Danmarks Statistik

Fattigdomsindikatorer er ikke en ny fattigdomsgrænse

Del

De tre fattigdomsindikatorer fra Danmarks Statistik er værktøjer i rapporteringen vedrørende FN’s verdensmål.

Som en del af Danmarks indsats i forhold til de 17 verdensmål, der er vedtaget af FNs generalforsamling, har Danmarks Statistik udarbejdet tre fattigdomsindikatorer.

Med de tre indikatorer har Danmarks Statistik ikke indført en ny fattigdomsgrænse i Danmark. Indikatorerne har til formål at måle på udviklingen vedrørende Verdensmål nr. 1, der hedder ’Afskaf fattigdom’ og delmål 1.2, der hedder ’Halver generel fattigdom’.

”Der er ikke nogen enkelt definition af fattigdom, og derfor findes der heller ingen objektivt korrekt indikator for fattigdom. På den baggrund har Danmarks Statistik valgt at præsentere tre indikatorer, som beskriver emnet fra tre forskellige vinkler. Én fokuserer på indkomstniveauet (lav indkomst), én fokuserer på forbrugsmulighederne (relativ fattigdom), og én fokuserer på personers selvoplevede indtryk (økonomisk sårbarhed),” fortæller afdelingsdirektør i Danmarks Statistik Niels Ploug

Lav indkomst er den andel af befolkningen, der har en indkomst på under 50 pct. af medianindkomsten. Relativ fattigdom anvender det samme indkomstmål, og tager derudover højde for folks formueforhold. Økonomisk sårbarhed er en subjektiv indikator baseret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor folk ved konkrete eksempler bliver spurgt om deres økonomiske situation. De tre indikatorer har forskellige niveauer, og derfor bør man - i tråd med verdensmålene - fokusere på deres udvikling over tid snarere end deres niveau.

Indikatorer baseret på eksisterende data

Ligesom det er tilfældet med de øvrige delmål, som der er rapporteret på overfor FN i år, er de tre fattigdomsindikatorer baseret på eksisterende data i Danmarks Statistik.

”De to indikatorer ’lav indkomst’ og ’økonomisk sårbarhed’ har Danmarks Statistik rapporteret på i flere år. ’Relativ fattigdom’ er en ny indikatorer, der anvender Danmarks Statistiks nye formuestatistik i opgørelsen af folks økonomiske situation. Den er udviklet af Danmarks Statistik med input fra de tidligere medlemmer af ’ekspertudvalget om fattigdom’,” fortæller Niels Ploug.

Danmarks Statistiks arbejde med rapportering på verdensmålene sker på opdrag fra Finansministeriet, der dog har ladet Danmarks Statistik vurdere, hvordan opgaven skal løses. I alt har Danmarks Statistik rapporteret på 100 delmål i år. De tre fattigdomsindikatorer dækker et ud af de 100 delmål. For både rapporteringen vedrørende fattigdomsmålene samt de 99 andre delmål gælder det, at metoden for rapporteringen er udarbejdet af Danmarks Statistik i konsultation med en bred gruppe af interessenter i Danmarks Statistiks verdensmålsdatapanel, og således at de følger det indhold, der er fastlagt af FN.

Danmarks målopfyldelse i forhold til FN’s Verdensmål kan ses på www.dst.dk/sdg

Hvis du har spørgsmål vedrørende fattigdomsindikatorerne, kan du kontakte Niels Ploug på 20 33 08 75 eller npl@dst.dk

Nøgleord

Information om Danmarks Statistik

Danmarks Statistik
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø

39 17 39 17http://www.dst.dk

Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund.

Følg pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra Danmarks Statistik

Formidling af valgresultater til pressen16.5.2019 14:42:36 CESTPressemeddelelse

Danmarks Statistik udarbejder opgørelser af resultater fra valg til Folketinget, valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemninger. Resultaterne offentliggøres løbende på valgaftenen og i dagene derefter. Danmarks Statistik udarbejder resultatopgørelserne på vegne af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Danmarks Statistik vil i forbindelse med afholdelse af Europa-Parlamentsvalget 26. maj og folketingsvalget 5. juni 2019 tilbyde pressen adgang til resultaterne i elektronisk form. Danmarks Statistiks elektroniske resultatformidling gennemføres ved disse valg sådan, at data vil være tilgængelige i XML-format på Danmarks Statistiks hjemmeside http://www.dst.dk/valg/index.htm http://www.dst.dk/valg/index.htm Oversigtsdata fra de sidste valg kan allerede nu afhentes til test. Filer og tekniske specifikationer kan hentes på denne side: http://www.dst.dk/valg/xml.htm http://www.dst.dk/valg/xml.htm På valgaftenen formidles resultater på opstillingskredse, storkredse, landsdele og hele landet. På f

I vores nyhedsrum kan du læse alle vores pressemeddelelser, tilgå materiale i form af billeder og dokumenter samt finde vores kontaktoplysninger.

Besøg vores nyhedsrum