Business Wire

FERRING-PHARMACEUTICALS

Del

Ferring bekendtgør banebrydende og inkluderende fordelspakke ved familieforøgelse for alle dets mearbejdere i hele verden

Ferring Pharmaceuticals er dedikeret til at bidrage til at skabe familier i enhver form og størrelse. Som en del af denne forpligtelse har Ferring bekendtgjort introduktionen af en ny global fordelspakke til sine medarbejdere i forbindelse med familieforøgelse. Den holistiske tre-lags-støttemodel indeholder økonomiske familieforøgelsesfordele, en banebrydende 26-ugers global minimumsstandard for lige betalt forælderorlov til både fødende og ikke-fødende forældre, såvel som en øget opmærksomhed og støtte på arbejdspladsen.

Der er multimedier i denne pressemeddelelse. Se hele meddelelsen her: https://www.businesswire.com/news/home/20220708005183/da/

Den omfattende pakke anerkender kompleksiteten ved at opbygge en familie og stræber efter at åbne op for forskellige familieforøgelsesmuligheder ved at fjerne økonomiske barrierer og give adgang til kvalitetspleje. Ubegrænset økonomisk støtte gives inden for rammerne af leverandørens tjenester.

Ferrings støttepakke giver lige muligheder for at blive forælder uanset medicinske behov, personlige omstændigheder eller familiestruktur. Dette inkluderer bl.a. den påkrævede økonomiske støtte for adgang til fertilitetsbehandlinger, surrogatprogrammer, adoption, ægnedfrysning, rådgivning og relaterede tjenester. Derudover sikrer det, at medarbejdere følger sig støttet i deres rejse imod familieforøgelse, samt at betalt orlov er tilgængelig til fertilitetsbehandling og adoptionsprocedurer.

Baseret på en længere varende aftale om fertilitetsydelser, som amerikanske kollegaer tilbydes via udbyderen Progny, har Ferring nu ansat Carrot til at støtte deres medarbejdere i resten af verden.

Barnløshed er et betydeligt klinisk problem, som anslås at påvirke 1 ud af 6 heteroseksuelle par i verden.1,2 Forskning har vist, at de negative effekter ved barnløshed er markante og, at der er en klar forskel på antallet af mennesker, som oplever psykiske problemer pga. barnløshed sammenlignet med det antal, der søger hjælp til at håndtere disse psykiske problemer.3 Den underliggende praktiske støtte leveret af den nye pakke vil være støtte af medarbejdernes mentale velbefindende med fire ugers betalt orlov ved for eksempel abort samt rådgivningstjenester tilbudt alle medarbejdere fra begyndelsen af deres fertilitetsrejse.

“Hos Ferring er vi dedikerede til at advokere for alles ret til at opbygge en familie, uanset hvem du er, hvor du bor, eller hvem du elsker. Den nye støttepakke til familieforøgelse sikrer en global standard for støtte, uanset placering, rolle eller familieomstændigheder. Den gør ingen antagelser om køn, seksuel orientering eller parforholdsstatus eller om forældreroller eller ansvar i de tidlige børnepasningsstadier", siger Christelle Beneteau, ledende komitémedlem og ledende HR-funktionær hos Ferring Pharmaceuticals.

Christelle tilføjede: “Da vi stræber efter at være et godt eksempel ved at blive en fertilitets- og familievenlig arbejdsgiver, er jeg utroligt stolt af denne verdensførende, omfattende og inkluderende pakke. Alle vores medarbejdere bidrager samlet til at fremme vores mission om at opbygge familier og hjælpe mennesker med at leve bedre liv. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at støtte dem i deres egne familieforøgende rejser, fjerne barrierer og skabe et miljø, hvor de er i stand til at fokusere på deres familier på dette vigtige tidspunkt."

Som førende globalt sundhedsvirksomhed inden for Reproduction Medicine & Maternal Health stræber Ferring efter at fremme sin #ProjectFamily-forpligtelse ved at skabe en fertilitets- og familievenlig oplevelse på arbejdspladsen. Ligeledes ønsker man at øge opmærksomheden på oplevelserne forbundet med familieforøgelsesrejser og til at fremelske støtte, respekt og forståelse på alle dets arbejdspladser. Gennem uddannelse, awareness kampagner og åben dialog vil Ferring sikre, at dets nye familieforøgende støttepakke går længere end økonomisk støtte eller orlovspolitikker og skaber en verdensførende familie- og fertilitetsvenlig arbejdsplads.

Om Ferring Pharmaceuticals

Ferring Pharmaceuticals er et forskningsdrevet, specialebiofarmacutisk selskab, som er dedikeret til at hjælpe mennesker over hele verden med at opbygge familier og leve bedre liv. Ferring har hovedkvarter i Saint-Prex, Schweiz, og er leder inden for Reproductive Medicine and Maternal Health, samt af særlige områder inden for gastroenterologi og urologi. Ferring har udviklet behandlinger for mødre og babyer i over 50 år og har en portefølje, som dækker behandlinger fra undfangelse til fødsel. Det privatejede Ferring blev grundlagt i 1950 og beskæftiger nu ca. 6.000 mennesker over hele verden. Ferring har datterselskaber i mere end 50 lande og markedsfører sine produkter i 110 lande.

Find ud af mere på www.ferring.com , eller få kontakt med os på Twitter , Facebook , Instagram , LinkedIn og YouTube .

Bemærk: Tilgængeligheden af økonomisk støtte og adgang til nogle personalegoder er underlagt overholdelse af lokal lovgivning.

# # #

Henvisninger:

1 European Society of Human Reproduction and Embryology (Det Europæiske Selskab for Human Reproduktion og Embryologi), ART Factsheet 2018. Findes på: https://www.eshre.eu/Press-Room/Resources . Sidst tilgået i marts 2022.

2 World Health Organization (Verdenssundhedsorganisationen). Infertility (Infertilitet). Findes på https://www.who.int/health-topics/infertility#tab=tab_1 . Sidst tilgået i marts 2022.

3 Boivin J et al. Tailored support may be required to reduce the impact of the infertility journey on mental health, relationships and daily lives of infertile patients and partners to infertile patients. Reproductive Biomedicine online. March 2022. (Skræddersyet støtte kan være påkrævet for at reducere virkningen af infertilitetsrejsen på mental sundhed, relationer og dagliglivet for infertile patienter og partnere til infertile patienter. Reproduktiv biomedicin online. Marts 2022.) DOI: https://doi.org/10.1016/j.rbmo.2022.01.015

Originalsprogsudgaven af denne bekendtgørelse er den officielle, autoriserede version. Oversættelserne er kun tænkt som en hjælp og bør sammenholdes med kildesprogsteksten, der som den eneste er juridisk bindende.

Link:

ClickThru

Information om Business Wire

Business Wire
Business Wire
101 California Street, 20th Floor
CA 94111 San Francisco

http://businesswire.com