Produktionsskoleforeningen

Finanslovsforslaget 2019 – Produktionsskoleforeningens synspunkter

Del

Alle unge på FGU er inviteret til spisning hver dag – det blev de, da politikerne besluttede, at FGU-eleverne skal have et eller flere måltider mad gratis. Men aftalepartierne løb fra regningen, for i aftalen om FGU fulgte der ikke penge med til kostforpligtelsen. Det er ikke i orden – når man inviterer gæster på mad, skal man også betale, hvad det koster!

1. KOSTFORPLIGTELSEN PÅ FGU ER IKKE FINANSIERET – DER MANGLER 35 MIO. KR. I 2019

Eleverne på Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal have ordentlig mad og præsenteres for gode livsvaner – og det er FGU-institutionernes forpligtelse at yde et eller flere gratis måltider. Det er en del af den politiske aftale. Og det er rigtig godt: Måltidet giver de unge gode vaner, det giver energi til dagens arbejde og vi ved, at sund mad højner elevernes læring. Derudover er det fælles måltid en hjørnesten i god skolekultur.

Alt er faktisk godt ved det gratis måltid – bortset fra pengene. For politikerne bag aftalen gav ikke FGU-institutionerne penge med til at løfte kostforpligtelsen. Måske fordi den gratis mad kom ind som noget af det allersidste i forhandlingerne… Uanset årsagen er faktum, at man ikke hævede taxameterets størrelse som følge af kostforpligtelsen. Der er lavet en aftale – ambitiøs og med rigtig gode takter. Men det kan ikke nytte at finansieringen mangler. Lad nu handling følge ord, så de nye institutioner får en reel mulighed for at løfte ambitionerne omkring FGU.

Ift. økonomi regner vi i Produktionsskoleforeningen med 25 kr. pr. elev pr. dag. Det giver en samlet udgift på 35 mio. kr. for 2019. Vi mener, pengene bør findes i Finansloven til gavn for både de unge og samfundet.

2. PRODUKTIONSSKOLERNE OG KUU SKAL FRITAGES FOR OMPRIORITERINGSBIDRAGET PÅ 2 %

Produktionsskolerne er i fuld aktivitet helt frem til 31/7 2019, hvorefter de pr. 1/8 2019 integreres som central del af den ny FGU. Produktionsskolerne mærkes i tiden frem mod FGU af uroen på området, og mange skoler er økonomisk nødlidende. Det er alvorligt for produktionsskolerne, men det er også alvorligt for FGU-institutionerne, som i høj grad skal bygge på produktionsskolerne. Situationen er parallel for Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU).

I Produktionsskoleforeningen mener vi, at fritagelsen for omprioriteringsbidraget for FGU de første to år bør udvides, så det i 2019 omfatter produktionsskolerne og KUU frem mod overgangen til FGU.

Nøgleord

Kontakter

Axel Hoppe
Sekretariatsleder, Produktionsskoleforeningen
mail: axel@psf.nu
tlf.: 28952120

Billeder

Information om Produktionsskoleforeningen

Produktionsskoleforeningen
Produktionsskoleforeningen
Dæmningen 33, 2. tv
7100 Vejle

7582 2055http://www.psf.nu

Produktionsskoleforeningen er interesseorganisation for produktionsskolene i Danmark.

Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den unge kan og hvordan den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men suppleres af et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø på skolen. Målet for produktionsskoleforløbet er deltagerens faglige, personlige og sociale udvikling.

Fra 1. august 2019 overgår produktionsskolerne til det nye tilbud: Forberedende Grunduddannelse. 

Følg pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Produktionsskoleforeningen

Produktionsskolerne på Folkemøde - mere end snak!4.6.2018 13:55:08 CESTPressemeddelelse

Lige om lidt rejser politikere, organisationsfolk, pressen og Hr. og Fru Danmark til Folkemøde på Bornholm for at tale med hinanden om samfundsrelevante emner. Siden 2012 har produktionsskolerne også været i Allinge i juni. Og ligesom alle andre, er vi der for at fortælle om noget af det, der ligger os mest på sinde, nemlig at, den praktiske vej skal styrkes, hvis vi vil give alle unge en fair chance for at få en uddannelse.

Aftale om bedre veje til uddannelse og job: Produktionsskolerne ser positivt på forliget13.10.2017 20:43:44 CESTPressemeddelelse

I Produktionsskoleforeningen er vi overordnet godt tilfredse med den aftale, der er indgået. Forberedende Grunduddannelse (FGU) bliver en praktisk uddannelsesvej, og vi ser flere gode elementer. For os er der nu to helt centrale fokuspunkter: Det ene er det store arbejde, der ligger forude med at realisere aftalen - vi er klar til at tage fat. Det andet er overgangen frem til FGUs opstart i august 2019. Det er vigtigt, at det forberedende område står stærkt helt frem til den tid. Ellers er der ikke noget at bygge FGU op om i 2019.

Produktionsskolerne bløder! Nedsat skoleydelse fører til massiv elevnedgang på produktionsskolerne14.8.2017 15:13:38 CESTPressemeddelelse

I finanslov 2017 blev produktionsskoleydelsen nedsat til et niveau, der ligger under både SU og uddannelseshjælp/kontanthjælp. Produktionsskolerne oplever lige nu en massiv nedgang i elevtal som følge af den nedsatte skoleydelse. En tidligere rundspørge på landets produktionsskoler viste, at der er et gennemsnitligt fald i elevoptag på ca. 30 %. Den nedadgående tendens bekræftes nu af ministeriets aktivitetstal. Det er skidt for de unge, der møder en barriere på deres vej til uddannelse, det er skidt for skolerne, der mange steder er tvunget til nedskæringer, og det er skidt for samfundet, at vi svigter de unge og spænder ben for en ny Forberedende Grunduddannelse.

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum