Faxe Kommune

Faxe Kommunes robotforsøg er nu internationalt

Del

Faxe Kommunes brug af robotten Beam til samtaler mellem en praktiserende læge og patienter på Rehabiliteringscenter Grøndal indgår i et forskningsprojekt på Københavns Universitet. Ph.d-stipendiat Rikke Nielsen fra Faxe tager data fra det unikke Faxe-forsøg med til konference i Bristol.

Rikke Nielsen har gennem flere år forsket i, hvad der sker, når mennesker benytter sig af video til at kommunikere med hinanden over lange afstande.
 
Hun skriver faktisk en ph.d-afhandling på Københavns Universitet om emnet.

Rikke Nielsen er en del af et større Velux Fond-støttet forskningsprojekt som undersøger, hvordan professionelle fagfolk inden for forskellige erhverv – inklusive velfærdsområdet – bruger den såkaldte video-medierede kommunikation. Hvad virker? Hvorfor virker det? Hvad er udfordringerne, når mennesker – også i svære livssituationer – kommunikerer med professionelle fagpersoner via en skærm? Og ikke mindst – hvordan skaber man tillid i samtalen?
 
Rikke Nielsen bor i Faxe Kommune, og det var en gave for hendes professionelle arbejde, da hun læste om kommunens forsøg med brugen af robotten Beam på Rehabiliteringscenter Grøndal i Haslev.

Et forsøg som Faxe Kommune arbejder sammen med Blue Ocean Robotics om frem til udgangen af august.
 
Her har praktiserende læge Morten Winthereik gennem en forsøgsperiode konsulteret sine patienter på Rehabiliteringscenter Grøndal ved hjælp af Beam, som han kan fjernstyre og køre rundt med på centeret fra sin praksis på Faxe Sundhedscenter.

Foreløbig har Rikke Nielsen lavet videooptagelser af en række konsultationer. Ved de fleste, er der også videooptagelser hos lægen, så hun og forskerteamet kan gennemanalysere samtalerne, fortæller hun.

Personalet finder løsninger
 
- Det er første forsøg af sin art i Danmark, og derfor er det jo spændende at følge, siger Rikke Nielsen, der i øvrigt roser personalet for deres meget aktive og kyndige medvirken i forsøget.

Rikke Nielsen har også vist eksempler fra Faxe Kommune til kolleger på King’s College, London og forskere fra Australien, som alle er imponerede over materialet og personalts håndtering af teknologien.
 
- Personalet er virkelig dygtige til at håndtere situationen. De er enormt løsningsorienterede for at få samtalerne mellem lægen og borgeren til at fungere. De er handlings- og løsningsorienterede og bruger for eksempel lommelygtefunktionen på deres smartphone til at lyse, hvis lægen har svært ved at se, eller de hænger en dyne op for vinduerne, hvis der er for lyst. Og så hjælper de borgerne ved at gentage og uddybe nogle af lægens ord – ”det Morten fortæller dig er...”, siger Rikke Nielsen og tilføjer:

- Jeg havde ikke tænkt, at interaktionen mellem fagpersonalet og borgeren ville fylde så meget. Men det er interessant. Vi leder efter best practice, altså dér hvor tingene fungerer godt.

Konferencen i Bristol

De foreløbige data og observationer samt de bidrag personale og borgere kommer med i Faxe Kommune tager Rikke Nielsen med sig til en konference om interaktion i læge-patientsamtaler i Bristol i uge 28. Her vil andre forskere blive præsenteret for Beam-projektet. Herefter vil der være faglig debat, hvor Rikke Nielsen får reaktioner, gode idéer og inspiration fra de andre.
 
- For os er det interessant at undersøge og finde frem til mangfoldigheden i, hvor man kan bruge denne teknologi. Det er ikke for alle borgere, for eksempel er demente borgere ofte konfuse, og det kan være svært at forstå samtalen via en skærm. Men andre borgere, som måske også allerede har teknisk viden fra brug af smartphones og samtaler via Skype på computeren, der kan vi se, at det kan fungere rigtig godt, siger Rikke Nielsen.

Teknologiens udfordringer
 
En af teknologiens helt særlige udfordringer er, at man ikke har direkte øjenkontakt via skærmen. Får hvis man vil sikre, at modparten kan se én i øjnene, så er man nødt til at kigge i kameraet og ikke på skærmen.
 
- Det er en udfordring som teknikere og it-specialister arbejder på. Vi undersøger blandt andet, hvordan både fagfolk og borgere i den anden ende kompenserer for den måde, kommunikationen via skærmen fungerer på. For eksempel bruger Morten Winthereik ofte borgerens navn, for at gøre det klart hvem han taler til, ligesom han engang imellem også sætter direkte ord på kommunikationen ved at forklare, hvad han gør for eksempel: "Jeg ser lige i journalen", så borger og personale ved, hvorfor han ser væk.

Håndbog med gode råd

Ud over de klassiske forskningsrapporter og artikler, som Rikke og hendes kollegers arbejde fører med sig, vil der også blive lavet en håndbog med gode råd til brug af video-medieret kommunikation med særlig fokus på telehealth.
 
Borgmester Knud Erik Hansen er meget tilfreds med, at Faxe Kommune og Blue Ocean Robotics’ robotforsøg har fået denne forskningsmæssige bevågenhed.
 
- Vi har længe været optaget af at undersøge, hvordan robotteknologi kan supplere og bidrage positivt inden for velfærdsområdet. Derfor er det også spændende for os, at Københavns Universitet finder forsøget både unikt og undersøgelsesværdigt. Det optager bestemt også os at få belyst, hvordan teknologien kan bruges trygt og tillidsskabende til gavn for borgerne, siger Knud Erik Hansen.

- - - - -

Billeder

Billedet med tre personer: Rikke Nielsen, centerchef Tina Norking og leder af Rehabiliteringscenter Grøndal, Charlotte Lia

Kontakter

Rikke Nielsen, Center for Interaction Research and Communication Design, Københavns Universitet, mobil 28 77 33 53, email: rikke.nielsen@hum.ku.dk

Tina Norking, centerchef, Center for Sundhed & Pleje, mobil 21 26 03 29

Charlotte Lia, leder af Rehabiliteringscenter Grøndal, telefon 56 20 49 31

Knud Erik Hansen, borgmester, mobil 30 50 86 14

Billeder

Information om Faxe Kommune

Faxe Kommune
Faxe Kommune
Frederiksgade 9
4690 Haslev

56 20 30 00http://www.faxekommune.dk/

Følg pressemeddelelser fra Faxe Kommune

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Faxe Kommune