række gode resultater gøres samarbejdet – også kaldet First Responder-ordningen – nu permanent.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum